Publicații

Declarația de mediu pe 2016 - date din 2015

Declarația de mediu pe 2016

Acest raport prezintă sistemul de management de mediu aplicat la Secretariatul General al Consiliului (SGC). De asemenea, analizează rezultatele sistemului în raport cu aspecte de mediu din perioada 2010-2015. În această perioadă, SGC și-a redus consumul de energie cu 15 %, iar cantitatea de hârtie utilizată pe persoană a fost redusă cu 61 %. Astfel, SGC a pus în aplicare politicile de mediu adoptate de Consiliul Uniunii Europene într-un mod exemplar.

2017, 58 pagini, Cărți broșate

Stagii în cadrul Consiliului Uniunii Europene

Traineeships in the Council of the European Union

Sunteți interesat(ă) de un stagiu în cadrul Secretariatului General al Consiliului? În această broșură veți găsi toate informațiile de care aveți nevoie privind stagiile, inclusiv privind procedura de selecție, durata stagiilor și o listă cu datele de contact pentru întrebări suplimentare.

2017, 2 pagini, Broșură/pliant

Uniunea Europeană în date și cifre

Date și cifre (versiune actualizată)

Câte persoane locuiesc în Italia? Care este sistemul politic din Lituania? Și cum se numește capitala Ciprului?
Aflați răspunsurile la aceste întrebări și multe altele în versiunea actualizată a broșurii „Uniunea Europeană în date și cifre”.
Această broșură este în format mic, practic și oferă informații esențiale despre Uniunea Europeană și instituțiile sale, precum și despre statele membre și țările candidate. Conține date despre limbile oficiale, site-urile guvernelor și alte date utile despre fiecare țară.
Publicația este disponibilă în 24 de limbi ale UE.

2017, 88 pagini, Cărți broșate

Harta cartierului european din Bruxelles

Harta cartierului european din Bruxelles

Această hartă practică, în format de buzunar, vă ajută să vă orientați în cartierul european din Bruxelles. Harta vă indică unde se află instituțiile UE, inclusiv Consiliul, Comisia și Parlamentul, precum și reprezentanțele permanente ale statelor membre. Este disponibilă în limbile engleză și franceză.

2017, 2 pagini, Broșură/pliant

Mecanismele integrate ale UE pentru răspuns politic la crize (IPCR)
scurtă prezentare

Mecanismele integrate ale UE pentru răspuns politic la crize (IPCR)

Mecanismele integrate pentru răspuns politic la crize (IPCR) oferă președinției Consiliului un mecanism de criză flexibil atunci când se confruntă cu dezastre naturale sau provocate de om și cu acte de terorism. Broșura descrie instrumentele IPCR care îmbunătățesc capacitatea UE de a face schimb de informații, de a lua decizii comune și de a coordona răspunsurile la cel mai înalt nivel politic. Aceste instrumente includ o platformă web, puncte de contact disponibile în permanență și raportare.

2016, 6 pagini, Broșură/pliant

Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume în 2015

Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume în 2015

Raportul prezintă acțiunile și politicile întreprinse de UE în 2015 în urmărirea obiectivelor sale de promovare a respectării universale a drepturilor și libertăților fundamentale. Acesta descrie evoluțiile politicilor UE privind chestiuni tematice în domeniul drepturilor omului și al democrației în cursul anului 2015. Printre acestea se numără strategia Uniunii de abordare a conflictelor și crizelor, cooperarea întreprinsă în domeniul comerțului și dezvoltării, precum și modul în care UE a abordat provocările în materie de drepturile omului și democrație, cum ar fi combaterea discriminării, pedeapsa cu moartea, tortura și alte forme de tratamente abuzive, promovând totodată democrația și alegerile libere, libertatea de religie sau de convingere și sprijinind apărătorii drepturilor omului.
Analiza la nivel de țară care a fost inclusă în edițiile anterioare ale prezentului raport anual poate fi găsită în continuare în registrul public al Consiliului.
Raportul este disponibil în limbile engleză, franceză și spaniolă.

