Președinția Consiliului UE

Consiliul UE

O președinție asigurată prin rotație

Președinția Consiliului se asigură prin rotație între statele membre ale UE la fiecare 6 luni. În cursul acestei perioade de 6 luni, Președinția conduce reuniunile la toate nivelurile în Consiliu, contribuind la asigurarea continuității lucrărilor UE în cadrul Consiliului.

Statele membre care dețin Președinția lucrează împreună îndeaproape în grupuri de trei, denumite „triouri”. Acest sistem a fost introdus de Tratatul de la Lisabona în 2009. Trioul stabilește obiective pe termen lung și pregătește o agendă comună, determinând subiectele și aspectele majore care vor fi abordate de Consiliu pe o perioadă de 18 luni. Pe baza acestui program, fiecare dintre cele 3 țări își pregătește propriul său program, mai detaliat, pentru 6 luni.

Trioul actual este alcătuit din președințiile Țărilor de Jos, Slovaciei și Maltei.

Președinția malteză a Consiliului UE: 1 ianuarie-30 iunie 2017

Prioritățile președinției malteze sunt călăuzite de obiectivul de restabilire a încrederii în UE, de necesitatea unui dialog și a unui proces de reflecție privind viitorul UE, precum și de chestiunile pertinente legate de migrație, securitate și economie.

În următoarele 6 luni, Președinția se va axa pe 6 domenii-cheie: migrația, piața unică, securitatea, incluziunea socială, vecinătatea Europei și sectorul maritim.

Urmăriți Președinția pe:

Președințiile Consiliului până în 2020

Malta: ianuarie-iunie 2017
Estonia: iulie-decembrie 2017
Bulgaria: ianuarie-iunie 2018
Austria: iulie-decembrie 2018
România: ianuarie-iunie 2019
Finlanda: iulie-decembrie 2019
Croația: ianuarie-iunie 2020
Germania: iulie-decembrie 2020

Misiunile Președinției

Președinția este responsabilă de avansarea lucrărilor Consiliului privind legislația UE, de asigurarea continuității agendei UE, a unor procese legislative bine organizate și a cooperării dintre statele membre. Pentru aceasta, Președinția trebuie să acționeze ca un intermediar onest și neutru.

Președinția are două misiuni principale:

1. Planificarea și conducerea reuniunilor din cadrul Consiliului și al grupurilor sale de pregătire

Președinția conduce reuniunile din cadrul diferitelor formațiuni ale Consiliului (cu excepția Consiliului Afaceri Externe) și al grupurilor de pregătire ale Consiliului, care includ comitete permanente, precum Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper), și grupuri de lucru și comitete care se ocupă de chestiuni foarte precise.

Președinția se asigură că discuțiile sunt derulate în mod corespunzător și că Regulamentul de procedură și metodele de lucru ale Consiliului sunt corect aplicate.

Președinția organizează de asemenea diferite reuniuni formale și informale la Bruxelles și în țara care asigură Președinția prin rotație.

2. Reprezentarea Consiliului în relațiile cu celelalte instituții ale UE

Președinția reprezintă Consiliul în relațiile cu celelalte instituții ale UE, în special cu Comisia și cu Parlamentul European. Rolul său este de a încerca obținerea unui acord privind dosarele legislative prin triloguri, reuniuni de negociere informale și prin reuniuni ale Comitetului de conciliere.

Președinția cooperează strâns cu:

  • Președintele Consiliului European
  • Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

Președinția sprijină activitatea acestora, iar uneori i se poate solicita să îndeplinească anumite sarcini pentru Înaltul Reprezentant, cum ar fi să reprezinte Consiliul Afaceri Externe în fața Parlamentului European sau să prezideze Consiliul Afaceri Externe atunci când se discută aspecte legate de politica comercială comună.