Coreper II

Consiliul UE

Coreper II este compus din reprezentanții permanenți ai fiecărui stat membru. Este prezidat de reprezentantul permanent al țării care asigură președinția Consiliului Afaceri Generale.

Rol

Coreper II pregătește lucrările a patru formațiuni ale Consiliului:

  • Afaceri Economice și Financiare
  • Afaceri Externe
  • Afaceri Generale
  • Justiție și Afaceri Interne

Lucrările Coreper II sunt pregătite de „Grupul Antici”. Acest grup informal contribuie la formularea unei idei inițiale privind pozițiile pe care delegațiile diferitelor state membre le vor lua la reuniunea Coreper.

Ce este Coreper?

Coreper înseamnă „Comitetul Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe lângă Uniunea Europeană”. Rolul și diferitele configurații sunt explicate la articolul 240 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea UE.

Coreper este grupul de pregătire principal al Consiliului. Toate punctele care urmează să fie înscrise pe ordinea de zi a Consiliului (cu excepția unor chestiuni legate de agricultură) trebuie să fie examinate mai întâi de Coreper, cu excepția cazului în care Consiliul decide altfel.

Coreper nu este un organ de decizie al UE și orice acord asupra căruia convine poate fi repus în discuție de către Consiliu, care are competența exclusivă de a lua decizii.

Sarcini principale

  • coordonează și pregătește lucrările diferitelor formațiuni ale Consiliului
  • asigură coerența în cadrul politicilor Uniunii
  • stabilește acorduri și compromisuri care sunt transmise ulterior Consiliului spre adoptare

Alcătuire și configurații

Coreper este alcătuit din „reprezentanții permanențiˮ ai fiecărui stat membru, care sunt, de fapt, ambasadorii țărilor lor pe lângă UE. Reprezentanții permanenți exprimă poziția guvernelor lor.

Cele 2 configurații ale Coreper (Coreper I și II) se reunesc în fiecare săptămână.