2016, 64 pagini, Cărți broșate

Tratate consolidate, Carta drepturilor fundamentale 2016

Tratate consolidate, Carta drepturilor fundamentale 2016
Această publicație conține versiunile consolidate ale Tratatului privind Uniunea Europeană și Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona. De asemenea, ea include modificările aduse tratatelor după intrarea lor în vigoare, precum dispozițiile privind Mecanismul european de stabilitate, Curtea de Justiție, precum și modificările aduse ca efect al aderării Croației. Publicația conține, de asemenea, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
2016, 412 pagini, Cărți broșate

Tratatul Euratom - versiunea consolidată

Tratatul Euratom - versiunea consolidată

Publicația conține versiunea consolidată – actualizată – a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, inclusiv anexele și protocoalele aferente. Aceasta include modificările aduse de Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

2016, 112 pagini, Cărți broșate

Regulamentul de procedură al Consiliului și observații privind Regulamentul de procedură al Consiliului

Regulamentul de procedură al Consiliului – observații

Cum se pregătește activitatea Consiliului? Ce modalități de vot se aplică? Care sunt regulile privind dezbaterile publice? Ghidul practic de față răspunde la aceste întrebări și la multe altele legate de structura, procedurile și procesul decizional ale Consiliului. Acesta este, în special, destinat delegaților și președințiilor prin rotație ale Consiliului în vederea furnizării de informații privind mediul juridic și pentru a ajuta la pregătirea președințiilor.
Pe lângă observații, broșura conține, de asemenea, Regulamentul de procedură al Consiliului European și al Consiliului. Există în 23 de limbi ale UE.

2016, 119 pagini, Cărți broșate

Carte de colorat cu drapelele europene

Colorez în Europa

Cum explicați Europa copiilor mici? Această carte de colorat didactică ar putea fi un început. Colorează drapelele țărilor UE (cu modele), scrie numele lor și plasează-le pe harta Europei. Pentru utilizare la școală și acasă.

2016, 40 pagini, Cărți broșate

Drept civil - Cooperarea judiciară europeană

Carte electronică de drept civil
Această carte electronică, acum actualizată, conține atât instrumente juridice, cât și comentarii ale unor membri de prestigiu ai mediului academic, judecători și funcționari din mai multe state membre ale UE. În plus față de o serie de acte juridice de bază, precum Bruxelles I și Convenția de la Lugano, domeniile și subiectele atinse includ dreptul comercial, dreptul contractelor, dreptul familiei și obținerea probelor. Prezenta ediție actualizată include, de asemenea, un capitol complet nou privind procedura pentru ordonanța asigurătorie de indisponibilizare a conturilor bancare, precum și un capitol revizuit în profunzime privind procedurile de insolvență.
Această carte electronică, cu formatul său practic, reprezintă un instrument util pentru practicieni din domeniul juridic, autorități naționale, studenți la facultățile de drept și cetățeni interesați de dreptul civil european.
2016, Cărți electronice

Ghidul procedurii legislative ordinare

Ghidul procedurii legislative ordinare

Acest manual explică tot ce trebuie să știți despre procedura legislativă ordinară revizuită și stabilește rolurile care revin Președinției și Secretariatului General al Consiliului. Acesta descrie diferitele etape ale procedurii: cele trei lecturi, procedura de conciliere și trilogurile. Manualul conține, de asemenea, o listă a temeiurilor juridice relevante, tabele care prezintă etapele într-o formă grafică și termenele.

2016, 48 pagini, Cărți broșate

Consiliul European: decembrie 2014 - aprilie 2016

Consiliul European: decembrie 2014 - aprilie 2016

Consiliul European s-a confruntat cu provocări politice de anvergură între 1 decembrie 2014 și 30 aprilie 2016. Printre acestea s-au numărat fluxurile fără precedent de solicitanți de azil și de migranți în situație neregulamentară și nevoia de a se ajunge la o nouă înțelegere vizând Grecia în ceea ce privește viitorul acesteia de membru al zonei euro, precum și vizând Marea Britanie, în perspectiva referendumului privind statutul său de membru al UE. Liderii europeni au fost nevoiți totodată să facă față unor amenințări grave la adresa securității, atât la nivel intern, cât și la nivel extern. Președintele Donald Tusk oferă o trecere în revistă a activității Consiliului European în timpul perioadei analizate, iar raportul enumeră cele mai importante decizii și declarații politice.

