Accesați conținutul
Abonare notificări e-mail
Selecțiuni de la summitul Parteneriatului estic din 21-22 mai 2015 de la Riga, Letonia


Cu ocazia celui de al patrulea summit al Parteneriatului estic, desfășurat la Riga, liderii UE s-au întâlnit cu reprezentanții țărilor din cadrul Parteneriatului estic pentru a reconfirma importanța pe care UE o acordă acestui parteneriat.

Participanții la summit au trecut în revistă progresele realizate de la summitul de la Vilnius din 2013 și au trasat o agendă pozitivă pentru viitor.

Diferențiere și incluziune

Summitul a reprezentat prilejul de a demonstra hotărârea UE de a cultiva relații mai strânse și în același timp diferențiate cu partenerii săi independenți și suverani.

UE este puternic implicată în relația cu toți cei șase parteneri, indiferent de nivelul lor individual de ambiție în ceea ce privește relațiile cu UE. Sfera de aplicare și gradul de aprofundare a cooperării sunt determinate de:

  • aspirațiile și necesitățile UE și ale țărilor partenere
  • ritmul reformei

Parteneriatul estic a fost lansat în 2009, ca inițiativă comună între:

  • UE
  • statele membre ale UE
  • 6 țări partenere din Europa de Est și Caucazul de Sud: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina

Aspirațiile europene și alegerea europeană a partenerilor în cauză sunt recunoscute, astfel cum este prevăzut în acordurile de asociere.

De asemenea, liderii au reafirmat importanța agendei de reformă în țările din cadrul Parteneriatului estic, precum și necesitatea de a construi instituții consolidate și mai transparente, neafectate de corupție.

Discuțiile s-au axat pe proiecte de cooperare multilaterală care vizează:

  • consolidarea instituțiilor și a bunei guvernanțe: UE și-a confirmat angajamentul privind sprijinirea țărilor partenere în direcția consolidării instituțiilor și a rezilienței lor la provocările externe
  • intensificarea mobilității și a contactelor interumane
  • dezvoltarea oportunităților de piață, prin îmbunătățirea mediului de afaceri și a securității juridice în țările partenere din Europa de Est, în beneficiul IMM-urilor și al altor întreprinderi și acordând o atenție specială domeniului economiei digitale
  • asigurarea securității energetice și îmbunătățirea interconexiunilor energetice, precum și a celor de transport 

Soluționarea conflictelor din regiune a fost de asemenea o prioritate pe ordinea de zi a summitului. Toți participanții la summit au convenit să continue toate eforturile vizând detensionarea situației și obținerea unei soluții politice pentru criza din Ucraina, precum și rezolvarea pașnică a altor conflicte încă nesoluționate din regiune.

Evenimente colaterale

Summitul de la Riga a fost însoțit de o serie de evenimente colaterale, menite să demonstreze că Parteneriatul estic merge dincolo de relațiile interguvernamentale, implicând societatea civilă, mass-media, mediul de afaceri și alte părți interesate.

În cadrul Forumului de afaceri al Parteneriatului estic desfășurat la Riga la 21 mai 2015, Comisia Europeană a lansat facilitatea pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) aferentă zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare.

Facilitatea va oferi granturi în valoare de aproximativ 200 de milioane EUR, estimându-se că va stimula noi investiții de cel puțin 2 miliarde EUR pentru IMM-urile din cele trei țări participante în cadrul unei zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare: Georgia, Republica Moldova și Ucraina. 

La 22 mai 2015, Comisia Europeană și Ucraina au semnat un memorandum de înțelegere și un acord de împrumut pentru cel de al treilea program de asistență macrofinanciară a UE pentru Ucraina.

A se vedea și

Materiale de informare și comunicare suplimentare sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene și pe site-ul SEAE. Cu ocazia summitului de la Riga, au fost create o serie de broșuri speciale menite să ilustreze evenimente, fapte și cifre legate de parteneriat și diferitele inițiative emblematice.

Toți șefii de delegație care au participat la summitul Parteneriatului estic de la Riga 
Toți șefii de delegație care au participat la summitul Parteneriatului estic de la Riga