Programul de lucru al Eurogrupului

Eurogrupul

Eurogrupul își adoptă programul de lucru la fiecare 6 luni. Fiecare program definește în linii mari principalele domenii pe care Eurogrupul preconizează să își concentreze eforturile. De asemenea, acesta stabilește ordinile de zi preliminare pentru viitoarele reuniuni ale Eurogrupului. Aceste ordini de zi sunt orientative și se pot modifica în funcție de circumstanțe.

Prioritățile pentru primul semestru al anului 2017

În prima jumătate a anului 2017, Eurogrupul se va concentra în primul rând pe coordonarea politicilor economice în scopul consolidării perspectivelor de creștere pe termen mai scurt și mai lung și al asigurării unor finanțe publice solide. Eurogrupul va încuraja în mod deosebit punerea în aplicare a unor reforme structurale.

Coordonarea politicilor economice

Eurogrupul intenționează să organizeze periodic schimburi de opinii privind bunele practici în materie de politici și punerea în aplicare a reformelor structurale recomandate pentru zona euro în contextul semestrului european. Obiectivul este acela de a se asigura că atât statele membre, cât și zona euro în ansamblu beneficiază de bunele practici identificate, precum și de a urmări realizarea unei evaluări comparative consensuale a acestor eforturi, atunci când acest lucru este posibil.

Eurogrupul va monitoriza, de asemenea, eforturile depuse de statele membre din zona euro în vederea asigurării unor politici bugetare solide și va urmări orientarea bugetară agregată a zonei euro, precum și compoziția acesteia.

Monitorizarea riguroasă a discuțiilor privind proiectele de planuri bugetare pentru 2017 ocupă, de asemenea, un loc important pe agenda Eurogrupului.

Acesta va supraveghea îndeaproape evoluțiile care afectează stabilitatea financiară și macroeconomică în zona euro.

Eurogrupul va examina, de asemenea, modul în care statele membre din zona euro care fac obiectul procedurii de deficit excesiv pun în aplicare recomandările relevante.

Evaluări ale situației țărilor care participă sau au participat la program

Eurogrupul va continua să revizuiască programul de ajustare economică pentru Grecia care este în curs de desfășurare.

Eurogrupul va fi implicat, de asemenea, în procesul de supraveghere ulterioară aplicării programului în țările care au primit asistență financiară în trecut, în special Cipru, Irlanda, Portugalia și Spania.

Uniunea bancară

Eurogrupul va continua să urmărească îndeaproape aspectele legate de zona euro ale lucrărilor în curs privind consolidarea în continuare a uniunii bancare.

Alte atribuții

Eurogrupul va continua să contribuie la discuțiile liderilor UE cu privire la aprofundarea uniunii economice și monetare, precum și la pregătirea reuniunilor internaționale.