Arhive

Arhivele Consiliului colectează și prelucrează documentele elaborate sau primite de către Consiliul Uniunii Europene în exercitarea funcțiilor sale. Arhivele legate de dosarele închise cu peste 30 de ani în urmă sunt accesibile publicului.

Detalii referitoare la fondul arhivistic

Documentele sunt în general disponibile în limbile oficiale ale UE în uz la momentul redactării.

Fondul arhivistic al Consiliului este împărțit în funcție de diferitele etape ale temeiului juridic al UE:

 • Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO), astfel cum este definită în Tratatul de la Paris (1952) (fondul CM1)
 • Comunitatea Economică Europeană (CEE) și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA), astfel cum sunt definite în Tratatele de la Roma (1957) (fondul CM2)
 • Uniunea Europeană, de la Tratatul de la Maastricht la Tratatul de la Lisabona (fondul CM4)
 • Uniunea Europeană, astfel cum este definită în Tratatul de la Lisabona (fondul CM8)

Fondul cuprinde și dosare referitoare la negocieri interguvernamentale, precum:

 • negocierile privind tratatele, de exemplu Tratatele de la Roma (fondul CM3)
 • negocierile privind extinderea UE (fondul CM5)
 • negocierile din cadrul Convenției de la Yaoundé, al Convenției de la Lomé și al Acordului de la Cotonou (fondul CM6)
 • negocierile privind Spațiul Economic European și consiliile de asociere dintre UE și țările din afara UE (fondul CM7)

Fondul arhivistic al Consiliului se compune în mare parte din procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului și din dosarele pentru reuniunile Consiliului European, reuniunile Coreper și reuniunile altor comitete ale Consiliului. Acesta conține, de asemenea, dosare bugetare și dosare referitoare la pregătirea directivelor, a regulamentelor și a deciziilor într-o gamă largă de domenii de politică.

Accesul public

Dosarele și documentele mai vechi de 30 de ani pot fi accesate de către public. Documentele originale sunt trimise la arhivele istorice ale UE, care sunt păstrate la Institutul Universitar European din Florența. Microfișele și/sau copiile în format electronic ale documentelor pot fi consultate în cadrul arhivelor Consiliului din Bruxelles.

Se aplică unele excepții, de exemplu în cazul documentelor clasificate sau pentru a proteja:

 • viața privată și integritatea persoanelor
 • interesele comerciale, inclusiv proprietatea intelectuală

Dosarele și documentele cu vechimea sub 30 de ani pot fi găsite prin intermediul registrului public sau transmițând o solicitare pentru un document. 

Cum să contactați Arhivele

„Ghidul albastru” oferă detalii de contact și privind accesul, amplasarea, disponibilitatea și structura arhivelor ministerelor de externe ale statelor membre și ale instituțiilor UE. 

Pentru programări, ajutor pentru cercetare sau întrebări privind fondurile disponibile, vă rugăm să luați legătura cu Arhivele Consiliului:

 • Arhivele centrale ale Consiliului Uniunii Europene
   Rue de la Loi/Wetstraat 175
  B-1048 Bruxelles/Brussel
  Belgia
 • Tel.: +32 22819400
 • Trimiteți un e-mail

Program de lucru

O sală de lectură este deschisă pentru vizitatori între 9.00 și 16.30, de luni până vineri. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că nu se furnizează dosare noi între 12.00 și 14.00.

Vă rugăm să contactați Arhivele Consiliului pentru a face o programare înainte de vizita dumneavoastră.

Sala de lectură se află la Bruxelles, în clădirea „Justus Lipsius” a Consiliului și este accesibilă prin intrarea „Belliard”.