Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE

O președinție asigurată prin rotație

Președinția Consiliului se asigură prin rotație între statele membre ale UE la fiecare șase luni. În cursul semestrului respectiv, Președinția conduce reuniunile la toate nivelurile în Consiliu, contribuind la asigurarea continuității lucrărilor UE în cadrul Consiliului.

Statele membre care dețin președinția lucrează împreună îndeaproape în grupuri de trei, denumite „triouri”. Acest sistem a fost introdus de Tratatul de la Lisabona în 2009. Trioul stabilește obiective pe termen lung și pregătește o agendă comună, determinând subiectele și aspectele majore care vor fi abordate de Consiliu pentru o perioadă de 18 luni. Pe baza acestui program, fiecare dintre cele trei țări își pregătește propriul său program, mai detaliat, pentru 6 luni.

Trioul actual este alcătuit din președințiile Italiei, Letoniei și Luxemburgului. 

Președinția luxemburgheză a Consiliului UE: 1 iulie-31 decembrie 2015

Programul de lucru al Președinției Luxemburg se axează pe 7 teme principale: stimularea investițiilor pentru a da un impuls creșterii economice și ocupării forței de muncă; aprofundarea dimensiunii sociale a UE; gestionarea migrației, incluzând libertatea, justiția și securitatea; revitalizarea pieței unice, cu accent pe dimensiunea sa digitală; situarea competitivității UE într-un cadru global și transparent; promovarea dezvoltării durabile și consolidarea prezenței UE pe scena mondială.

Președințiile Consiliului până în 2020

Irlanda: ianuarie-iunie 2013
Lituania: iulie-decembrie 2013
Grecia: ianuarie-iunie 2014
Italia
: iulie-decembrie 2014
Letonia
: ianuarie-iunie 2015
Luxemburg: iulie-decembrie 2015
Țările de Jos: ianuarie-iunie 2016
Slovacia: iulie-decembrie 2016
Malta: ianuarie-iunie 2017
Regatul Unit: iulie-decembrie 2017
Estonia: ianuarie-iunie 2018
Bulgaria: iulie-decembrie 2018
Austria: ianuarie-iunie 2019
România: iulie-decembrie 2019
Finlanda: ianuarie-iunie 2020

Misiunile Președinției

Președinția este responsabilă de avansarea lucrărilor Consiliului privind legislația UE, de asigurarea continuității agendei UE, a unor procese legislative bine organizate și a cooperării dintre statele membre. Pentru aceasta, Președinția trebuie să acționeze ca un intermediar onest și neutru.

Președinția are două misiuni principale:

Planificarea și conducerea reuniunilor din cadrul Consiliului și al grupurilor sale de pregătire

Președinția conduce reuniunile din cadrul diferitelor formațiuni ale Consiliului (cu excepția Consiliului Afaceri Externe) și al grupurilor de pregătire ale Consiliului, care includ comitete permanente, precum Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper), și grupuri de lucru și comitete care se ocupă de chestiuni foarte precise.

Președinția se asigură că discuțiile se desfășoară în mod corespunzător și că Regulamentul de procedură și metodele de lucru ale Consiliului sunt corect aplicate.

Președinția organizează de asemenea diferite reuniuni formale și informale la Bruxelles și în țara care asigură Președinția prin rotație.

Reprezentarea Consiliului în relațiile cu celelalte instituții ale UE

Președinția reprezintă Consiliul în relațiile cu celelalte instituții ale UE, în special cu Comisia și cu Parlamentul European. Rolul său este de a încerca obținerea unui acord privind dosarele legislative, prin triloguri, reuniuni de negociere informale și prin reuniuni ale Comitetului de conciliere.

Președinția cooperează strâns cu:

  • Președintele Consiliului European
  • Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

Președinția sprijină activitatea acestora; uneori, i se poate solicita să îndeplinească anumite sarcini pentru Înaltul Reprezentant, cum ar fi să reprezinte Consiliul Afaceri Externe în fața Parlamentului European sau să prezideze Consiliul Afaceri Externe atunci când se discută aspecte legate de politica comercială comună.