Activitatea ca angajat al Secretariatului General

Oportunități de locuri de muncă permanente

În general, Secretariatul General (SGC) ocupă posturile vacante prin recrutarea de funcționari permanenți de la alte instituții ale UE sau din rândul laureaților înscriși pe listele de rezervă ale concursurilor generale.

Concursurile sunt organizate de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO). Concursurile sunt examene competitive de recrutare menite să evalueze competențele candidaților printr-o serie de teste diferite, garantând că doar cei mai buni candidați sunt selectați. Concursurile generale sunt organizate pentru diferite profiluri și pot solicita candidaților să aibă competențe și calificări specifice. Candidații care reușesc la un concurs sunt înscriși pe o listă de rezervă, de pe care instituțiile UE recrutează personal atunci când consideră necesar, în funcție de nevoile lor.

SGC poate organiza, ocazional, un concurs pentru propriile sale nevoi, în vederea ocupării unor posturi foarte specializate. Aceste posturi vacante sunt publicate atât pe site-ul nostru, în secțiunea „Posturi vacante actuale”, cât și pe site-ul internet al EPSO.

Dacă sunteți interesat de o carieră în cadrul instituției noastre, vă invităm să verificați cu regularitate site-ul internet al EPSO, unde puteți găsi informații privind viitoarele concursuri și modul în care trebuie să vă pregătiți pentru acestea.

Oportunități de locuri de muncă nepermanente

Agenți contractuali

SGC angajează un număr limitat de agenți contractuali, selectați fie din rândul candidaților înregistrați în baza de date CAST a EPSO, fie de pe listele de rezervă sau din bazele de date elaborate de alte instituții.

Atunci când se caută agenți contractuali, serviciul pentru selecția personalului din cadrul SGC contactează candidații ale căror profiluri corespund cel mai bine profilului locului de muncă disponibil. Prin urmare, vă recomandăm să vă actualizați cu regularitate CV-ul în baza de date în care figurați.

Agenți temporari

SGC organizează ocazional proceduri de selecție pentru agenți temporari, în principal în scopul de a ocupa posturile vacante pentru profiluri foarte specializate care momentan nu sunt disponibile pe listele de rezervă ale EPSO. Procedurile de selecție pentru agenți temporari sunt anunțate pe acest site, în secțiunea „Posturi vacante”, precum și pe site-ul internet al EPSO.

Candidaturi spontane

Contactele cu candidații sunt gestionate integral de serviciul pentru selecția personalului din cadrul SGC. Având în vedere politica de recrutare și de selecție, serviciul pentru selecția personalului nu poate gestiona candidaturile spontane, chiar dacă vin din partea unor laureați ai concursurilor.

În conformitate cu normele SGC de protecție a datelor, toate candidaturile nesolicitate vor fi șterse în termen de cel mult șase luni de la primire. Candidaturile nesolicitate vor primi un răspuns automat care va conține informații cu caracter general privind recrutarea în cadrul SGC.

Contactați serviciul pentru selecția personalului din cadrul SGC

Procedura de reclamație

Ne străduim să oferim cele mai înalte standarde de serviciu.

Cu toate acestea, în cazul în care considerați că ați fost supus unei decizii administrative necorespunzătoare, aveți dreptul de a adresa o plângere Ombudsmanului European. Vă atragem atenția că înainte ca Ombudsmanul să poată accepta o plângere din partea dumneavoastră, trebuie ca mai întâi să ne prezentați nouă problema dumneavoastră.

Posturi permanente Posturi nepermanente
Pentru procedurile de selecție în posturi permanente, vă rugăm să ne contactați folosind acest email. Pentru procedurile de selecție în posturi nepermanente, vă rugăm să utilizați această adresă email.