Accesați conținutul
Abonare notificări e-mail

Principalele rezultate

Selecție video, reuniunea Eurogrupului, 22 mai 2017

Grecia

Eurogrupul a salutat acordul preliminar la care s-a ajuns între Grecia și instituții cu privire la un nou set de reforme de politică pentru a sprijini redresarea economică a țării. Acordul este un pas important în direcția finalizării celei de a doua evaluări a programului de ajustare macroeconomică al Greciei.

Eurogrupul a apreciat progresele obținute de Grecia, și anume faptul că aceasta a pus deja în aplicare o parte semnificativă a acțiunilor prealabile convenite.

Măsurile de reformă legiferate de Grecia acoperă domenii cum ar fi pensiile, impozitul pe venit, piața forței de muncă și sectorul energetic. Acestea ar trebui să sprijine o reechilibrare a economiei favorabilă creșterii și să consolideze strategia fiscală pe termen mediu a Greciei.

Eurogrupul a purtat o discuție aprofundată cu privire la sustenabilitatea datoriei publice a Greciei, dar nu a ajuns la un acord global. Lucrările vor continua în cursul săptămânilor următoare, în cadrul convenit în mai 2016, în vederea ajungerii la o concluzie definitivă la următoarea reuniune a Eurogrupului.

Situația economică din zona euro

Eurogrupul a desfășurat un schimb de opinii privind situația economică și evoluția recentă a inflației în cadrul zonei euro, în urma prezentării previziunilor economice ale Comisiei din primăvara anului 2017, publicate la 11 mai 2017.

Spania: Cea de a șaptea misiune de supraveghere ulterioară aplicării programului

Eurogrupul a fost informat pe scurt cu privire la principalele constatări ale celei de a 7-a misiuni de supraveghere ulterioară aplicării programului în Spania, efectuată de personalul Comisiei Europene și al Băncii Centrale Europene, la 24-26 aprilie.

Misiunea a confirmat că nu există niciun risc de nerambursare a împrumuturilor primite de Spania în cadrul programului său de recapitalizare a sectorului său bancar în 2012-2014, susținut de Mecanismul european de stabilitate.