Majoritate simplă

Consiliul UE

Se întrunește o majoritate simplă dacă cel puțin 15 membri ai Consiliului votează pentru.

Consiliul adoptă decizii prin majoritate simplă:

  • în chestiuni de procedură, cum ar fi adoptarea propriului său regulament de procedură și organizarea secretariatului său general, adoptarea statutului comitetelor prevăzute de tratate
  • pentru a solicita Comisiei să realizeze studii sau să înainteze propuneri