Programul de lucru al Eurogrupului

Eurogrupul

Eurogrupul își adoptă programul de lucru la fiecare 6 luni. Programul stabilește în linii mari domeniile principale asupra cărora Eurogrupul intenționează să își concentreze eforturile în semestrul următor.

De asemenea, cuprinde ordinile de zi preliminare pentru reuniunile viitoare ale Eurogrupului. Aceste ordini de zi sunt orientative și se pot modifica în funcție de situație.

Prioritățile pentru al doilea semestru al anului 2017

Coordonarea politicilor economice

În a doua jumătate a anului 2017, Eurogrupul se va concentra asupra politicilor care vizează consolidarea perspectivelor de creștere economică și ocupare a forței de muncă pe termen mai lung.
Pe lângă lucrările sale periodice de coordonare a politicilor, Eurogrupul își va continua schimburile pe tema celor mai bune practici naționale în ceea ce privește punerea în aplicare a unor reforme structurale care au drept scop îmbunătățirea rezilienței economiei.

Eurogrupul va monitoriza îndeaproape eforturile depuse de statele membre din zona euro în vederea asigurării unor politici bugetare solide și va urmări situația bugetară în întreaga zonă euro. În decembrie, va evalua proiectele de planuri bugetare pentru 2018 ale țărilor din zona euro.

Țările care participă sau au participat la program

Eurogrupul va continua să monitorizeze progresele realizate în punerea în aplicare a programului de ajustare economică din Grecia, programat să se deruleze până la mijlocul anului 2018.

Se va implica, de asemenea, în procesul de supraveghere ulterioară aplicării programului în țările care au primit asistență financiară în trecut: Cipru, Irlanda, Portugalia și Spania.

Scopul supravegherii ulterioare aplicării programului este să identifice dacă există vreun risc ca o țară să nu își poată rambursa împrumuturile primite în cadrul programului. Supravegherea se încheie odată ce țara rambursează cel puțin aproximativ 75% din împrumut.

Stabilitate financiară

Eurogrupul va continua să acorde o atenție deosebită aspectelor legate de stabilitatea financiară în zona euro și lucrărilor în curs de consolidare în continuare a uniunii bancare.

Alte atribuții

Eurogrupul va monitoriza îndeaproape situația economică mondială și va pregăti reuniuni internaționale, precum și reuniunile la nivel înalt ale zonei euro, după caz.

Programul său de lucru va ține seama, în plus, de actuala dezbatere privind viitorul Uniunii și privind aprofundarea uniunii economice și monetare.