Consiliul European, 26-27/06/2014

Consiliul European
 • Consiliul European
 • 26-27/06/2014
 • Bruxelles
 • Prezidate de Donald Tusk

Liderii UE îl aleg pe Juncker să conducă viitorul Uniunii

Reuniți în cadrul Consiliului European din 26-27 iunie, liderii UE au decis candidatul la funcția de președinte al Comisiei Europene. De asemenea, ei au discutat o agendă strategică pentru UE, propunerea de plan de pace în Ucraina și au felicitat Grecia pentru principalele realizări ale președinției sale. 

Consiliul European a adoptat, printr-un vot formal cu majoritate calificată, decizia prin care îl propune Parlamentului European pe Jean Claude Juncker în calitate de președinte al Comisiei Europene.

Decizia s-a luat după discuții extinse pe care Herman Van Rompuy le-a purtat cu principalele partide din Parlamentul European și cu reprezentanții statelor membre pentru a identifica cel mai bun candidat posibil pentru acest post.

Consiliul European a decis să se reunească din nou la 16 iulie pentru discutarea nominalizărilor pentru celelalte posturi importante din UE.

Agenda strategică europeană

În cadrul unui eveniment special, desfășurat la Ypres, pe 26 iunie, pentru a marca o sută de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial, liderii UE au discutat viitorul UE, prioritățile și scopul acesteia în anii care vor urma.

Ei au convenit asupra unei agende strategice care se concentrează pe 5 obiective principale și pe mijloacele necesare pentru a le îndeplini:

 • economii mai puternice cu mai multe locuri de muncă
 • societăți capabile să ofere posibilități și protecție pentru toți cetățenii
 • un viitor sigur din punct de vedere energetic și climatic
 • un spațiu fiabil al libertăților fundamentale
 • o acțiune comună eficace în întreaga lume

Liderii și-au reafirmat angajamentul față de reforme și față de consolidarea fiscală, dar și voința de a duce la capăt investițiile necesare pentru viitor. Pentru a compensa disciplina fiscală cu necesitatea de a se susține creșterea, cadrul fiscal existent al UE oferă posibilități care ar trebui să fie utilizate.

Președintele Van Rompuy a declarat: „Ne-am angajat cu toții față de Pactul de stabilitate și de creștere și aceasta înseamnă să folosim la maximum flexibilitatea cu care sunt înzestrate normele Pactului de stabilitate și de creștere.”

„Ne-am angajat cu toții față de Pactul de stabilitate și de creștere și aceasta înseamnă să folosim la maximum flexibilitatea cu care sunt înzestrate normele Pactului de stabilitate și de creștere” a declarat președintele Van Rompuy.

 

Criza din Ucraina

Liderii UE au salutat planul de pace al președintelui Poroșenko. Totuși, Consiliul European regretă faptul că încetarea focului nu a dus la încetarea completă a ostilităților militare.

În ceea ce privește sancțiunile, Consiliul European s-a angajat să se reunească oricând pentru a adopta alte măsuri restrictive semnificative dacă Rusia și separatiștii nu întreprind o listă detaliată de acțiuni concrete până luni, 30 iunie:

 • acord cu privire la un mecanism de verificare monitorizat de OSCE pentru respectarea încetării focului și controlul efectiv al frontierelor
 • revenirea a trei puncte de control la frontieră sub controlul autorităților ucrainene
 • eliberarea ostaticilor, inclusiv a tuturor observatorilor din partea OSCE
 • lansarea unor negocieri de substanță cu privire la punerea în aplicare a planului de pace al președintelui Poroșenko.

Acordurile de asociere cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina

La 27 iunie, liderii UE au semnat acordurile de asociere cu Georgia și cu Republica Moldova. Procesul de semnare cu Ucraina s-a desfășurat în prezența domnului Poroșenko, noul președinte ales al Ucrainei.

Președintele van Rompuy a recunoscut caracterul istoric al ceremoniei: „Acestea nu sunt acorduri ca oricare altele – ci pietre de hotar în istoria relațiilor noastre și pentru întreaga Europă. La Kiev și în alte locuri, oamenii și-au dat viața pentru această legătură mai strânsă cu Uniunea Europeană. Nu îi vom uita.”

El a reamintit, de asemenea, că: „Uniunea Europeană este gata să se angajeze oricât este necesar în dialogul cu Rusia pentru a risipi neînțelegerile, atunci când acestea ar putea exista (…).”

Alte subiecte de pe ordinea de zi

Semestrul european

Consiliul European a aprobat recomandările specifice fiecărei țări, încheind astfel semestrul european 2014. Țările UE ar trebui să urmeze aceste recomandări la redactarea bugetelor și la conceperea reformelor structurale, precum și în cadrul politicilor de ocupare a forței de muncă și sociale.

De asemenea, liderii UE au evidențiat necesitatea continuării eforturilor de consolidare fiscală „într-un mod favorabil creșterii și diferențiat”, precum și a reformelor structurale de îmbunătățire a creșterii.

Extinderea zonei euro

Consiliul European a aprobat propunerea Comisiei ca Lituania să adopte moneda euro la 1 ianuarie 2015. Decizia finală va fi adoptată de Consiliul UE după avizul Parlamentului European.

Orientări strategice în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție 

Consiliul European a definit orientările strategice ale planificării legislative și operaționale pentru anii următori. Aceste orientări acoperă domenii care includ imigrația, azilul, frontierele, cooperarea polițienească și judiciară, drepturile fundamentale și combaterea criminalității grave și a terorismului.

Prioritatea generală pentru această perioadă este transpunerea consecventă, punerea în aplicare efectivă și consolidarea instrumentelor juridice și a măsurilor de politică deja în vigoare.

Climă și energie

Liderii au trecut în revistă progresele înregistrate în ceea ce privește cadrul pentru 2030 pentru politicile privind clima și energia și au pus accent pe necesitatea dezvoltării rapide a elementelor-cheie ale acestuia. Ei au purtat, de asemenea, o discuție privind strategia de securitate energetică europeană a Comisiei.

Consiliul European a confirmat că va adopta decizia finală privind cadrul pentru 2030, inclusiv privind măsurile de consolidare a securității energetice și privind obiectivele de interconectare, nu mai târziu de octombrie 2014.

Statutul de țară candidată al Albaniei

Consiliul European a aprobat concluziile Consiliului din 24 iunie 2014 prin care se acordă Albaniei statutul de țară candidată.

Data ultimei revizii 07/11/2014