Rolul președintelui

Consiliul European

Actualul președinte al Consiliului European este Donald Tusk. Acesta l-a înlocuit pe Herman Van Rompuy la 1 decembrie 2014.

Rolul Președintelui este prevăzut la articolul 15 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În special, președintele Consiliului European are următoarele responsabilități:

 • să prezideze reuniunile Consiliului European și să impulsioneze lucrările acestuia
 • să asigure pregătirea reuniunilor Consiliului European și continuitatea lucrărilor acestuia, în cooperare cu președintele Comisiei și pe baza lucrărilor formațiunii Afaceri Generale a Consiliului
 • să acționeze pentru facilitarea coeziunii și a consensului în cadrul Consiliului European
 • să prezinte Parlamentului European un raport după fiecare reuniune a Consiliului European

Președintele Consiliului European asigură, de asemenea, reprezentarea externă a UE la nivel de șefi de stat sau de guvern:

 • în ceea ce privește chestiunile legate de politica externă și de securitate comună (PESC) a UE, alături de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care contribuie la punerea în aplicare a PESC și la asigurarea unității, coerenței și eficacității acesteia
 • la summiturile internaționale, de obicei, alături de președintele Comisiei Europene

Istoricul funcției de președinte al Consiliului European

Funcția de președinte al Consiliului European a dobândit un caracter permanent și este exercitată cu normă întreagă ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009.

Anterior, Consiliul European era un organism informal, iar poziția de șef al Consiliului European era neoficială. Rolul revenea șefului de stat sau de guvern al statului membru care deținea Președinția asigurată prin rotație a Consiliului UE.

Numire

Președintele Consiliului European este ales de Consiliul European cu majoritate calificată.

Acesta este ales pentru un mandat de 2,5 ani, care poate fi reînnoit o singură dată. În conformitate cu practica stabilită, președinția asigurată prin rotație se ocupă de coordonarea procesului electoral. În timpul Consiliului European în care se discută despre alegerea președintelui, respectiva parte a reuniunii este prezidată de prim-ministrul care reprezintă Președinția.

Președintele nu poate deține în același timp o funcție la nivel național.

Personal

Consiliul European și președintele acestuia sunt sprijiniți de Secretariatul General al Consiliului UE (SGC).

Președintele dispune, de asemenea, de propriul său cabinet, Cabinetul președintelui. Personalul și biroul acestuia se află în clădirea Europa a Consiliului la Bruxelles, Belgia.

Summituri internaționale

Președintele Consiliului European reprezintă UE la 3 tipuri principale de summituri internaționale:

 1. summituri bilaterale
  Sunt organizate între UE și partenerii săi strategici. Aceste summituri sunt organizate periodic, de obicei o dată pe an, cu țări precum Japonia, SUA, Rusia, Africa de Sud, Brazilia și China. Locul de desfășurare a summiturilor alternează între Bruxelles și țara în cauză.
 2. summituri multilaterale la nivel internațional
  UE fie este membru, fie este invitată să ia parte în calitate de actor internațional esențial, de exemplu în cadrul G7, G8, G20 și a Adunării Generale a ONU (UNGA).
 3. summituri multilaterale la nivelul UE
  Aceste summituri includ Parteneriatul estic, UE-Africa, UE-ASEM și UE-CELAC. În mod tradițional, atunci când găzduirea unor astfel de summituri revenea UE, locul de desfășurare era statul membru care deținea președinția asigurată prin rotație a Consiliului UE. Începând cu 2014, aceste summituri sunt, de asemenea, găzduite de către Consiliul UE, în Bruxelles. Participanții la aceste summituri sunt șefii de stat sau de guvern din toate statele membre ale UE, împreună cu președintele Consiliului European, președintele Comisiei și șefii de stat sau de guvern relevanți din țările participante.