Stagii - întrebări frecvente

Secretariatul General

Stagii

Pot efectua un stagiu în cursul verii?
Nu. Nu sunt oferite stagii în lunile iulie și august.

Candidaturile spontane sunt luate în considerare?
Nu. Toate candidaturile pentru un stagiu trebuie să urmeze procedura de depunere a candidaturii descrisă pe site.

Cine poate candida

Încă nu am primit diploma de licență. Îmi pot depune candidatura pentru un stagiu plătit?
Vă puteți depune candidatura dacă data diplomei de licență este anterioară datei semnării acordului de stagiu.

Pot să îmi depun candidatura atât pentru un stagiu plătit, cât și pentru unul obligatoriu?
Da. Vă puteți depune candidatura pentru ambele stagii, plătit și obligatoriu, în cazul în care îndepliniți ambele criterii de eligibilitate (de exemplu, dacă sunteți un student masterand care are deja o diplomă de licență și trebuie să efectueze un stagiu în cadrul studiilor de masterat).

Pot să-mi depun candidatura pentru un stagiu în diferite instituții ale UE, în același timp?
Vă puteți depune candidatura pentru un stagiu la diferite instituții ale UE, în același timp, în cazul în care îndepliniți criteriile de eligibilitate.

În urma rezultatului referendumului din Regatul Unit din 23 iunie 2016, stagiile plătite pentru 2018 sunt în continuare disponibile pentru cetățenii Regatului Unit?
Cetățenii britanici sunt în continuare eligibili și își pot depune candidatura pentru stagii la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene. În conformitate cu tratatele pe care le-a ratificat Regatul Unit, dreptul Uniunii continuă să se aplice integral în și pentru Regatul Unit.

Procedura de selecție

Cum sunt selectați stagiarii?
Stagiarii sunt selectați pe baza meritelor, având în vedere informațiile furnizate în formularul de candidatură.

Candidații ar putea fi intervievați prin telefon sau online. În acest caz, Biroul pentru stagii va contacta candidații în prealabil pentru a stabili o dată convenabilă. În caz de egalitate de merit a candidaților, Biroul pentru stagii face eforturi pentru a asigura un bun echilibru geografic (cât mai multe naționalități reprezentate) și de gen (vizând 40 % din genul subreprezentat) al stagiarilor selectați. Candidaturile sunt examinate cu atenție și comparate cu profilul căutat de diferitele servicii din cadrul Secretariatului General al Consiliului.

După ce ați fost selectat(ă)

Ar trebui să furnizez o traducere a documentelor justificative?
Nu. Documentele justificative sunt acceptate în toate limbile oficiale ale UE. Este util să furnizați și versiunea în limba engleză sau limba franceză a diplomelor, dacă aceasta este disponibilă.

Copiile documentelor justificative trebuie să fie certificate ca fiind copii autentice ale originalelor?
Nu. Documentele justificative trebuie să fie trimise prin e-mail. Nu este necesar să se furnizeze copii legalizate. La sosire, stagiarii sunt rugați să prezinte originalele documentelor justificative.

Pe durata stagiului

Am dreptul la un concediu anual?
Stagiarii au dreptul la 2 zile de concediu pe lună lucrată, în plus față de sărbătorile legale și zilele în care birourile Consiliului sunt închise.

Asigurarea de sănătate este obligatorie. Este cardul european de asigurări sociale de sănătate pentru țara mea suficient?
Da. Acceptăm ca dovadă o copie a cardului dumneavoastră european de asigurări sociale de sănătate. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați gradul de acoperire pe care îl oferă.

În absența unei alte acoperiri (de exemplu, cardul european de asigurări sociale de sănătate), stagiarii pot opta pentru o asigurare de sănătate prin intermediul Consiliului. În acest caz, stagiarii remunerați plătesc circa 13 EUR/lună, ceea ce corespunde unei treimi din prima de asigurare, iar Consiliul suportă cele două treimi rămase. Pentru stagiile obligatorii, Consiliul suportă în întregime prima de asigurare.

Sunt asigurați stagiarii?
Toți stagiarii sunt asigurați împotriva accidentelor.

Aspecte financiare

La ce sumă se ridică subvenția?
În prezent, subvenția este de 1 159,44 EUR net/lună.

Acoperă Consiliul Uniunii Europene costurile de călătorie de la locul meu de reședință la Bruxelles?
Stagiarii primesc o indemnizație de călătorie ca o contribuție la cheltuielile de deplasare ale acestora.

Stagiarii care sunt recrutați dintr-un loc situat la o distanță mai mare de 50 de km de Bruxelles au dreptul la o contribuție la cheltuielile de călătorie la începerea și la încheierea stagiului. Indemnizația este calculată prin metoda bazată pe distanța geografică dintre Bruxelles și adresa indicată în formularul de candidatură (între 0 și 500 de km: 0,30 EUR/km, între 501 și 1 500 de km: 0,20 EUR/km, peste 1 500 de km: 0,10 EUR/km și înmulțit cu 2, cu un plafon de 800 EUR. Nu se acordă nicio indemnizație pentru distanțe mai mici de 50 de km de Bruxelles). Trebuie să efectuați cel puțin jumătate din durata stagiului pentru a avea dreptul la această indemnizație. Nicio cerere de schimbare de adresă nu va fi acceptată după semnarea acordului de stagiu de către Consiliu.