Consiliul European special (articolul 50), 29/04/2017

Consiliul European
 • Consiliul European
 • 29/04/2017
 • Prezidate de Donald Tusk
 • Lista participanților 

Informații pentru media

Principalele rezultate

Consiliul European special (articolul 50), în formula UE 27, a adoptat orientările pentru negocierile privind Brexitul.

„Aș dori să subliniez unitatea excepțională a tuturor celor 27 de lideri în privința orientărilor pentru negocierile noastre cu Regatul Unit. (...) În prezent dispunem de sprijinul unanim al tuturor celor 27 de state membre și al instituțiilor UE, ceea ce ne conferă un mandat politic solid pentru aceste negocieri.”

Președintele Donald Tusk la conferința de presă de după summit

Orientările vor defini cadrul negocierilor și vor stabili pozițiile și principiile generale ale UE în cadrul discuțiilor. Consiliul European va actualiza orientările pe durata negocierilor, în funcție de necesități.

Principii de bază

În orientări, Consiliul European indică faptul că UE 27 își va păstra unitatea și va acționa ca o singură entitate pe parcursul negocierilor. Liderii:

 • își reafirmă dorința ca Regatul Unit să rămână un partener apropiat
 • reafirmă că orice acord viitor va trebui să se bazeze pe un echilibru între drepturi și obligații și să asigure condiții echitabile
 • subliniază că integritatea pieței unice trebuie să fie păstrată, ceea ce înseamnă că cele patru libertăți sunt indivizibile și se exclude în orice caz alegerea doar a elementelor convenabile
 • declară că un stat nemembru nu se poate bucura de aceleași drepturi și beneficii ca un stat membru

„Negocierile în temeiul articolului 50 din TUE se vor desfășura transparent și sub forma unui pachet unic. În conformitate cu principiul conform căruia nimic nu este stabilit până când nu se convine asupra tuturor aspectelor, nu pot exista înțelegeri separate asupra unor chestiuni individuale.”

Orientările Consiliului European (articolul 50) pentru negocierile privind Brexitul

O abordare etapizată

Șefii de stat și de guvern au convenit că prima fază a negocierilor ar trebui să vizeze:

 • asigurarea unui maximum de claritate și securitate juridică posibil
 • stabilirea condițiilor dezlegării Regatului Unit de UE

Consiliul European va monitoriza îndeaproape progresele înregistrate și va stabili momentul în care progresele sunt suficiente pentru a permite trecerea negocierilor în faza următoare.

Un acord privind relațiile viitoare dintre UE și Regatul Unit poate fi încheiat numai după ce Regatul Unit a devenit o țară terță. Cu toate acestea, liderii își declară disponibilitatea ca, într-o a doua fază a negocierilor, să înceapă discuții preliminare și pregătitoare privind cadrul viitoarei relații.

Termenul de doi ani stabilit la articolul 50 se încheie la 29 martie 2019.

O retragere ordonată

„Cetățenii care și-au construit viețile pe baza drepturilor care decurg din apartenența Regatului Unit la UE se confruntă cu perspectiva de a pierde aceste drepturi. (…) Ținând seama de aceasta, trebuie să acționăm în conformitate cu o abordare etapizată care acordă prioritate unei retrageri ordonate.”

Orientările Consiliului European (articolul 50) pentru negocierile privind Brexitul

Consiliul European a pus accent pe importanța salvgardării drepturilor cetățenilor afectați de Brexit. Liderii au subliniat necesitatea evitării unui vid legislativ pentru mediul de afaceri și s-au referit la o înțelegere financiară unică prin care ar trebui să se asigure că UE și Regatul Unit își respectă obligațiile.

Având în vedere circumstanțele unice ale insulei Irlanda, Consiliul European a pus accent pe necesitatea de a se sprijini Acordul din Vinerea Mare și procesul de pace din Irlanda de Nord.

„Va fi nevoie de soluții flexibile și imaginative, inclusiv cu obiectivul de a se evita o frontieră strict controlată, respectând, în același timp, integritatea ordinii juridice a Uniunii.”

Orientările Consiliului European (articolul 50) pentru negocierile privind Brexitul

Principiul cooperării loiale

Până la părăsirea Uniunii, Regatul Unit rămâne membru deplin al UE, supus tuturor drepturilor și obligațiilor stabilite în tratate și în temeiul dreptului UE. Întreaga funcționare curentă a UE trebuie să continue în cele mai bune condiții în formula cu 28 de membri, iar negocierile cu Regatul Unit vor fi păstrate separat de funcționarea curentă a Uniunii și nu vor prejudicia continuarea acesteia.

Pașii următori

După adoptarea orientărilor de către Consiliul European și pe baza unei recomandări din partea Comisiei, Consiliul Afaceri Generale din 22 mai 2017 este așteptat:

 • să autorizeze deschiderea negocierilor
 • să nominalizeze Comisia în calitate de negociator al UE
 • să adopte directivele de negociere (mandatul detaliat pentru Comisie)

Context

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat în mod oficial Consiliului European intenția sa de a părăsi UE.

„Regretăm că Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, dar suntem pregătiți pentru procesul pe care va trebui să îl urmăm. (...) În aceste negocieri, Uniunea va acționa în mod unitar și își va apăra interesele. Prima noastră prioritate va fi de a reduce la minimum incertitudinea provocată de decizia Regatului Unit pentru cetățenii noștri, întreprinderile noastre și statele noastre membre.”

Declarația Consiliului European, 29 martie 2017
Data ultimei revizii 02/05/2017