Politici organizaționale

Protecția datelor cu caracter personal

Consiliul UE și Secretariatul General al acestuia respectă cu strictețe normele privind protecția datelor cu caracter personal. Responsabilul cu protecția datelor asigură aplicarea corectă a respectivelor norme.

Transparența

Potrivit normelor privind transparența pe care le urmează, instituțiile UE își desfășoară activitatea în mod cât mai deschis și mai apropiat de cetățeni. Legiferările miniștrilor din cadrul Consiliului sunt deschise publicului, iar cetățenii au dreptul de a solicita accesul la documentele Consiliului.

Managementul de mediu

SGC acționează în sensul reducerii impactului său asupra mediului și al protejării acestuia. SGC a instituit un program de management de mediu care se aplică tuturor activităților SGC din clădirile pe care acesta le ocupă la Bruxelles.

Identitatea vizuală

Identitatea vizuală a „familiei Consiliului” se construiește în jurul unui logo comun. Incluzând drapelul european și o imagine a clădirii „Europa”, logoul reprezintă unitatea, continuitatea și diversitatea.

Multilingvismul

Consiliul și Consiliul European își desfășoară activitatea în cele 24 de limbi oficiale ale UE. Toți cetățenii UE au dreptul de a se adresa în scris Consiliului European și Consiliului în oricare dintre aceste limbi oficiale.

Protecția informațiilor clasificate

Consiliul dispune de un sistem de securitate cuprinzător pentru a proteja informațiile UE clasificate. Acest sistem se aplică Consiliului, Secretariatului General al acestuia și statelor membre.