2016, 82 pagini, Cărți broșate

Declarația de mediu 2015

Declarația de mediu 2015

Raportul prezintă sistemul de management de mediu din cadrul Secretariatului General al Consiliului. De asemenea, analizează randamentul sistemului în legătură cu aspecte de mediu în perioada 2010-2014.

2016, 56 pagini, Cărți broșate

Consiliul European și Consiliul UE de-a lungul timpului

Consiliul European și Consiliul UE de-a lungul timpului

Consiliul European și Consiliul UE sunt doi actori-cheie în procesul decizional al UE. Fiecare își are rolul distinct în arhitectura instituțională a UE, deși, din punct de vedere politic și administrativ, există o relație organică strânsă între cele două instituții. Ambele reunesc reprezentanți ai statelor membre. Această broșură urmărește originile și evoluția celor două instituții prin intermediul tratatelor UE. Ea explorează modul în care Consiliul European și Consiliul UE au jucat un rol decisiv în integrarea europeană și modul în care istoria lor o reflectă pe cea a întregii UE: politicile și ambițiile sale, crizele și progresele sale.

2016, 66 pagini, Cărți broșate

Uniunea Europeană - O uniune întemeiată pe drept (afiș)

Uniunea Europeană - O uniune întemeiată pe drept (afiș)

Între Tratatul de la Paris și Tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană a parcurs un drum lung de la momentul punerii bazelor sale de către cei șase membri fondatori și până astăzi, când a devenit o comunitate economică și politică cu aproape 509 milioane de locuitori și 28 de state membre. Acest afiș ilustrează etapele-cheie ale integrării europene cu o cronologie a principalelor tratate și a tratatelor de aderare. Tratatele, fundamentul Uniunii Europene, reflectă modul în care statele membre au reacționat la noi provocări interne și externe. Acestea trasează evoluția unei uniuni de popoare și state având ca principiu călăuzitor statul de drept.

2016, 1 pagini, Afișe

Europa și tu - Carte de colorat cu capitalele din UE

Europa și tu - Carte de colorat cu capitalele din UE
Cu ajutorul acestei cărți de colorat, copiii vor putea învăța numele capitalelor din UE, vor colora drapelele statelor membre și vor afla informații interesante despre fiecare stat membru. Un material didactic atractiv care poate fi folosit și la școală, și acasă.
2016, 36 pagini, Cărți broșate

Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația

Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația

Al doilea plan de acțiune privind drepturile omului și democrația, care acoperă perioada 2015-2019, urmărește să consolideze punerea în aplicare a politicii UE în domeniul drepturilor omului în cadrul tuturor activităților. Programul se axează în special pe consolidarea capacității de afirmare a instituțiilor locale, precum și a organizațiilor societății civile.  Depistarea timpurie, prevenirea și medierea conflictelor vor fi principiile directoare. Broșura conține, de asemenea, un cuvânt înainte al Înaltului Reprezentant, Federica Mogherini; concluziile Consiliului privind planul de acțiune; și cadrul strategic al UE privind drepturile omului și democrația. Planul de acțiune este publicat în limbile engleză și franceză.

2015, 52 pagini, Cărți broșate

Registrul public online al documentelor autentice de identitate și de călătorie (PRADO)

PRADO 2015

Verificarea documentelor de identitate face parte din sarcinile dumneavoastră? Această broșură vă prezintă PRADO, care oferă accesul online facil la imagini și la descrieri tehnice ale celor mai des utilizate documente de călătorie și de identitate. Registrul se actualizează periodic, iar informațiile sunt disponibile în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE.

2015, 5 pagini, Broșură/pliant

Construirea unui viitor comun - parteneriatul strategic UE-CELAC

Construirea unui viitor comun: parteneriatul strategic America Latină și zona Caraibilor - Uniunea Europeană

Summitul UE-CELAC din iunie 2015 a reunit 61 de lideri din UE și din America Latină și zona Caraibilor, printre care peste 40 de șefi de stat sau de guvern. Această publicație oferă informații esențiale despre eveniment și prezintă cele mai importante documente adoptate în cursul summitului. Include, de asemenea, texte introductive semnate de Donald Tusk, președintele Consiliului European, Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene și Rafael Correa Delgado, președintele pro tempore al CELAC.

2015, 87 pagini, Cărți broșate