Consiliul European – organismul strategic al UE

Consiliul European – organismul strategic al UE

Consiliul European este instituția care definește orientările și prioritățile politice generale ale UE. Această broșură oferă informații cu privire la componența, funcționarea și președintele acestuia. De asemenea, în ea se descrie rolul reuniunilor la nivel înalt ale zonei euro. 

2015, 6 pagini, Broșură/pliant