Politici

Abordarea schimbărilor climatice în UE

Abordarea schimbărilor climatice și reducerea la minim a efectelor acestora reprezintă o prioritate pentru UE. Informații de context referitoare la prioritățile Consiliului și la activitățile curente în acest domeniu.  

Acordul de la Cotonou

Acordul de la Cotonou reprezintă cadrul general pentru relațiile UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific (țările ACP).

Acordul privind o mai bună legiferare

Propunere menită să simplifice și să adapteze legislația UE pentru ca aceasta să deservească mai bine cetățenii și întreprinderile prin intermediul unei serii de noi instrumente.

Aderarea la zona euro

Pentru a putea adera la zona euro, statele membre ale UE trebuie să îndeplinească așa-numitele „criterii de convergență” - condiții economice și juridice.

Agricultura ecologică

Propunere menită să modernizeze normele privind etichetarea produselor ecologice la nivelul întregii UE și să promoveze producția de alimente care să respecte în mai mare măsură natura și mediul.

Alimentele noi

Informații despre propunerea legislativă privind alimentele noi, al cărei scop este acela de actualizare a normelor existente, care datează din 1997.

Asistență financiară pentru statele membre din zona euro

Statele membre din zona euro care se confruntă cu dificultăți de finanțare pot beneficia, în anumite condiții, de sprijin financiar prin intermediul Mecanismului european de stabilitate.

 

Athena - finanțarea operațiilor militare de securitate și apărare

Athena este mecanismul UE responsabil de finanțarea costurilor comune legate de operațiile militare ale UE în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC) a UE

Baza fiscală consolidată comună a societăților

Consiliul lucrează la o inițiativă legislativă relansată pentru a stabili, în UE, o bază fiscală consolidată comună a societăților.

Bilanțul competitivității

Un „test de sănătate” al economiei care permite miniștrilor din UE să stabilească priorități și să evalueze impactul normelor și politicilor UE

Brexit

UE și Regatul Unit după referendumul din 23 iunie 2016. Explicarea procesului de negociere legat de Brexit, inclusiv toate documentele și orientările de negociere.

Bugetul UE

Bugetul anual stabilește cheltuielile și veniturile anuale ale UE și asigură finanțarea programelor și acțiunilor UE.

 

Cadrul financiar multianual: modelarea cheltuielilor UE

Cadrul financiar multianual (CFM) stabilește limitele pentru bugetele generale anuale ale Uniunii Europene pentru o perioadă de 5 sau 7 ani.

Cel de al 4-lea pachet feroviar: măsuri de îmbunătățire a căilor ferate din Europa

Cel de al 4-lea pachet feroviar are ca obiectiv crearea unui spațiu feroviar unic european mai sigur, mai fiabil și cu un grad mai ridicat de interoperabilitate.

Cooperarea UE în materie de securitate și apărare

Cu ocazia summitului de la Bratislava din septembrie 2016, cei 27 de lideri din UE au decis să dea un nou impuls apărării și securității externe europene: într-un mediu geopolitic dificil, cooperarea UE în domeniul apărării și securității externe va fi consolidată.

 

Cote TVA reduse pentru cărți, ziare și periodice electronice

Evenimente și documente cheie legate de lucrările Consiliului referitoare la o propunere de reducere a cotelor TVA pentru publicațiile electronice.

Educația pentru creștere economică și incluziune

UE dorește ca cetățenii săi să fie înzestrați cu competențele necesare pe piața forței de muncă prin reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii și prin sprijinirea învățământului terțiar.

Extinderea UE

Prin procesul de extindere, UE integrează noi membri, odată ce aceștia îndeplinesc o serie de condiții democratice, economice și politice.

Fondurile de piață monetară

Norme menite să consolideze reziliența fondurilor de piață monetară și capacitatea lor de absorbție a șocurilor pieței

Găsirea de soluții la presiunile exercitate de migrație

Informații cu privire la rolul Consiliului și al Consiliului European în răspunsul la presiunile crescânde exercitate de migrație și cu privire la domeniile lor de activitate actuale.