Datele deschise

Secretariatul General

Consiliul UE participă la Portalul de date deschise al UE cu trei seturi de date:

 • metadate din registrul public al Consiliului
 • metadate din baza de date privind cererile de acces public la documente
 • voturile Consiliului privind actele legislative

Portalul de date deschise al UE a fost lansat în decembrie 2012. Acesta este un punct unic de acces la o gamă tot mai largă de date provenind de la instituțiile UE și de la alte organisme ale UE. Datele pot fi utilizate și reutilizate gratuit, în scopuri comerciale sau necomerciale, cu condiția menționării sursei.

Portalul de date deschise al UE își propune să promoveze utilizarea inovatoare a datelor și să valorifice potențialului economic al acestora. Acesta urmărește, de asemenea, să contribuie la încurajarea transparenței și responsabilității instituțiilor UE și ale altor organisme ale UE.

Seturile de date

Setul de date: metadate din registrul public al Consiliului

Licența: Aviz juridic al Secretariatului General al Consiliului (SGC)

Registrul public de documente al Consiliului a fost înființat în 1999. Registrul conține trimiteri la documente emise de Consiliu începând din 1999 (se aplică excepții în ceea ce privește documentele clasificate). Documentele publice sunt puse la dispoziție și pentru descărcare prin intermediul registrului.

În fiecare an sunt adăugate, în medie, aproximativ 25 000 de documente în registru (în limba originală). Informațiile referitoare la documentele Consiliului sunt publice chiar și în cazul în care conținutul unui document nu este pus la dispoziția publicului.

Acest set de date conține următoarele metadate privind documentele Consiliului:

 • statutul de publicare
 • categoria documentului
 • numărul documentului
 • sufixul
 • titlul
 • codul interinstituțional
 • obiectul
 • inițiatorul (autorul)
 • destinatarul (destinatarii)
 • data emiterii
 • reuniunea aferentă documentului
 • limba/limbile documentului

Informațiile conținute în acest set de date pot face încă obiectul unor modificări. Setul de date este actualizat zilnic.

Setul de date: metadate din baza de date privind cererile de acces public la documentele Consiliului

Licența: Aviz juridic al Secretariatului General al Consiliului (SGC)

În fiecare an, Consiliul publică un raport anual cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului 1049/2001, referitor la accesul la documente. Raportul anual conține informații statistice privind cererile de acces public primite de Consiliu. Cu excepția datelor cu caracter personal, informațiile privind astfel de cereri sunt publice.

Acest set de date conține următoarele informații cu privire la cererile de acces public la documente primite de Consiliu:

1. Informații generale privind solicitantul (anonim)

 • activitatea profesională a solicitantului
 • originea geografică

2. Informații generale privind cererea

 • numărul cererii
 • tipul cererii (cerere inițială, cerere de confirmare)
 • data cererii
 • termenul pentru răspuns
 • termenul prelungit pentru răspuns
 • data răspunsului
 • efortul depus
 • acțiuni ulterioare
 • domeniul (domeniile) de politică

3. Informații privind documentele solicitate

 • statutul de publicare (public sau nu)
 • tipul de răspuns
 • categoria documentului
 • numărul documentului

Informațiile conținute în acest set de date pot face încă obiectul unor modificări. Setul de date este actualizat zilnic.

Setul de date: voturile Consiliului privind actele legislative

Licența: Aviz juridic al Secretariatului General al Consiliului (SGC)

Datele privind voturile în cadrul Consiliului sunt publice de fiecare dată când acesta adoptă un act legislativ în cadrul procedurii legislative ordinare sau speciale. În medie, Consiliul adoptă 120 de acte legislative pe an.

Această bază de date conține nu numai voturile Consiliului atunci când adoptă un act legislativ, ci și informații referitoare la actul respectiv, cum ar fi:

 • forma adoptării (la o reuniune a Consiliului sau prin procedură scrisă)
 • sesiunea Consiliului
 • formațiunea Consiliului
 • data adoptării
 • domeniul de politică
 • tipul actului (regulament, directivă, decizie sau poziție)
 • numărul actului (astfel cum a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE)
 • obiectul (titlul)
 • numărul documentului (înaintat Consiliului spre adoptare)
 • codul interinstituțional
 • procedura legislativă (procedura legislativă ordinară sau cea specială)
 • acțiunea Consiliului (conform etapelor procedurii legislative)
 • regula de vot (majoritate calificată sau unanimitate)

Informațiile conținute în acest set de date pot face încă obiectul unor modificări. Setul de date este actualizat zilnic.

Declinarea responsabilității

Aceste seturi de date au un scop exclusiv informativ. Doar procesele-verbale ale Consiliului referitoare la adoptarea actelor legislative și raportul anual al Consiliului privind punerea în aplicare a Regulamentului 1049/2001 sunt autentice. Aceste documente sunt disponibile prin intermediul registrului public al Consiliului.

Informațiile cuprinse în aceste seturi de date pot încă face obiectul unor modificări.

Secretariatul General al Consiliului își propune să mențină corectitudinea acestor informații. Dacă ne sunt aduse la cunoștință erori, vom încerca să le corectăm.