Eurogrup, 11/05/2015

Eurogrupul
  • Eurogrupul
  • 11/05/2015
  • 15:00
  • Bruxelles

Principalele rezultate

Grecia

Eurogrupul a fost informat cu privire la discuțiile în curs dintre autoritățile elene și Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar Internațional privind lista cuprinzătoare de reforme a Greciei.

Eurogrupul a constatat faptul că discuțiile au avansat și au devenit mai productive, dar că este nevoie de mai mult timp pentru a elimina lacunele rămase și pentru a se ajunge la un acord global. Plata tranșei restante din asistența financiară acordată Greciei poate fi efectuată numai după ce se ajunge la un acord cu privire la respectivele reforme, iar cele trei instituții stabilesc, în evaluarea lor, faptul că reformele au fost puse în aplicare.

„Aș dori să reamintesc faptul că acordul din 20 februarie rămâne cadrul negocierilor și că este necesar un acord cuprinzător pentru a putea fi efectuate plățile.”

Jeroen Dijsselbloem, președintele Eurogrupului

Situația economică

Eurogrupul a discutat și despre situația economică din zona euro, pe baza previziunilor economice din primăvara anului 2015 ale Comisiei Europene. De asemenea, a analizat evoluția inflației și a cursului de schimb. 

Redresarea economică și crearea de locuri de muncă înregistrează o evoluție ascendentă în zona euro, în timp ce riscurile de deflație s-au diminuat. Miniștrii au fost de acord că zona euro trebuie să continue reformele structurale de stimulare a creșterii, precum și o politică fiscală solidă în vederea susținerii redresării economice.

Dezbatere tematică privind cadrele bugetare

Miniștrii Eurogrupului și-au împărtășit experiențele naționale privind consolidarea cadrelor fiscale, recomandată pentru zona euro în cadrul semestrului european 2014. Această discuție a avut loc în contextul dezbaterilor care în prezent se desfășoară cu regularitate în cadrul Eurogrupului cu privire la modalitățile de consolidare a creșterii economice și a creării de locuri de muncă.

Raportul celor patru președinți

Miniștrii au desfășurat un schimb de opinii privind posibilele modalități de îmbunătățire a guvernanței economice în cadrul uniunii economice și monetare (UEM). Această discuție a avut loc în cadrul procesului de pregătire a unui raport pe același subiect, la care lucrează președintele Eurogrupului, împreună cu președinții Comisiei Europene, Consiliului European și Băncii Centrale Europene.

Irlanda

Eurogrupul a salutat progresele înregistrate de Irlanda cu privire la aspecte bugetare, financiare și structurale, constatate în cel de al treilea raport de supraveghere ulterioară aplicării programului. Eurogrupul își exprimă încrederea că Irlanda își va continua parcursul pozitiv și că va rezolva problemele rămase.

Data ultimei revizii 12/05/2015