Summitul G7 de la Taormina, Italia, 26-27/05/2017

Reuniunea internațională la nivel înalt
  • Reuniunea internațională la nivel înalt
  • 26-27/05/2017

Pe 26 și 27 mai 2017, Italia a găzduit reuniunea liderilor G7. Summitul s-a concentrat pe politica externă, economia mondială și reducerea inegalităților, precum și pe criza migrației.

Donald Tusk, președintele Consiliului European, și Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, au reprezentat UE în cadrul summitului.

Liderii au adoptat comunicatul final, foaia de parcurs privind echitatea de gen, și au convenit asupra unui plan de acțiune privind inovarea, competențele și forța de muncă. De asemenea, au adoptat declarația liderilor G7 de la Taormina privind lupta împotriva terorismului și a extremismului violent.

Politica externă

Cu privire la războiul din Siria, liderii au solicitat încheierea conflictului prin intermediul unui proces politic favorabil incluziunii condus de Siria sub auspiciile ONU. Aceștia s-au angajat să își intensifice eforturile pentru a înfrânge terorismul internațional în Siria, în special ISIS/ISIL/Da’esh și Al Qaeda.

G7 a abordat situația din Libia, îndemnând să se avanseze pe calea dialogului politic și a reconcilierii naționale.

În plus, liderii au condamnat testele nucleare și lansările de rachete balistice ale Coreei de Nord. Aceștia au îndemnat Coreea de Nord să abandoneze toate programele nucleare și de rachete balistice în mod complet, verificabil și ireversibil.

Liderii s-au concentrat, totodată, pe situația din Ucraina, făcând apel la punerea în aplicare pe deplin a acordurilor de la Minsk. Aceștia au reamintit că durata actualelor sancțiuni depinde în mod evident de aplicarea integrală de către Rusia a acestor acorduri și de respectarea de către acest stat a suveranității Ucrainei.

Economia mondială

Prioritatea absolută a G7 este intensificarea creșterii la nivel mondial pentru a se asigura niveluri de trai mai ridicate și locuri de muncă de calitate. Liderii și-au reafirmat angajamentul de a utiliza toate instrumentele de politică, inclusiv monetare, fiscale și structurale, pentru a obține o creștere puternică, durabilă, echilibrată și favorabilă incluziunii.

Reducerea inegalităților

Liderii au recunoscut faptul că inegalitățile subminează încrederea și limitează potențialul de creștere viitoare. Aceștia au convenit să consolideze capacitățile și reziliența economiilor și ale comunităților de a se adapta la ritmul schimbării, astfel încât economia mondială să funcționeze pentru toți.

G7 a reamintit faptul că promovarea egalității de gen reprezintă o contribuție esențială la progresul către dezvoltarea durabilă. Liderii au adoptat foaia de parcurs a G7 pentru un mediu economic care să integreze dimensiunea de gen, cu scopul de a favoriza emanciparea economică a femeilor și a fetelor.

Comerț

Liderii și-au reafirmat angajamentul de a menține piețele deschise și de a combate protecționismul, adoptând o poziție fermă împotriva tuturor practicilor comerciale neloiale. Aceștia s-au angajat să adopte politici corespunzătoare astfel încât toate întreprinderile și cetățenii să poată profita la maximum de oportunitățile oferite de economia mondială.

G7 a solicitat eliminarea tuturor practicilor care denaturează schimburile comerciale, astfel încât să se favorizeze condiții de concurență cu adevărat echitabile. De asemenea, liderii au subliniat importanța sistemului comercial multilateral bazat pe norme și s-au angajat să colaboreze pentru a îmbunătăți funcționarea OMC.

Migrație

Liderii au solicitat eforturi coordonate la nivel național și internațional, pentru a se aborda circulația la scară largă a migranților și a refugiaților. Aceștia au convenit să se stabilească parteneriate pentru a sprijini țările în ceea ce privește crearea condițiilor în interiorul frontierelor respective pentru a aborda cauzele migrației.

Totodată, au recunoscut dreptul statelor de a-și controla propriile frontiere și de a elabora politici în propriul interes național.

Africa

Securitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă ale Africii sunt priorități absolute pentru G7. Liderii vizează consolidarea cooperării și a dialogului cu țările africane și cu organizațiile regionale în vederea dezvoltării capacităților africane pentru o mai bună prevenire și gestionare a crizelor și a conflictelor și un răspuns mai bun la acestea.

Inovarea, competențele și forța de muncă

Liderii au adoptat planul de acțiune al G7 axat pe oameni privind inovarea, competențele și forța de muncă. Planul de acțiune prezintă o serie de posibile recomandări de politici care vizează sporirea competitivității și stimularea creșterii determinate de inovare, în beneficiul tuturor.

A se vedea, de asemenea:

Context

Summitul G7 este un forum care joacă un rol important în conturarea unor răspunsuri globale la provocările globale, în completarea coordonării economice globale asigurate de G20. Acesta reunește lideri din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit, Statele Unite și UE.

Acest summit urmează summitului G7 desfășurat în Japonia, în 2016, și celui găzduit în mod excepțional de UE la Bruxelles, în 2014.

Liderii se reunesc în cadrul G7 începând din 2014, ca urmare a încălcării de către Federația Rusă a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

UE în calitate de membru G7

În 1977, reprezentanții Comunității Europene de atunci au participat prima oară la summitul de la Londra. Inițial, rolul UE era limitat la domeniile pentru care aceasta avea competențe exclusive, dar acest rol a crescut în timp. UE a fost inclusă treptat în toate discuțiile politice de pe agenda summitului și, începând cu summitul de la Ottawa (1981), a luat parte la toate sesiunile de lucru ale summitului.

UE are toate responsabilitățile asociate calității de membru. Comunicatul summitului are forță politică obligatorie pentru toți membrii G7.

Președinția prin rotație este asigurată după cum urmează: Japonia în 2016, Italia în 2017, Canada în 2018, Franța în 2019 și SUA în 2020.

Data ultimei revizii 29/05/2017