Istoric

Film: „De la discuții informale la un for decizional major”

Acest documentar reconstituie istoria Consiliului European de la înființarea sa până în prezent. Documentarul trece în revistă momentele de referință din ultimele decenii, care au configurat modul în care liderii UE iau decizii.
Istoria este relatată din perspectiva celor care au fost martori la transformarea Consiliului European în centrul decizional care este în prezent.

Aflați mai multe despre evenimentele și tratatele care au modelat rolul Consiliului European, al Consiliului UE, al Eurogrupului și al summitului zonei euro.

1951

Tratatul de la Paris

Tratatul de la Paris instituie Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO), care creează o piața comună pentru cărbune și oțel. Sunt astfel diminuate neîncrederea și tensiunile dintre țările europene vecine de după cel de al Doilea Război Mondial. Tratatul CECO, expirat în 2002, este primul tratat fondator al Comunității Europene.

1958

1 ianuarie

Tratatele de la Roma

Tratatele de la Roma instituie Comunitatea Economică Europeană (CEE) și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom). Prima reuniune a Consiliului CEE are loc la 25 ianuarie 1958, fiind prezidată de Victor Larock, ministrul belgian al afacerilor externe.

1973

1 ianuarie

Prima extindere

Danemarca, Irlanda si Regatul Unit aderă la Comunitățile Europene, numărul statelor membre crescând astfel la nouă.

1974

Decembrie

Crearea Consiliului European

În urma summitului de la Copenhaga din decembrie 1973, care a prevăzut desfășurarea de summituri ori de câte ori se dovedește necesar, în cadrul summitului de la Paris din decembrie 1974, găzduit de președintele Valéry Giscard d’Estaing, se creează Consiliul European. Acesta a fost creat cu intenția de a institui un forum informal de discuții între șefii de stat sau de guvern.

1975

11 martie

Prima reuniune a Consiliului European

Noul Consiliu European se reunește pentru prima dată în martie 1975 la Dublin.

1981

1 ianuarie

Grecia aderă la UE

Numărul de membri ai UE ajunge la zece în urma aderării Greciei.

1985

14 iunie

Acordul Schengen

Acordul Schengen privind eliminarea controalelor la frontieră este semnat de Belgia, Germania, Franța, Luxemburg și Țările de Jos la Schengen (Luxemburg).

Acordul Schengen va permite treptat persoanelor să călătorească fără să li se verifice pașapoartele la frontierele interne. Acordul Schengen este pus în aplicare mai târziu, în 1995.

2-3 decembrie

Consiliul European de la Luxemburg

Consiliul European ajunge la un acord politic care deschide calea pentru adoptarea Actului Unic European.

1986

1 ianuarie

Spania și Portugalia devin membri ai UE

Spania și Portugalia aderă la UE, numărul membrilor Comunităților Europene crescând astfel la 12.

1987

1 iulie

Actul Unic European

Actul Unic European (AUE) instituie piața internă, care prevede libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor. Actul lansează cooperarea în domeniul politicii externe și extinde utilizarea votului cu majoritate calificată pentru procesul decizional din cadrul Consiliului.

De asemenea, Actul Unic European conferă Consiliului European un temei juridic, oficializând reuniunile șefilor de stat sau de guvern.

1992

11 decembrie

Ședințe publice

Consiliul European de la Edinburgh din 1992 lansează dezbaterile publice, o practică ce a fost extinsă considerabil de-a lungul anilor, cel mai recent prin Tratatul de la Lisabona.

Dezbaterile și deliberările publice ale Consiliului pot fi urmărite în prezent pe site-ul internet.

1993

1 noiembrie

Tratatul de la Maastricht

Tratatul de la Maastricht intră în vigoare, creând Uniunea Europeană pe baza unui pilon comunitar extins. Tratatul de la Maastricht creează uniunea economică și monetară și stabilește doi piloni noi: politica externă și de securitate comună (PESC) și cooperarea în domeniul justiției și al afacerilor interne (JAI).

Prin Tratatul de la Maastricht, Consiliul European dobândește un statut oficial. Acesta este definit ca oferind impulsurile și orientările politice generale pentru dezvoltarea UE. 

Tratatul de la Maastricht declanșează, de asemenea, procesul de trecere la moneda euro și lansează politica externă și de securitate comună (PESC). 

1995

1 ianuarie

A patra extindere a UE

Austria, Finlanda și Suedia aderă la UE. Cei 15 membri acoperă acum aproape întreg vestul Europei.

1996

Consiliul European se reunește de patru ori pe an 

Din 1996, Consiliul European se reunește de cel puțin patru ori pe an. Înainte de aceasta, numai două reuniuni pe an erau necesare.

