Registrul documentelor

Secretariatul General

Registrul public al documentelor Consiliului conține trimiteri la documentele Consiliului sau la conținutul acestora începând din 1999.

Documentele al căror conținut este la dispoziția publicului pot fi consultate direct pe ecran. Accesul la altele poate fi solicitat.

În plus, în secțiunea Reuniuni există câte o pagină de internet pentru fiecare reuniune a Consiliului, a Consiliului European și a Eurogrupului. Aceste pagini conțin publicații legate de reuniunile curente, precum „Informarea generală” (nota de informare dinaintea reuniunii Consiliului), ordinea de zi, lista punctelor „A” și/sau lista participanților

Comunicate de presă

Rețineți că cele mai recente comunicate de presă pot fi găsite în secțiunea Comunicate de presă, care conține:

  • comunicatele de presă ale Consiliului, publicate începând cu data de 1 ianuarie 2014
  • declarații și discursuri emise în numele președintelui Consiliului European sau de Eurogrup de la sfârșitul anului 2009

În cazul în care căutați un comunicat de presă mai vechi (emis înaintea datei de 1 ianuarie 2014), puteți efectua o căutare în registru. Selectați „Presse” în câmpul Obiect, „Comunicat de presă” în câmpul Tip de document și menționați subiectul reuniunii Consiliului în câmpul „cuvinte din subiect” (de exemplu „afaceri economice și financiare”). 

Concluziile Consiliului

Pentru concluzii recente vă rugăm să accesați pagina care le este destinată pe site-ul internet: 

Pentru concluzii specifice puteți efectua o căutare în registru cu mențiunea „concluziile Consiliului” în câmpul „cuvinte din subiect” și cu specificarea datei reuniunii Consiliului în câmpul „Data reuniunii”. De asemenea, puteți efectua o căutare indicând „concluziile Consiliului” în câmpul „cuvinte din subiect” și menționând perioada în câmpul „Data documentului” (de exemplu între 1/05/2015 și 30/06/2015).

În cazul în care căutați concluzii ale Consiliului pe o anumită temă puteți menționa „concluziile Consiliului” și câteva cuvinte-cheie legate de acea temă în câmpul „cuvinte din subiect” (de exemplu „concluziile Consiliului” și „mediu” pentru concluzii ale Consiliului pe teme de mediu).

Documente pregătitoare

Documentele pregătitoare se întocmesc atunci când grupurile de lucru ale Consiliului iau în discuție proiecte de acte legislative. Toate documentele pregătitoare legate de o anumită propunere în curs de dezbatere în cadrul Consiliului prezintă același cod interinstituțional unic atribuit de Comisie.

În cazul în care aveți un document legat de un proiect de act legislativ care vă interesează, puteți găsi codul interinstituțional pe prima pagină a documentului într-o căsuță din colțul din stânga sus. Atunci când introduceți acest cod în câmpul „cod interinstituțional” veți obține lista cu toate documentele din registru referitoare la actul menționat.

Dacă nu dispuneți de un document, puteți folosi câmpul „cuvinte din subiect” pentru a găsi codul interinstituțional pentru proiectul de act legislativ care vă interesează. Tastați cuvinte-cheie din subiectul proiectului de act legislativ și veți obține o listă cu documente. Faceți clic pe numărul de referință scris cu caractere aldine al unuia dintre documentele ST pentru a ajunge la fișa informativă a documentului. Numărul interinstituțional este vizibil în mod clar pe această fișă.

Limbi

În registru puteți găsi documente al căror conținut este publicat în:  

  • o singură limbă
  • mai multe limbi (de exemplu, o parte a documentului în engleză, o altă parte în spaniolă și o a treia în germană)
  • toate limbile oficiale ale UE

Nu uitați că alegerea limbii poate afecta rezultatele căutării. De exemplu, pentru a găsi procesele-verbale sumare ale Coreper, trebuie să alegeți opțiunea „Toate limbile” din câmpul Limba documentului. Este posibil ca alegând o singură limbă să nu obțineți niciun rezultat