Urmăriți postările președintelui Consiliului European pe:

Consiliul European definește orientarea și prioritățile politice generale ale UE. Nu este una dintre instituțiile cu rol legislativ ale UE, prin urmare nu negociază și nu adoptă legislația UE. În schimb, stabilește agenda politică a UE, în mod tradițional prin intermediul „concluziilor” adoptate în cadrul reuniunilor Consiliului European, care identifică subiectele de interes și măsurile care urmează să fie luate.

Mai recent, Consiliul European a adoptat o „agendă strategică” a domeniilor prioritare care necesită acțiune și atenție din partea UE pe termen lung.

Membrii Consiliului European

Membrii Consiliului European sunt șefii de stat sau de guvern ai celor 28 de state membre ale UE, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene.

De asemenea, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate participă la reuniunile Consiliului European atunci când se discută chestiuni din domeniul afacerilor externe.

Procesul decizional

Consiliul European adoptă majoritatea deciziilor prin consens. Cu toate acestea, în anumite cazuri menționate în tratatele UE, deciziile sunt adoptate în unanimitate sau cu majoritate calificată.

În cazul în care se recurge la vot, nu participă nici președintele Consiliului European, nici președintele Comisiei.

Conținutul este afișat în limba originală dacă traducerea nu este disponibilă

Reuniunile Consiliului European

Consiliul European se întrunește cel puțin de două ori la fiecare 6 luni. Reuniunile sale, cunoscute sub numele de „summituri europene”, se desfășoară la Bruxelles, în clădirea Justus Lipsius.

Reuniunile sunt prezidate de președintele Consiliului European. De asemenea, președintele poate convoca reuniuni extraordinare ale Consiliului European, dacă este necesar.

Președintele Parlamentului European participă la începutul fiecărei reuniuni, pentru a exprima opiniile Parlamentului European. În funcție de chestiunile discutate, pot fi invitate să participe la reuniuni și alte persoane, precum președintele Băncii Centrale Europene.

Conținutul este afișat în limba originală dacă traducerea nu este disponibilă

Istoria Consiliului European

Consiliul European a fost creat în 1974 ca forum informal de dezbatere între șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale UE. În scurt timp, a devenit organismul care stabilește obiectivele și prioritățile UE.

Prin Tratatul de la Maastricht din 1992, Consiliul European a dobândit un statut și un rol formal – acela de a impulsiona și de a defini orientările politice generale ale UE.

În 2009, ca urmare a modificărilor introduse prin Tratatul de la Lisabona, Consiliul European a devenit una dintre cele 7 instituții ale UE.