Stagii la Secretariatul General al Consiliului

Secretariatul General

Informații de contact

Pentru informații suplimentare, puteți contacta biroul pentru stagii:

Diferitele tipuri de stagii

1. Stagii remunerate

Secretariatul General al Consiliului (SGC) oferă aproximativ 100 de stagii remunerate pe an cetățenilor UE care, până la termenul de depunere a candidaturilor, au încheiat cel puțin primul ciclu de studii universitare și dețin o diplomă de absolvire sau un certificat echivalent.

Stagiile se împart în 2 perioade diferite, fiecare cu durata de 5 luni:

  • 1 februarie - 30 iunie (prima perioadă)
  • 1 septembrie - 31 ianuarie (a doua perioadă)

2. Stagii neremunerate obligatorii

SGC oferă aproximativ 20 de stagii neremunerate pe an. Aceste stagii se adresează studenților în cel de al treilea, al patrulea sau al cincilea an de studii universitare, care trebuie să efectueze o perioadă de formare obligatorie în cadrul studiilor.

Stagiile se împart în 2 perioade diferite, fiecare cu durata de 1-5 luni:

  • 1 februarie - 30 iunie
  • 1 septembrie - 31 ianuarie

3. Stagii rezervate funcționarilor naționali

Acest program se adresează funcționarilor din ministere, agenții guvernamentale sau regionale, precum și din corpurile diplomatice ale statelor membre ale UE sau ale unor țări candidate.

Funcționarii naționali care efectuează un stagiu în cadrul SGC sunt angajați și remunerați de către administrația lor națională.

Cine poate candida?

Cetățenia

La stagiile din cadrul SGC pot candida:

  • cetățeni ai UE
  • cetățeni ai țărilor candidate care au încheiat negocierile de aderare la UE

Pentru stagiile remunerate, candidații trebuie să fi absolvit recent o universitate sau o instituție echivalentă de învățământ superior și să dețină o diplomă de absolvire sau un certificat echivalent.

Limbi străine

Dat fiind că limbile franceză și engleză sunt utilizate pe scară largă pentru comunicarea internă în cadrul SGC, sunt necesare o bună cunoaștere a limbii franceze sau a limbii engleze și capacitatea de a comunica în una dintre aceste limbi.

Profiluri

În prezent, majoritatea candidaturilor sunt depuse de candidați cu calificări în drept, științe politice, relații internaționale, studii europene și economie.

SGC caută, totodată, stagiari cu calificări și în alte domenii, cum ar fi:

traducere, resurse umane, comunicare, studii educaționale, informatică, concepție grafică, multimedia, tehnologie agricolă, inginerie biochimică, sănătate și siguranța alimentelor, gestionarea energiei, mediu, inginerie aerospațială.

Cine nu poate candida?

Nu vor fi acceptate candidaturi din partea persoanelor care deja au beneficiat de peste 8 săptămâni de formare la locul de muncă (remunerată sau neremunerată) în oricare dintre instituțiile sau organismele UE.

Procedura de reclamație

Ne străduim să oferim cele mai înalte standarde de serviciu.

Cu toate acestea, în cazul în care considerați că ați fost supus unei decizii administrative necorespunzătoare, aveți dreptul de a adresa o plângere Ombudsmanului European. Vă atragem atenția că înainte ca Ombudsmanul să poată accepta o plângere din partea dumneavoastră, trebuie ca mai întâi să prezentați problema dumneavoastră Biroului pentru stagii.

Ne puteți contacta prin e-mail.