Uniunea piețelor de capital este o inițiativă a UE care urmărește extinderea și consolidarea integrării piețelor de capital din cele 28 de state membre ale UE.

Uniunea piețelor de capital urmărește:

 • să pună la dispoziție noi surse de finanțare pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii
 • să reducă costul mobilizării de capital
 • să crească numărul de opțiuni pentru deponenți în întreaga UE
 • să faciliteze investițiile transfrontaliere și să atragă mai multe investiții străine în UE
 • să acorde sprijin proiectelor pe termen lung
 • să confere sistemului financiar al UE mai multă stabilitate, reziliență și competitivitate

Pentru a atinge aceste obiective, Comisia Europeană a propus un plan de acțiune care cuprinde o serie de etape în urma cărora consolidarea progresivă a uniunii piețelor de capital să fie finalizată până în 2019. Majoritatea acțiunilor se axează pe trecerea intermedierii financiare către piețele de capital și pe înlăturarea obstacolelor care stau în calea investițiilor transfrontaliere.

Planul de acțiune cuprinde o serie de instrumente, de la acte juridice ale UE la sprijin pentru inițiativele conduse de industria de profil. Proiectul sprijină și completează inițiativa numită „Planul de investiții pentru Europa”, menită să stimuleze investițiile în UE.

Măsuri pe termen scurt în cadrul planului de acțiune:

 • un pachet de două propuneri legislative privind securitizarea
 • o revizuire a normelor existente privind prospectele
 • noi norme privind Solvabilitatea II care să poată fi aplicate proiectelor de infrastructură
 • consultare privind obligațiunile garantate
 • consultare privind fondurile cu capital de risc și fondurile de antreprenoriat social
 • cerere de contribuții privind impactul cumulat al normelor financiare actuale

La nivelul Consiliului

La 10 noiembrie 2015, Consiliul Afaceri Economice și Financiare a salutat primul pachet de propuneri legislative și inițiative din partea Comisiei Europene, publicat la 30 septembrie 2015, și a subliniat necesitatea unei agende ambițioase pe termen mai lung. 

La 16 iunie 2015, Consiliul a adoptat concluzii privind uniunea piețelor de capital și a solicitat Comisiei Europene să propună un plan de acțiune și o foaie de parcurs inițială.

Etapele următoare

Comisia va raporta periodic Parlamentului European și Consiliului cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a acțiunilor propuse. Pe lângă rapoartele anuale, Comisia va pregăti un raport cuprinzător în 2017, care va servi drept bază pentru a decide cu privire la orice măsuri suplimentare care pot fi necesare.