Secretariatul General al Consiliului (SGC) reprezintă ansamblul personalului responsabil de acordarea de asistență pentru cele 2 instituții ale UE:

 • Consiliul European
 • Consiliul UE, inclusiv președințiile acestuia, Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper) și celelalte comitete și grupuri de lucru ale Consiliului

SGC contribuie la organizarea și asigurarea coerenței lucrărilor Consiliului și la punerea în aplicare a programului său pe 18 luni. Acesta acordă asistență Consiliului European și președintelui acestuia și, de asemenea, sprijină Președinția Consiliului în cursul negocierilor din cadrul Consiliului și cu celelalte instituții ale UE.

Principalele atribuții

Principalele atribuții ale SGC sunt:

 • să acorde asistență și consultanță și să contribuie la coordonarea lucrărilor Consiliului și ale Consiliului European, inclusiv la punerea în aplicare a programului pe 18 luni al Consiliului
 • să sprijine Președinția Consiliului în cursul negocierilor din cadrul Consiliului și cu alte instituții ale UE
 • să pună la dispoziție sprijin logistic și să asigure organizarea practică a reuniunilor (inclusiv sălile de ședință, producția și traducerea documentelor)
 • să pregătească proiecte de ordini de zi, rapoarte, note și procese-verbale ale reuniunilor la toate nivelurile

De asemenea, după caz, SGC asigură organizarea practică a reuniunilor la nivel înalt cu șefi de stat și de guvern sau cu ambasadori din țări din afara UE.

În plus, Serviciul juridic al SGC prezintă avize Consiliului și comitetelor sale, în scopul de a garanta că actele Consiliului sunt legale și atent elaborate. De asemenea, Serviciul juridic reprezintă Consiliul în cadrul procedurilor judiciare în fața Curții Europene de Justiție, a Tribunalului și a Tribunalului Funcției Publice.

SGC are de asemenea o serie de responsabilități foarte specifice.

Sprijin pentru anumite comitete și grupuri de lucru ale Consiliului 

Grupurile de pregătire ale Consiliului

Consiliul este asistat de peste 150 de grupuri de lucru și comitete, numite „grupuri de pregătireˮ

În plus față de asigurarea organizării practice a reuniunilor și pregătirea documentelor de ședință aferente, SGC prezidează de asemenea următoarele comitete și grupuri de lucru ale Consiliului:

 • Comitetul de securitate și subdomeniile sale (Asigurarea informațiilor, experții GNSS, Consiliul de acreditare în probleme de securitate)
 • Grupul de lucru pentru informații
 • Grupul de lucru pentru e-legislaţie
 • Comitetul de coordonare pentru sistemele de comunicaţii şi informaţii
 • Grupul de lucru pentru codificare legislativă
 • Grupul de lucru al experților juriști-lingviști

Consiliul asigură de asemenea secretariatul pentru Comitetul pentru Spațiul european de cercetare și inovare (CSEC), cele 2 grupuri de lucru ale sale și comitetul său director.

CSEC este unul dintre grupurile de pregătire ale Consiliului responsabile de sprijinirea punerii în aplicare și a monitorizării progreselor înregistrate de inițiativa UE „O Uniune a inovării” și de dezvoltarea Spațiului european de cercetare.

CSEC este sprijinit de 2 grupuri de lucru ad-hoc, numite Grupul la nivel înalt pentru programarea în comun (GPC) și Forumul strategic pentru cooperare S&T internaţională (SFIC).

SGC este responsabil de organizarea logistică/administrativă a reuniunilor CSEC și de elaborarea sintezei concluziilor reuniunilor.

Prado (Registrul public online al documentelor autentice de identitate și de călătorie)

SGC răspunde de dezvoltarea și găzduirea Prado, un site multilingv care oferă informații cu privire la caracteristicile de securitate ale documentelor de identitate și de călătorie din UE, Islanda, Norvegia și Elveția.

Prado are drept scop să ofere informații corecte unor sectoare specifice, cum ar fi:

 • angajatorii
 • serviciile poștale
 • băncile, autoritățile de creditare
 • societățile de servicii de securitate și pază
 • agențiile de închiriere de autovehicule

Arhive

SGC este responsabil de gestionarea arhivelor Consiliului. Majoritatea dosarelor se referă fie la diferitele reuniuni ale formațiunilor Consiliului, la reuniunile Coreper, la reuniunile altor comitete și grupuri de lucru, fie la pregătirea legislației UE

Consiliul dispune de un departament de arhive centrale care colectează, procesează și oferă acces la documentele produse sau primite de către Consiliu în exercitarea funcțiilor sale.