Solicitarea unui document

Secretariatul General

Dacă documentul pe care îl căutați nu este disponibil în Registrul public, îl puteți solicita contactând Secretariatul General al Consiliului.

De asemenea, puteți transmite o solicitare de acces la un document:

  • prin poștă:

Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene
DG F - Transparență
Rue de la Loi/Wetstraat
175 B-1048 Bruxelles/Brussel

  • prin fax: +32 22 816 361

Aveți nevoie de asistență tehnică?

Dacă aveți o problemă tehnică de acces la Registrul public, trimiteți-ne un e-mail.

Când voi primi un răspuns?

Veți primi un răspuns în termen de 15 zile lucrătoare. În situații excepționale, acest termen poate fi prelungit cu încă 15 zile lucrătoare.

În cazul în care nu se acordă accesul, aveți la dispoziție 15 zile pentru a solicita Consiliului să își reanalizeze decizia.

În cazul în care solicitarea dvs. este respinsă, puteți depune o plângere la Ombudsmanul European sau puteți sesiza Tribunalul.

Informații generale

Pentru informații despre Consiliu și activitatea sa, apelați la Serviciul Informații pentru public.