Majoritate calificată

Consiliul UE

O regulă nouă de la 1 noiembrie 2014

Metoda de votare „standard” în Consiliu

Majoritatea calificată este metoda de votare cel mai des utilizată în Consiliu. 

Aceasta este folosită atunci când Consiliul ia decizii în cadrul procedurii legislative ordinare, cunoscută și sub denumirea de codecizie. Aproximativ 80% din întreaga legislație a UE este adoptată prin această procedură.

De la 1 noiembrie 2014, în Consiliu se aplică o nouă procedură pentru votul cu majoritate calificată. În cadrul acestei proceduri, atunci când Consiliul votează cu privire la o propunere a Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, se întrunește o majoritate calificată dacă sunt îndeplinite două condiții:

 • 55% dintre statele membre votează pentru - în practică, aceasta înseamnă 16 din 28
 • propunerea este sprijinită de un număr de state membre care reprezintă cel puțin 65% din totalul populației UE

Această procedură nouă este cunoscută și sub denumirea de regula „majorității duble”.

Minoritatea de blocare

Minoritatea de blocare trebuie să includă cel puțin patru membri ai Consiliului care să reprezinte peste 35% din populația UE.

Cazuri speciale

Atunci când la vot nu participă toți membrii Consiliului, de exemplu datorită unei posibilități de a nu participa (opt-out) în anumite domenii de politică, o decizie se adoptă dacă 55% dintre membrii Consiliului participanți, reprezentând cel puțin 65% din populația statelor membre participante, votează pentru.

Atunci când Consiliul votează cu privire la o propunere care nu a fost prezentată de Comisie sau de Înaltul Reprezentant, o decizie se adoptă dacă:

 • cel puțin 72% din membrii Consiliului votează pentru
 • aceștia reprezintă cel puțin 65% din populația UE

Abțineri

O abținere în cadrul votului cu majoritate calificată este calculată ca un vot împotrivă. Abținerea nu este echivalentă cu neparticiparea la vot. Orice membru se poate abține de la vot în orice moment.

Regula majorității calificate anterioară

Până la 31 martie 2017, statele membre vor avea în continuarea posibilitatea de a solicita utilizarea regulii anterioare a votului cu majoritate calificată. În conformitate cu această regulă, fiecare reprezentant al unui stat membru deține un anumit număr de voturi, astfel cum se prevede în tratatele UE. Ponderarea voturilor reflectă aproximativ mărimea populației din fiecare stat membru.

Cele 352 de voturi sunt distribuite astfel:

 • Franța, Germania, Italia, Regatul Unit: 29 de voturi fiecare
 • Polonia, Spania: 27 de voturi fiecare
 • România: 14 voturi
 • Țările de Jos: 13 voturi
 • Belgia, Republica Cehă, Grecia, Portugalia, Ungaria: 12 voturi fiecare
 • Austria, Bulgaria, Suedia: 10 voturi fiecare
 • Croația, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania, Slovacia: 7 voturi fiecare
 • Cipru, Estonia, Letonia, Luxemburg, Slovenia: 4 voturi fiecare
 • Malta: 3 voturi

În conformitate cu această regulă anterioară, se întrunește o majoritate calificată în Consiliu dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • majoritatea statelor membre - 15 state membre - votează pentru
 • minimum 260 de voturi din totalul de 352 de voturi sunt pentru

Un stat membru poate solicita confirmarea faptului că voturile pentru reprezintă cel puțin 62% din populația totală a UE. Dacă acest criteriu nu este respectat, decizia nu este adoptată.