Stabilirea agendei politice a UE

Consiliul European

Consiliul European este una dintre cele 7 instituții ale UE. Cu toate acestea, Consiliul European nu este unul dintre organele legislative ale UE, deci nu negociază și nici nu adoptă acte legislative ale UE. În schimb, rolul său principal este de a determina direcția politică generală a UE și prioritățile acesteia – stabilind, în esență, agenda politică a UE. 

În mod tradițional, aceasta se realizează prin adoptarea de concluzii în cadrul fiecărei reuniuni a Consiliului European. Aceste concluzii identifică motive specifice de preocupare pentru UE și conturează acțiuni specifice care trebuie întreprinse sau obiective de îndeplinit. Concluziile Consiliului European pot stabili, de asemenea, un termen pentru ajungerea la un acord asupra unei anumite chestiuni sau pentru prezentarea unei propuneri legislative. Astfel, Consiliul European poate să influențeze și să orienteze agenda politică a UE.

Mai recent, Consiliul European a adoptat o „agendă strategică” a domeniilor prioritare de acțiune și atenție a UE pe termen mai lung.

O agendă strategică pentru UE

În cadrul reuniunii sale de la Bruxelles, la 27 iunie 2014, Consiliul European a convenit asupra a cinci domenii prioritare pentru orientarea activității UE pe parcursul următorilor cinci ani. Aceste priorități figurează într-un document intitulat „Agenda strategică pentru Uniune într-o lume în schimbare”. Această agendă strategică va fi utilizată pentru planificarea lucrărilor Consiliului European și reprezintă, de asemenea, o bază pentru programele de lucru ale altor instituții ale UE. 

1. Locuri de muncă, creștere economică și competitivitate

Consiliul European conturează necesitatea de a se încuraja creșterea, de a se spori investițiile, de a se crea locuri de muncă mai multe și mai bune și de a se încuraja reforma pentru creșterea competitivității. Printre acțiunile specifice se numără:

 • finalizarea pieței unice digitale până la sfârșitul anului 2015
 • îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare și investiții
 • investiții îmbunătățite în infrastructură
 • finalizarea negocierilor privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) până la sfârșitul anului 2015
 • consolidarea guvernanței și a coordonării politicii economice în zona euro

2. Autonomizarea și protejarea cetățenilor

Consiliul European evidențiază priorități care ar debloca oportunități pentru cetățenii UE și ar aborda aspecte precum sărăcia și excluziunea socială. Printre acțiunile specifice se numără:

 • continuarea eforturilor de combatere a șomajului în rândul tinerilor
 • acțiuni de combatere a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale

3. Politici privind energia și clima

Consiliul European subliniază necesitatea diminuării dependenței de importurile de combustibil și de gaze și de a se obține în UE o energie la prețuri accesibile, sigură și durabilă. Printre principalele priorități se numără:

 • finalizarea pieței energetice a UE
 • diversificarea surselor și a rutelor de aprovizionare cu energie a UE și dezvoltarea infrastructurii energetice
 • stabilirea unor obiective ambițioase legate de schimbările climatice pentru 2030 și menținerea rolului conducător în lupta împotriva schimbărilor climatice 

4. Libertate, securitate și justiție

Consiliul European pune accent pe importanța bunei cooperări la nivelul UE în ceea ce privește aspecte legate de securitate precum terorismul și gestionarea fluxurilor migratorii. Printre prioritățile specifice stabilite de Consiliul European se numără:

 • mai buna gestionare a tuturor aspectelor migrației, inclusiv migrația neregulamentară, azilul și gestionarea frontierelor
 • prevenirea și combaterea criminalității organizate, a corupției și a terorismului
 • îmbunătățirea cooperării judiciare între țările UE

5. UE ca actor mondial puternic

Consiliul European solicită UE să își asigure angajamentul puternic pe scena internațională, subliniind în special următoarele priorități:

 • asigurarea consecvenței dintre obiectivele de politică externă ale statelor membre și cele ale UE
 • promovarea stabilității, a prosperității și a democrației în țările cele mai apropiate de UE
 • implicarea partenerilor la nivel mondial într-o gamă largă de aspecte precum comerțul, securitatea cibernetică, drepturile omului și gestionarea crizelor
 • consolidarea politicii de securitate și apărare comune a UE

Orientări politice

Semestrul european

Semestrul european reprezintă un ciclu de coordonare a politicilor economice și bugetare în cadrul UE

Pe lângă stabilirea priorităților politice ale UE prin intermediul agendei strategice și prin intermediul concluziilor sale, Consiliul European are de jucat un rol formal în cadrul procesului anual al semestrului european la nivelul UE. Acesta este ciclul anual de coordonare a politicii economice și fiscale la nivelul UE.

La reuniunea sa anuală din martie, Consiliul European evaluează atât situația economică din UE, cât și progresele înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020. Apoi, acesta emite orientări politice privind reformele fiscale, economice și structurale. În cadrul reuniunii sale din iunie, Consiliul European aprobă recomandările finale specifice fiecărei țări, care stabilesc priorități pentru fiecare stat membru pentru următoarele 12-18 luni.

Orientări strategice privind justiția și afacerile interne

Aceste orientări, adoptate de Consiliul European, stabilesc prioritățile pentru anii care vor urma.

În temeiul articolului 68 din Tratatul privind funcționarea UE (TFUE), Consiliul European este responsabil pentru definirea orientărilor strategice pentru spațiul de libertate, securitate și justiție.

Această responsabilitate a fost pusă în practică pentru prima dată prin cele mai recente orientări, adoptate în iunie 2014. Acestea au fost elaborate în concordanță cu prioritățile agendei strategice și vizează aspecte precum controlul la frontiere, politica privind migrația și azilul, precum și cooperarea polițienească și judiciară.