Politici

Abordarea schimbărilor climatice în UE

Abordarea schimbărilor climatice și reducerea la minim a efectelor acestora reprezintă o prioritate pentru UE. Informații de context referitoare la prioritățile Consiliului și la activitățile curente în acest domeniu.  

Acordul de la Cotonou

Acordul de la Cotonou reprezintă cadrul general pentru relațiile UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific (țările ACP).

Acordul privind o mai bună legiferare

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare este un set de instrumente menit să amelioreze calitatea legiferării la nivelul UE și să garanteze că legislația UE funcționează mai bine în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Aderarea la zona euro

Pentru a putea adera la zona euro, statele membre ale UE trebuie să îndeplinească așa-numitele „criterii de convergență” - condiții economice și juridice.

Agricultura ecologică

Agricultura ecologică este agricultura care urmează practici menite să reducă la minimum impactul uman asupra mediului, asigurând totodată o funcționare cât mai naturală a sistemului agricol.

Alimentele noi

Informații despre propunerea legislativă privind alimentele noi, al cărei scop este acela de actualizare a normelor existente, care datează din 1997.

Asistență financiară pentru statele membre din zona euro

Statele membre din zona euro care se confruntă cu dificultăți de finanțare pot beneficia, în anumite condiții, de sprijin financiar prin intermediul Mecanismului european de stabilitate.

 

Athena - finanțarea operațiilor militare de securitate și apărare

Athena este mecanismul UE responsabil de finanțarea costurilor comune legate de operațiile militare ale UE în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC) a UE

Baza fiscală consolidată comună a societăților

Consiliul lucrează la o inițiativă legislativă relansată pentru a stabili, în UE, o bază fiscală consolidată comună a societăților.

Bilanțul competitivității

Informații despre procesul în curs de desfășurare prin care se efectuează un test de sănătate al aspectelor și sectoarelor importante ale economiei UE.

Brexit

UE și Regatul Unit după referendumul din 23 iunie 2016.

Bugetul UE

Bugetul anual stabilește cheltuielile și veniturile UE pentru un an și asigură finanțarea programelor și acțiunilor UE.

 

Cadrul financiar multianual: modelarea cheltuielilor UE

Cadrul financiar multianual (CFM) stabilește limitele pentru bugetele generale anuale ale Uniunii Europene pentru o perioadă de 5 sau 7 ani.

Cel de al 4-lea pachet feroviar: Îmbunătățirea căilor ferate din Europa

Informații despre propunerile din cel de al patrulea pachet feroviar, care vizează modernizarea și reformarea căilor ferate interne ale Europei, precum și despre stadiul discuțiilor în cadrul Consiliului.

Consolidarea drepturilor pasagerilor care utilizează transportul aerian din UE

Informații despre reforma propusă a legislației UE privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian și răspunderea transportatorilor aerieni, precum și despre progresele realizate în cadrul Consiliului în legătură cu adoptarea acesteia.

Consolidarea siguranței produselor și a supravegherii pieței

UE depune eforturi pentru a spori siguranța produselor de consum prin reformarea legislației și sprijinirea punerii în aplicare a acesteia la nivelul tuturor piețelor europene.

Cooperarea UE în materie de securitate și apărare

Cu ocazia summitului de la Bratislava din septembrie 2016, cei 27 de lideri din UE au decis să dea un nou impuls apărării și securității externe europene: într-un mediu geopolitic dificil, cooperarea UE în domeniul apărării și securității externe va fi consolidată.

 

Cote TVA reduse pentru cărți, ziare și periodice electronice

Evenimente și documente cheie legate de lucrările Consiliului referitoare la o propunere de reducere a cotelor TVA pentru publicațiile electronice.

Educația pentru creștere economică și incluziune

Educația și formarea profesională pot să sporească creșterea economică și să prevină sărăcia și excluziunea. Context pentru prioritățile Consiliului și activitățile sale actuale în acest domeniu.

Extinderea UE

Informații privind prioritățile și activitățile Consiliului legate de procesul de extindere a UE și situația actuală a țărilor candidate.