1997

13 decembrie

Crearea Eurogrupului

Consiliul European aprobă crearea Eurogrupului, un organism informal care reunește miniștrii de finanțe din țările a căror monedă este euro. Prima reuniune a Eurogrupului are loc la 4 iunie 1998 la Chateau de Senningen în Luxemburg.

1999

1 mai

Tratatul de la Amsterdam

Tratatul de la Amsterdam instituie un spațiu de libertate, securitate și justiție și integrează Acordul Schengen în dreptul UE. Tratatul modifică rolul Secretarului General al Consiliului, care devine și Înalt Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună.

2002

1 ianuarie

Euro intră în circulație

La 1 ianuarie 2002, euro intră în circulație sub formă de bancnote și monede, înlocuind monedele naționale.

2003

1 februarie

Tratatul de la Nisa

Tratatul de la Nisa introduce reforma instituțiilor UE, în cadrul pregătirilor pentru o viitoare UE extinsă la 27 de state membre. Are loc o reformă a Consiliului, pentru extinderea utilizării votului cu majoritate calificată și pentru introducerea principiului de cooperare consolidată între statele membre.

Octombrie

Reuniunile Consiliului European au loc la Bruxelles 

Începând din octombrie 2003, toate reuniunile oficiale ale Consiliului European au loc la Bruxelles.

Declarația nr. 22 anexată la Tratatul de la Nisa prevede că toate reuniunile Consiliului European vor avea loc la Bruxelles de la data la care UE va avea 18 state membre.

2004

1 mai

Cea mai mare extindere a UE

Zece noi țări aderă la UE în același timp: Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia. Este cea mai mare extindere simultană a UE, ca populație și ca număr de țări.

În acest moment există 25 de state membre ale UE.

2007

1 ianuarie

Bulgaria și România aderă la UE

Bulgaria și România devin membre ale UE, numărul statelor membre crescând astfel la 27.

2009

19 noiembrie

Herman Van Rompuy este ales președinte al Consiliului European

În cadrul unei reuniuni informale desfășurate la Bruxelles la 19 noiembrie 2009, șefii de stat sau de guvern ai UE convin în unanimitate să îl numească pe Herman Van Rompuy drept primul președinte permanent al Consiliului European.

1 decembrie

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona intră în vigoare, reformând structura UE și modul de funcționare al acesteia.

Tratatul extinde utilizarea votului cu majoritate calificată în cadrul Consiliului.

Consiliul European devine o instituție de sine stătătoare, cu președinte propriu. Anterior, Consiliul European era un organism informal, iar poziția de șef al Consiliului European era neoficială. Rolul revenea șefului de stat sau de guvern al statului membru care deținea președinția asigurată prin rotație a Consiliului UE. 

10–11 decembrie

Consiliul European prezidat de Fredrik Reinfeldt

Pentru ultima oară, reuniunea Consiliului European este prezidată de președintele sau de prim-ministrul statului membru care deține președinția prin rotație a Consiliului.

Consiliul European din decembrie 2009 este prezidat de prim-ministrul Suediei, Fredrik Reinfeldt.

2012

1-2 martie

Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare

În cadrul reuniunii Consiliului European din 1-2 martie 2012, 25 de lideri europeni semnează Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare (TSCG).  

Tratatul intră în vigoare la 1 ianuarie 2013 și oficializează summitul zonei euro. Organizarea summitului zonei euro și rolul președintelui acestuia sunt prevăzute la articolul 12 din tratat.

1 martie

Realegerea lui Herman Van Rompuy

Herman Van Rompuy este ales pentru un al doilea mandat de președinte al Consiliului European, de la 1 iunie 2012 până la 30 noiembrie 2014.

10 decembrie

UE primește Premiul Nobel pentru pace

UE primește Premiul Nobel pentru pace pe 2012 pentru promovarea cauzei păcii, reconcilierii, democrației și drepturilor omului în Europa.

În momentul înmânării Premiului Nobel pentru pace Uniunii Europene, Comitetul Nobel din Norvegia afirmă că decizia sa este motivată de rolul stabilizator jucat de UE în transformarea aproape a întregii Europe dintr-un continent al războiului într-un continent al păcii.

2013

1 iulie

Croația aderă la Uniunea Europeană

Croația devine a doua țară din fosta Iugoslavie care aderă la UE, după Slovenia. 

În acest moment, UE are 28 de state membre.

2014

1 decembrie

Donald Tusk devine președintele Consiliului European

Donald Tusk îl înlocuiește pe Herman Van Rompuy în funcția de președinte al Consiliului European. Mandatul său începe la 1 decembrie 2014 și se încheie la 31 mai 2017.