Documente și publicații

Registrul public al documentelor Consiliului

Registrul conține trimiteri la documentele Consiliului sau conținutul acestora începând din 1999.

Solicitarea unui document

Dacă documentul pe care îl căutați nu este disponibil în registrul public, îl puteți solicita.

Arhive

Microfișele și/sau copiile în format electronic ale documentelor pot fi consultate la arhivele Consiliului din Bruxelles.

Bibliotecă

Biblioteca cuprinde monografii, lucrări de referință și publicații ale UE.

Publicații

Cărți, broșuri, pliante și postere publicate de Secretariatul General al Consiliului.