Accesați conținutul
Abonare notificări e-mail

Concluziile Consiliului European sunt adoptate în cadrul fiecărei reuniuni a Consiliului European. Prin aceste concluzii se identifică chestiuni specifice de interes pentru UE și se conturează acțiuni specifice care trebuie întreprinse sau obiective de îndeplinit. Concluziile Consiliului European pot stabili, de asemenea, un termen pentru ajungerea la un acord asupra unei anumite chestiuni sau pentru prezentarea unei propuneri legislative. Astfel, Consiliul European poate să influențeze și să orienteze agenda politică a UE.

Înaintea reuniunii Consiliului European, președintele Consiliului European întocmește orientări pentru concluzii. Acestea sunt discutate apoi în cadrul Consiliului Afaceri Generale și, ulterior, sunt adoptate în cadrul reuniunii Consiliului European. Concluziile se adoptă prin consens între toate statele membre.

Concluziile Consiliului European începând din anul 2004 sunt disponibile în registrul public de documente oficiale.

Concluziile anterioare anului 2004 pot fi accesate prin intermediul link-urilor menționate mai jos.

De asemenea, Consiliul European organizează reuniuni informale sau extraordinare ale șefilor de stat sau de guvern, uneori cu o țară terță (o țară din afara UE). De obicei, în urma acestor reuniuni, liderii adoptă mai degrabă o declarație decât concluzii oficiale.

Aceste documente nu sunt disponibile în registrul public. Cele adoptate începând din 2004 sunt enumerate mai jos:

  • reuniuni informale și excepționale:
  • reuniuni cu Turcia:
  • alte declarații:

Vă rugăm să țineți cont de faptul că concluziile Consiliului European sunt disponibile doar în limbile țărilor care erau state membre ale UE la momentul respectiv.