Uniunea piețelor de capital este o inițiativă a UE care urmărește extinderea și consolidarea integrării piețelor de capital din cele 28 de state membre ale UE.

Uniunea piețelor de capital urmărește:

  • să pună la dispoziție noi surse de finanțare pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii
  • să reducă costul mobilizării de capital
  • să crească numărul de opțiuni pentru deponenți în întreaga UE
  • să faciliteze investițiile transfrontaliere și să atragă mai multe investiții străine în UE
  • să acorde sprijin proiectelor pe termen lung
  • să confere sistemului financiar al UE mai multă stabilitate, reziliență și competitivitate

Pentru a atinge aceste obiective, Comisia Europeană a propus un plan de acțiune care cuprinde o serie de etape în urma cărora consolidarea progresivă a uniunii piețelor de capital să fie finalizată până în 2019.

Majoritatea acțiunilor se axează pe trecerea intermedierii financiare către piețele de capital și pe înlăturarea obstacolelor care stau în calea investițiilor transfrontaliere.

Planul de acțiune cuprinde o serie de instrumente, de la acte juridice ale UE la sprijin pentru inițiativele conduse de industria de profil.

Proiectul sprijină și completează inițiativa numită „Planul de investiții pentru Europa”, menită să stimuleze investițiile în UE.

La nivelul Consiliului

11 iulie 2017: Consiliul a adoptat concluzii privind Comunicarea Comisiei referitoare la evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital.

30 mai 2017: Consiliul a ajuns la un acord cu Parlamentul European cu privire la propuneri privind piața securitizărilor din UE care urmăresc să îmbunătățească finanțarea economiei UE. Noile norme vor intra în vigoare după adoptarea lor oficială de către Consiliu și Parlamentul European.

30 mai 2017: Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord cu privire la normele UE modificate (Regulamentele nr. 345/2013 și 346/2013) privind investițiile în fonduri cu capital de risc și fondurile de antreprenoriat social. Consiliul și Parlamentul European vor adopta în mod oficial normele asupra cărora s-a convenit, care vor începe să se aplice la trei luni de la data intrării în vigoare.

16 mai 2017: Consiliul a adoptat Regulamentul privind prospectul, în urma votului asupra textului al Parlamentului European din 5 aprilie 2017. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Normele sunt obligatorii din punct de vedere juridic și se aplică direct în toate statele membre ale UE.

16 noiembrie 2016: Consiliul a convenit asupra poziției sale de negociere cu privire la modificările aduse normelor UE în domeniul investițiilor în capitalul de risc și întreprinderile sociale. Modificările, aduse Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și 346/2016, pun fondurile europene cu capital de risc (EuVECA) și fondurile europene de antreprenoriat social (FEAS) la dispoziția administratorilor de fonduri care administrează active în valoare de peste 500 de milioane EUR. Normele actualizate extind, de asemenea, gama de întreprinderi în care fondurile EuVECA și FEAS pot investi, care include întreprinderile mici și mijlocii. Ele permit, de asemenea, ieftinirea și simplificarea comercializării transfrontaliere de astfel de fonduri.

10 noiembrie 2015: Consiliul Afaceri Economice și Financiare a salutat primul pachet de propuneri legislative și inițiative din partea Comisiei Europene, publicat la 30 septembrie 2015, și a subliniat necesitatea unei agende ambițioase pe termen mai lung.

16 iunie 2015: Consiliul a adoptat concluzii privind uniunea piețelor de capital și a solicitat Comisiei Europene să propună un plan de acțiune și o foaie de parcurs inițială.

Etapele următoare

Comisia va raporta periodic Consiliului și Parlamentului European cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a acțiunilor propuse.

La 8 iunie 2017, Comisia Europeană a publicat o evaluare la jumătatea perioadei a planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital, care prezintă progresele înregistrate până în prezent și introduce un număr de inițiative noi. Printre aceste inițiative se numără măsuri privind pensiile individuale paneuropene, obligațiunile garantate și titlurile de valoare, consolidarea cadrului de supraveghere pentru piețele de capital integrate, precum și alte măsuri. Propunerile referitoare la aceste inițiative sunt așteptate în al doilea semestru al anului 2017.

La 11 iulie 2017, Consiliul a adoptat concluzii cu privire la evaluarea de către Comisie a planului de acțiune al UE privind uniunea piețelor de capital. Acesta și-a reînnoit angajamentul în favoarea planului de acțiune și și-a exprimat sprijinul față de o serie de inițiative prioritare stabilite de Comisie.

Concluziile evidențiază evoluția pozitivă până în prezent, aproape două treimi dintre acțiuni fiind deja realizate. Cu toate acestea, au apărut o serie de provocări de la lansarea planului în septembrie 2015, iar odată cu ele a apărut nevoia consolidării planului.