Rolul Consiliului European în procesul de desemnare și numire

Consiliul European

Consiliul European joacă un rol important în anumite proceduri de numire în posturi de importanță majoră la nivelul UE. În special, Consiliul European răspunde de:

  • alegerea președintelui Consiliului European
  • propunerea președintelui Comisiei Europene
  • numirea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  • numirea oficială a întregului organ colegial al comisarilor
  • numirea Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (BCE), inclusiv a președintelui BCE

Președintele Consiliului European

Actualul președinte al Consiliului European este Donald Tusk. Acesta și-a preluat funcția la 1 decembrie 2014, înlocuindu-l pe Herman Van Rompuy. 

Alegerea președintelui Consiliului European

Consiliul European își alege propriul președinte. Această alegere necesită o majoritate calificată. Președintele deține această funcție pe durata unui mandat de 2 ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată. 

Propunerea președintelui Comisiei Europene

În urma alegerilor pentru Parlamentul European, Consiliul European trebuie să propună un candidat pentru postul de președinte al Comisiei Europene. În luarea deciziei cu privire la candidatul său, Consiliul European ia în considerare rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European.

Parlamentul European trebuie să aprobe candidatul propus cu majoritatea membrilor săi (minimum 376 de deputați în PE). În cazul în care candidatul Consiliului European nu obține un vot majoritar de aprobare în Parlament, Consiliul European trebuie să propună un nou candidat. Noua propunere trebuie făcută în termen de o lună de la eșecul votului în Parlament.

Ulterior, Parlamentul European aplică aceeași procedură - votul majoritar al tuturor deputaților în PE - pentru a aproba noul candidat propus.

Această procedură este prevăzută la articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).

Numirea Înaltului Reprezentant

Consiliul European răspunde de numirea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Decizia cu privire la candidatul propus necesită o majoritate calificată.

Consiliul European poate, de asemenea, să decidă, tot cu o majoritate calificată, să pună capăt mandatului de 5 ani al Înaltului Reprezentant.  

Această procedură este prevăzută la articolul 18 din TUE.

Numirea Comisiei Europene

Consiliul European numește în mod oficial întreaga Comisie Europeană. Parlamentul votează organul colegial al comisarilor - președintele Comisiei, Înaltul Reprezentant și ceilalți comisari - utilizând metoda aprobării (majoritatea voturilor exprimate).

După ce Parlamentul și-a dat acordul, Consiliul European numește în mod oficial Comisia Europeană. Decizia Consiliului European necesită o majoritate calificată.

Această procedură este prevăzută la articolul 17 din TUE.

Numirile pentru Banca Centrală Europeană

Consiliul European îi numește pe toți cei 6 membri ai Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (BCE), care include atât președintele, cât și vicepreședintele BCE, la care se adaugă alți 4 membri.

Consiliul European ia decizia pe baza unei recomandări a Consiliului. De asemenea, acesta consultă Parlamentul European și Consiliul guvernatorilor BCE (format din cei 6 membri ai Comitetului executiv și guvernatorii băncilor centrale din cele 19 țări din zona euro). Consiliul European adoptă apoi decizia sa, prin vot cu majoritate calificată.

Această procedură este prevăzută la articolul 283 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).