Accesați conținutul
Abonare notificări e-mail
  • Uniunea Europeană - O uniune întemeiată pe drept (afiș)

    Uniunea Europeană - O uniune întemeiată pe drept (afiș)

    Între Tratatul de la Paris și Tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană a parcurs un drum lung de la momentul punerii bazelor sale de către cei șase membri fondatori și până astăzi, când a devenit o comunitate economică și politică cu aproape 509 milioane de locuitori și 28 de state membre. Acest afiș ilustrează etapele-cheie ale integrării europene cu o cronologie a principalelor tratate și a tratatelor de aderare. Tratatele, fundamentul Uniunii Europene, reflectă modul în care statele membre au reacționat la noi provocări interne și externe. Acestea trasează evoluția unei uniuni de popoare și state având ca principiu călăuzitor statul de drept.

    1 Pages, Afișe