Summitul Parteneriatului estic, 24/11/2017

Reuniunea internațională la nivel înalt
  • Reuniunea internațională la nivel înalt
  • 24/11/2017
  • Bruxelles

Informații pentru media

Cel de al 5-lea summit al Parteneriatului estic va avea loc la Bruxelles (clădirea Europa) la 24 noiembrie.

Șefii de stat sau de guvern din statele membre ale UE și din cele șase țări partenere din Europa de Est vor aborda tema cooperării viitoare.

De asemenea, aceștia vor face bilanțul progreselor înregistrate de la ultimul summit, care a avut loc la Riga în 2015, și se vor concentra asupra beneficiilor concrete de care s-au bucurat cetățenii din cele șase țări ale Parteneriatului estic.

Despre Parteneriatul estic

Parteneriatul estic a fost lansat în 2009 pentru a promova asocierea politică și integrarea economică dintre UE și cele șase țări partenere din Europa de Est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Summitul va discuta despre modalitățile de a consolida în continuare cooperarea în cele patru domenii prioritare asupra cărora s-a convenit la Riga:

  • o economie mai puternică: dezvoltarea economică și îmbunătățirea oportunităților de pe piață
  • o guvernanță mai puternică: consolidarea instituțiilor și a bunei guvernanțe
  • o conectivitate mai puternică: consolidarea interconexiunilor, în special în domeniul transporturilor și al energiei
  • o societate mai puternică: creșterea mobilității și a contactelor interumane

În documentul de lucru comun intitulat „Parteneriatul estic - Axarea pe principalele priorități și rezultate”, SEAE și Comisia Europeană au identificat 20 de rezultate pentru 2020 în aceste patru domenii. Raportul a fost prezentat prima dată în decembrie 2016 și revizuit în iunie 2017.

Pregătiri

Deplasarea Comitetului politic și de securitate în Caucazul de Sud, 3-6/10/2017

Comitetul politic și de securitate al UE, alcătuit din ambasadorii statelor membre la Bruxelles, a vizitat trei parteneri estici între 3 și 6 octombrie 2017:

  • Azerbaidjan
  • Armenia
  • Georgia

Deplasarea a oferit ocazia de a lua act de evoluțiile pozitive în relația cu toate cele trei țări din Caucazul de Sud, la mai puțin de două luni înainte de summit.

La toate reuniunile la nivel înalt și la întâlnirile cu organizațiile societății civile, COPS a reafirmat angajamentul unanim și ferm al UE față de partenerii săi estici.

Reuniunea la nivel ministerial a Parteneriatului estic, 19/6/2017

Reuniunea la nivel ministerial a Parteneriatului estic a avut loc la 19 iunie 2017, la Luxemburg. Miniștrii de externe ai UE au purtat un schimb de opinii cu cei șase omologi din țările Parteneriatului estic cu privire la viitorul summit, bazându-se pe discuțiile purtate în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe din 15 mai 2017 și pe concluziile Consiliului adoptate la 14 noiembrie 2016.

Miniștrii au adoptat, de asemenea, o nouă identitate vizuală pentru parteneriat, pentru a pune mai bine în evidență abordarea sa mai structurată bazată pe cele patru domenii prioritare și pe cele 20 de rezultate.

Consiliul Afaceri Externe, 15/5/2017

Miniștrii de externe ai UE au desfășurat un schimb de opinii cu privire la Parteneriatul estic în cadrul Consiliului Afaceri Externe. Aceștia au reiterat importanța crucială a Parteneriatului estic, evidențiind unanimitatea în ceea ce privește sprijinul acestora pentru regiune și, într-un mod adaptat, pentru fiecare țară din Parteneriatul estic. De asemenea, aceștia au subliniat hotărârea lor de a obține rezultate concrete în beneficiul cetățenilor, atât în UE, cât și în țările din cadrul Parteneriatului estic.

Evenimente colaterale

Parteneriatul estic depășește relațiile interguvernamentale. Societatea civilă, mass-media, mediul de afaceri și alte părți interesate vor fi implicate îndeaproape în cadrul evenimentelor conexe organizate în marja summitului.

Cea de a 3-a sesiune a Forumului Tineretului din cadrul Parteneriatului estic a avut loc la Varșovia, în perioada 22-23 iunie 2017. Trei sute de participanți au desfășurat dezbateri cu privire la cetățenia activă și implicarea tinerilor în procesul decizional.

Cea de a 2-a Conferință Media a Parteneriatului estic a avut loc la Kiev, la 13 septembrie 2017. Aproximativ 350 de profesioniști din mass-media și donatori din țările Parteneriatului estic și din UE au discutat despre chestiuni legate de dezvoltarea mass-mediei.

Conferința Parteneriatului digital din cadrul Parteneriatului estic a avut loc la Tallinn, la 4 octombrie 2017. Acest eveniment s-a concentrat asupra celor mai bune practici și recomandări politice pentru dezvoltarea e-guvernanței în țările Parteneriatului estic.

Conferința societății civile din cadrul Parteneriatului estic va avea loc la Tallinn pe 25 și 26 octombrie 2017, în combinație cu cea de-a 9-a Adunare anuală a Forumului societății civile al Parteneriatului estic. Evenimentele se vor concentra pe relațiile dintre guverne și societatea civilă, guvernanța democratică, combaterea dezinformării și soluțiile electronice.

Forumul de afaceri al Parteneriatului estic va avea loc în perioada 26-27 octombrie 2017 la Tallinn. Acesta va evalua realizările Parteneriatului estic din perspectiva afacerilor și va continua discuțiile cu privire la modul în care cooperarea din cadrul Parteneriatului estic poate fi îmbunătățită în continuare. Se va pune un accent deosebit pe redefinirea afacerilor prin soluțiile electronice, prin facilitarea activităților economice transfrontaliere, prin creșterea transparenței, prin diminuarea corupției și prin finanțarea pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Aceste evenimente vor fi organizate în parteneriat cu președinția estonă a Consiliului UE.

Summitul precedent

Summitul precedent al Parteneriatului estic a avut loc la Riga în perioada 21-22 mai 2015. Acesta a reconfirmat importanța strategică pe care UE o acordă parteneriatului și a demonstrat hotărârea fermă de a urmări relații adaptate și mai strânse cu cele șase țări partenere.

Linkuri utile

Materiale de informare și comunicare suplimentare sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene și pe site-ul SEAE.

Data ultimei revizii 17/10/2017