Cel de al 4-lea pachet feroviar: Îmbunătățirea căilor ferate din Europa

Ce este cel de al patrulea pachet feroviar?

Cel de al patrulea pachet feroviar urmărește să înlăture obstacolele rămase în calea creării unui spațiu feroviar unic european. Legislația propusă ar reforma sectorul feroviar din UE prin încurajarea concurenței și inovării pe piețele interne ale transportului de călători. De asemenea, aceasta ar pune în aplicare reforme structurale și tehnice. Rezultatul final ar trebui să se reflecte în niveluri mai mari de siguranță, interoperabilitate și fiabilitate în rețeaua feroviară europeană.

Pachetul constă în 6 propuneri legislative din partea Comisiei. 

De ce avem nevoie de acesta? 

Politica privind transportul transeuropean (TEN-T)

Cel de al patrulea pachet feroviar sprijină noua politică a UE privind TEN-T, lansată la 1 ianuarie 2014. Acesta stabilește 9 coridoare principale ale rețelei de transport în UE care urmăresc:

 • înlăturarea blocajelor
 • construirea conexiunilor transfrontaliere care lipsesc
 • promovarea integrării și interoperabilității între diferite moduri de transport

Rețeaua feroviară europeană este în prezent destul de fragmentată. Diferite state membre utilizează diferite standarde de siguranță și sisteme tehnice. De exemplu, serviciile transfrontaliere de transport feroviar trebuie să obțină o autorizație de siguranță din partea mai multor autorități naționale diferite și au de-a face cu mai multe sisteme de semnalizare diferite. Aceasta face ca intrarea unor noi operatori feroviari și echipamente tehnice pe piața feroviară să devină complicată și costisitoare.

Prin înlăturarea obstacolelor rămase în calea spațiului feroviar unic european, cel de al patrulea pachet feroviar va contribui la crearea unui sector feroviar mai competitiv, cu conexiuni mai bune între UE și țările învecinate.

Totodată, schimbările ar ajuta UE să-și îndeplinească obiectivele privind reducerea emisiilor și ar încuraja utilizarea sporită a transportului feroviar, astfel cum se menționează în Cartea albă a Comisiei din 2011 privind transporturile. 

În detaliu

Propunerile din cadrul celui de al patrulea pachet feroviar au patru obiective principale:

 1. Standarde și aprobări care funcționează
  Schimbările urmăresc reducerea costurilor administrative pentru companiile feroviare și fac mai ușoară intrarea unor noi operatori pe piață. Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF) ar deveni unicul loc de eliberare a autorizațiilor pentru vehicule și a certificatelor de siguranță pentru operatori.
 2. O structură care dă rezultate
  Schimbările propuse ar consolida rolul administratorilor infrastructurii - persoanele responsabile de linii - asigurând faptul că aceștia sunt complet independenți, din punct de vedere operațional și financiar, de operatorii feroviari. Administratorii infrastructurii ar controla de asemenea toate domeniile aflate în centrul rețelei feroviare, cum ar fi planificarea infrastructurii, orarele, precum și întreținerea și operațiunile curente.
 3. Deschiderea piețelor interne ale transportului de călători
  Cel de al patrulea pachet feroviar include propunerea de deschidere a piețelor interne ale transportului feroviar de călători către noi operatori și servicii din decembrie 2019. Companiile ar putea fie să ofere servicii concurențiale, cum ar fi un nou serviciu de transport feroviar pe o anumită rută, fie să prezinte oferte pentru contracte de servicii publice feroviare prin licitație. Schimbările propuse ar face ca licitația competitivă să devină obligatorie pentru contractele de servicii publice feroviare în UE.
 4. Menținerea unei forțe de muncă calificate în sectorul feroviar
  Propunerile recunosc importanța atragerii de personal calificat și motivat în sectorul feroviar. În special, schimbările ar permite statelor membre să protejeze mai bine lucrătorii atunci când contractele de servicii publice sunt transferate unor noi contractanți.

Legislația pentru abordarea acestor chestiuni cuprinde propuneri de ordin tehnic, precum și propuneri legate de guvernanță și de deschiderea piețelor.

Pilonul tehnic cuprinde actualizări pentru trei acte legislative existente:

 • propunerea de regulament revizuit privind AEF - 2013/0014(COD)
 • propunerea de directivă revizuită privind interoperabilitatea sistemului feroviar în UE - 2013/0015(COD)
 • propunerea de modificare a Directivei privind siguranța feroviară - 2013/0016(COD)

Pilonii referitori la guvernanță și la deschiderea piețelor cuprind modificări pentru două acte legislative existente și abrogarea unui alt act legislativ:

 • propunerea de modificare a Regulamentului privind deschiderea pieței serviciilor de transport feroviar intern de călători - 2013/0028(COD)
 • propunerea de modificare a Directivei privind instituirea spațiului feroviar unic european - 2013/0029(COD)
 • propunerea de abrogare a Regulamentului privind norme pentru standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare - 2013/0013(COD)

Rolul Consiliului

Cele 6 propuneri din cadrul celui de al patrulea pachet feroviar vor fi negociate și adoptate prin procedura legislativă ordinară. Prin urmare, Consiliul legiferează împreună cu Parlamentul European.

Consiliul și-a adoptat deja poziția în primă lectură privind cele trei propuneri din cadrul pilonului tehnic la 10 decembrie 2015. Acum Parlamentul European trebuie să le aprobe oficial în a doua lectură.

În cadrul reuniunii TTE din 8 octombrie 2015, Consiliul a convenit asupra unei abordări generale privind propunerile referitoare la guvernanță și la deschiderea pieței. Etapa următoare o constituie negocierile din cadrul trilogului cu Parlamentul European.