Bibliotecă și cercetare

Secretariatul General

Biblioteca oferă acces la o gamă largă de surse de informații pe suport de hârtie și online relevante pentru activitatea Consiliului, în toate limbile oficiale ale UE. Gama cuprinde:

  • publicații mass-media
  • periodice generale și de specialitate
  • articole
  • teze
  • cărți
  • baze de date

Resursele online constituie cea mai mare parte a resurselor bibliotecii. Întregul conținut al acestor resurse este disponibil numai prin intermediul rețelei Wi-Fi a SGC în clădirea Consiliului.

Acces

În cazul în care sunteți un membru al personalului, un stagiar al Consiliului, un delegat al unui stat membru sau un membru al personalului altor instituții ale UE, puteți avea acces la sălile de lectură ale bibliotecii fără restricții. Serviciile de cercetare și/sau de informare sunt disponibile la cerere.

Asistență pentru cercetare

Dacă sunteți cercetător sau student, puteți solicita permisiunea de a studia la biblioteca Consiliului. În cazul în care aveți nevoie de asistență pentru cercetare, vă rugăm să vă asigurați că cererea dumneavoastră ne parvine cu cel puțin două săptămâni înainte de data planificată a vizitei.
Orice cerere de acordare a acestui serviciu trebuie să menționeze subiectul care urmează a fi studiat și limba materialului pe care ați dori să îl consultați. Un bibliotecar va întocmi liste cu referințele resurselor disponibile în colecțiile bibliotecii Consiliului care se referă la subiectul dumneavoastră.

Colecții

Fondul bibliotecii cuprinde mai multe colecții.

Colecția principală este axată pe evoluțiile sociopolitice, economice și instituționale din UE, din statele sale membre, precum și din țările vecine și partenere.

Colecția lingvistică este consacrată instrumentelor lingvistice, ca de exemplu: dicționare, glosare, gramatici, cărți de terminologie, de traducere, de lingvistică, precum și materiale de referință în toate domeniile de politică ale Consiliului.

Colecția juridică cuprinde materiale juridice și de jurisprudență care acoperă diverse aspecte ale legislației UE și internaționale, precum și materiale referitoare la jurisprudența statelor membre și a țărilor terțe.

Catalog

Catalogul online vă permite să căutați un element unic sau să obțineți o listă de referințe.

Bibliografii

Colecția bibliografică conține lucrări de referință și de cercetare referitoare la Consiliul European, la Consiliul Uniunii Europene, precum și la Secretariatul General al acestor instituții.

Blog

Echipa bibliotecii administrează un blog în care sunt prezentate rapoarte și fișe de bibliotecă despre evenimente legate de UE, informații privind cele mai recente achiziții ale bibliotecii și sugestii de lectură, precum și o trecere în revistă lunară a textelor publicate de grupurile de reflecție.

Blogul nu poate fi în niciun caz considerat ca reflectând poziția oficială a Consiliului.