Consiliul Mediu, 13/10/2017

Consiliul UE

Principalele rezultate

Sectoarele non-ETS: partajarea eforturilor și LULUCF

Consiliul a convenit asupra pozițiilor sale de negociere cu privire la Regulamentul privind partajarea eforturilor și la Regulamentul privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF). Aceste acte legislative vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră în sectoare care nu intră în domeniul de aplicare al sistemului UE de comercializare a emisiilor (EU ETS).

Aceste acte legislative vor permite UE să se apropie de îndeplinirea obiectivului său general de reducere a emisiilor cu cel puțin 40 % până în 2030 comparativ cu nivelurile din 1990 și astfel să își îndeplinească angajamentele pe care și le-a asumat în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Sectoarele non-ETS vor contribui în mod specific la acest obiectiv printr-o reducere a emisiilor cu 30 % până în 2030 comparativ cu nivelurile din 2005.

„Aceste două regulamente vor permite UE să reducă emisiile în toate sectoarele de partajare a eforturilor și să asigure o mai bună gestionare a terenurilor și a pădurilor sale. Rezultatul va fi că vom construi un viitor fără incidență asupra climei pentru noi toți și ne vom îndeplini obiectivele în materie de climă pe care ni le-am asumat la Paris. Salut eforturile de astăzi ale statelor membre și suntem gata să începem negocieri cu Parlamentul.”

Siim Kiisler, ministrul mediului al Republicii Estonia

COP23 Conferința ONU privind clima

Consiliul a adoptat concluzii privind Acordul de la Paris și pregătirile pentru cea de a 23-a sesiune a Conferinței părților (COP23) la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), care va avea loc în perioada 6-17 noiembrie 2017 la Bonn.

UE este hotărâtă să rămână în avangarda eforturilor globale de combatere a schimbărilor climatice. Miniștrii mediului și-au exprimat sprijinul deplin pentru aceste concluzii și au subliniat importanța înregistrării de progrese substanțiale în privința punerii în aplicare a Acordului de la Paris (Programul de lucru de la Paris), a pregătirilor pentru dialogul de facilitare din 2018 și a punerii în aplicare la nivel național a contribuțiilor stabilite la nivel național (CSN-uri).

De asemenea, miniștrii au salutat concluziile adoptate de Consiliu la 10 octombrie privind finanțarea combaterii schimbărilor climatice. UE și statele sale membre și-au reafirmat angajamentul deplin de a contribui la obiectivul colectiv al țărilor dezvoltate de a mobiliza în comun 100 de miliarde USD pe an din 2020 până în 2025.

Adunarea ONU pentru mediu

Consiliul a adoptat concluzii privind prioritățile UE pentru cea de a 3-a reuniune a Adunării Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEA-3), care va avea loc în perioada 4-6 decembrie 2017 la Nairobi în cadrul temei generale a poluării.

Aceste concluzii oferă un semnal clar al angajamentului UE în materie de protecție a mediului și reducere a impactului poluării asupra planetei noastre.

Miniștrii vor contribui activ la o serie de rezoluții și angajamente voluntare cu scopul de a lua măsuri suplimentare pentru a combate poluarea în diferitele sale forme.

În timpul unui prânz de lucru, miniștrii au avut un schimb fructuos de opinii cu directorul executiv al Programului Organizației Națiunilor Unite pentru mediu, Erik Solheim, în vederea pregătirii adunării. Ei au identificat domenii de acțiune concretă împotriva poluării la nivel național și la nivelul UE.

Informații cu privire la reuniune

  • Reuniunea nr. 3565
  • Luxemburg
  • 13/10/2017

Documente pregătitoare

Documente finale

Info presă

Contacte presă

Ofițer de presă
+32 22815612
+32 470884374

Dacă nu sunteți jurnalist, vă rugăm să vă trimiteți solicitarea către echipa de informare a publicului.

Subiecte: