Achizițiile în cadrul Secretariatului General

Cine poate participa?

Pot participa:

 • operatorii economici înregistrați în UE
 • toți cetățenii UE
 • operatorii economici dintr-o țară din afara UE care are un acord cu UE privind deschiderea piețelor de achiziții publice.

Pentru a fi eligibili pentru procedura de achiziții, operatorii economici trebuie:

 • să nu fie în stare de faliment
 • să nu fi fost găsiți vinovați de comiterea unei abateri profesionale grave
 • să își fi îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor și a contribuțiilor la asigurările sociale
 • să nu fi fost condamnați pentru fraudă, corupție, spălare de bani, recurgere la munca copiilor, participare la o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală împotriva intereselor financiare ale UE
 • să nu fi falsificat informații, în mod fraudulos sau prin neglijență
 • să nu fi fost excluși de la procedura de achiziții.

Instituțiile UE utilizează adeseori termenul „proceduri” cu privire la procedurile de achiziții. Acest termen se referă la:

 • Proceduri de ofertare (anunțurile de participare publicate în Jurnalul Oficial)
 • Invitații de manifestare a interesului pentru atribuirea contractelor de bunuri, servicii și lucrări.

Alegerea procedurii de achiziții și a cerințelor de publicitate depinde de cuantumul preconizat al contractului.

Contractele care depășesc 135 000 EUR

Anunțurile de participare pentru proceduri de ofertare în cuantum de peste 135 000 EUR sunt publicate în seria S a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și pot fi consultate online în baza de date TED a UE.

Documentele de achiziție și alte informații despre procedurile de achiziții în curs de desfășurare sunt disponibile pe site-ul TED, la secțiunea eTendering.

Vă recomandăm să vă înregistrați pe acest site web pentru a avea acces la toate funcțiile sale.

Contractele ale căror cuantumuri sunt cuprinse între 15 000 EUR și 135 000 EUR

Procedurile de ofertare pentru contractele ale căror cuantumuri sunt cuprinse între 15 000 EUR și 135 000 EUR sunt publicate pe această pagină web la rubrica „proceduri în curs”.

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați persoana menționată ca punct de contact în anunțul de participare.

Contractele al căror cuantum este sub 15 000 EUR

Contractele al căror cuantum nu depășește 15 000 EUR pot fi atribuite prin procedură negociată fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Aceste oportunități nu sunt anunțate, dar dacă deveniți vizibil pe piață, ați putea fi invitat să prezentați o ofertă pentru acest tip de contract.

Formulare obligatorii pentru participarea la procedurile de achiziții publice ale Secretariatului General

Pentru a participa la procedurile de achiziții publice ale Secretariatului General, trebuie să completați un formular pentru persoane juridice și un formular de identificare financiară pentru a ne furniza datele societății dumneavoastră și detaliile contului bancar pe care îl dețineți: