Cooperarea UE în materie de securitate și apărare

Consiliul UE

Cu ocazia summitului de la Bratislava din septembrie 2016, cei 27 de lideri din UE au decis să dea un nou impuls apărării și securității externe europene: într-un mediu geopolitic dificil, cooperarea UE în domeniul apărării și securității externe va fi consolidată.

Aceștia au stabilit drept obiectiv ca Consiliul European din decembrie să decidă asupra unui plan concret de punere în aplicare în materie de securitate și apărare și asupra modului de a utiliza mai bine opțiunile din tratate, în special în privința capabilităților, și au decis să înceapă imediat punerea în aplicare a declarației comune cu NATO.

Răspunzând acestui angajament, Consiliul European a discutat în cadrul reuniunii sale din decembrie despre un pachet de securitate și apărare, constituit din trei elemente:

 • planul de punere în aplicare a Strategiei globale a UE în materie de securitate și apărare și Concluziile Consiliului privind punerea în aplicare a Strategiei globale a UE în materie de securitate și apărare
 • o serie de propuneri vizând sporirea cooperării dintre UE și NATO, punând în aplicare Declarația comună a președintelui Consiliului European, Donald Tusk, a președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și a secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, în cele 7 domenii ale sale
 • planul de acțiune european în domeniul apărării propus de Comisia Europeană, pentru sporirea cercetării și a capabilităților, precum și a competitivității prin intermediul unei piețe interne care să fie mai funcțională

2017

22 iunie

Consiliul European solicită lansarea unei cooperări structurate permanente

În cadrul Consiliului European din iunie, liderii UE au convenit asupra necesității de a lansa o cooperare structurată permanentă (PESCO) ambițioasă și deschisă tuturor în vederea consolidării securității și a apărării Europei.

În termen de trei luni, statele membre vor conveni asupra unei liste comune de criterii și angajamente, precum și asupra unor proiecte concrete în materie de capabilități, pentru a demara această cooperare.

„Este un pas istoric, deoarece această cooperare va permite UE să se îndrepte către o integrare mai profundă în domeniul apărării. Ne dorim să fie ambițioasă și deschisă tuturor, așa că invităm toate statele membre ale UE să participe”, a declarat Donald Tusk în cadrul conferinței de presă a Consiliului European.

19 iunie

Consiliul salută progresele înregistrate cu privire la cooperarea UE-NATO

Miniștrii afacerilor externe au discutat despre cooperarea UE-NATO cu Rose Gottemoeller, secretar general adjunct al NATO. Discuția s-a bazat pe un raport intermediar comun al Înaltului Reprezentant și al secretarului general al NATO. Consiliul a adoptat concluziile cu privire la raport, salutând progresele înregistrate în punerea în aplicare a setului comun de propuneri și solicitând măsuri suplimentare în aceeași direcție.

8 iunie

Consiliul instituie o capabilitate militară de planificare și conducere

Consiliul a adoptat decizia de instituire a capabilității militare de planificare și conducere (MPCC), în cadrul Statului-Major al Uniunii Europene.

MPCC va îmbunătăți structurile UE de gestionare a crizelor. Aceasta își va asuma comanda misiunilor militare neexecutive ale UE (în prezent, misiunile UE de instruire militară în Somalia, în Africa Centrală și în Mali).

Aceasta va permite personalului misiunilor de pe teren să se concentreze pe activitățile specifice ale misiunii lor, cu un sprijin îmbunătățit oferit de la Bruxelles.

18 mai

Strategia globală a UE: Concluziile Consiliului privind securitatea și apărarea

Consiliul a adoptat concluzii privind securitatea și apărarea în contextul Strategiei globale a UE. Concluziile iau act de progresele înregistrate în consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării și oferă orientări pentru lucrările viitoare.

Domeniile acoperite includ:

 • îmbunătățirea structurilor de gestionare a crizelor din cadrul PSAC, în special instituirea unei capabilități militare de planificare și conducere
 • consolidarea cooperării în cadrul PSAC cu țările partenere
 • consolidarea capacităților pentru securitate și dezvoltare
 • dezvoltarea capabilităților civile și îmbunătățirea capacității de reacție a gestionării civile a crizelor
 • consolidarea răspunsului militar rapid
 • aprofundarea cooperării europene în domeniul apărării

18 mai

Consiliul a discutat cooperarea UE-NATO cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg

Miniștrii apărării au trecut în revistă cooperarea, în special setul comun de 42 de propuneri în 7 domenii identificate în declarația comună a președintelui Consiliului European, a președintelui Comisiei Europene și a secretarului general al NATO.

Ei au salutat progresele înregistrate în mai multe domenii, în special în combaterea amenințărilor hibride, precum și în schimbul de informații, comunicațiile strategice și cooperarea maritimă.

2016

15 decembrie

Consiliul European a subliniat necesitatea de a consolida securitatea și apărarea Europei

Consiliul European și-a reafirmat angajamentul față de Strategia de securitate internă a Uniunii Europene pentru perioada 2015-2020. Aceasta abordează consolidarea cooperării UE în privința securității externe și a apărării, și se axează pe trei priorități:

 • Strategia globală a UE în domeniul securității și apărării
 • planul de acțiune european în domeniul apărării
 • punerea în aplicare a setului comun de propuneri rezultat în urma Declarației comune UE-NATO, semnată la Varșovia în iulie 2016

6 decembrie

Set comun de propuneri pentru punerea în aplicare a Declarației comune UE-NATO

Consiliul adoptă concluzii privind punerea în aplicare a Declarației comune UE-NATO, aprobând 40 de propuneri în 7 domenii. Aceste propuneri sunt aprobate în aceeași zi de către Consiliul Nord-Atlantic.

30 noiembrie

Prezentarea planului de acțiune european în domeniul apărării de către Comisia Europeană

Fondul european al apărării și alte acțiuni urmăresc să sprijine cheltuieli mai eficiente ale statelor membre cu privire la capabilitățile de apărare comune, să consolideze securitatea cetățenilor europeni și să promoveze o bază industrială competitivă și inovatoare.

14 noiembrie

Planul de punere în aplicare în materie de securitate și apărare

Miniștrii afacerilor externe și ai apărării din UE discută despre planul de punere în aplicare în materie de securitate și apărare din cadrul Strategiei globale a UE. Aceștia stabilesc nivelul de ambiție și calea de urmat pentru dezvoltarea viitoare a politicii de securitate și apărare a UE.

8 iulie

Semnarea declarației comune UE-NATO

Cu ocazia summitului NATO de la Varșovia, președintele Consiliului European, președintele Comisiei Europene și Secretarul General al NATO semnează o declarație comună privind cooperarea UE-NATO.

Declarația urmărește să consolideze în continuare cooperarea UE-NATO într-un moment de provocări fără precedent în materie de securitate din est și din sud.

28 iunie

Prezentarea Strategiei globale a Uniunii Europene

Înaltul Reprezentant Federica Mogherini prezintă Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene liderilor UE, reuniți la Bruxelles cu ocazia summitului UE.

Înaltul Reprezentant a fost mandatat să pregătească noua strategie de către Consiliul European în iunie 2015. Strategia, intitulată „Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică”, reflectă opiniile colective exprimate în cadrul procesului și oferă o viziune strategică pentru rolul UE la nivel mondial. În aceste momente dificile, atât pentru Europa, cât și la nivel mondial, strategia evidențiază un teren comun și prezintă o cale de urmat.

2013

20 decembrie

Stabilirea de acțiuni prioritare pentru apărare

Pentru prima dată de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul European discută despre apărare și identifică acțiuni prioritare pentru o cooperare mai strânsă:

 • sporirea eficacității, vizibilității și impactului politicii de securitate și apărare comune
 • sporirea dezvoltării capabilităților
 • consolidarea industriei de apărare europene

2009

1 decembrie

Tratatul de la Lisabona intră în vigoare. PSAC succedă PESA

Tratatul de la Lisabona, semnat în 2007, intră în vigoare, redenumind PESA drept politica de securitate și apărare comună (PSAC). Acesta prevede crearea Serviciului European de Acțiune Externă. Delegațiile Comisiei în țările din afara UE devin delegațiile UE.

2004

12 iulie

Crearea Agenției Europene de Apărare

Agenția Europeană de Apărare este instituită pentru a sprijini statele membre și Consiliul European în îmbunătățirea capabilităților de apărare europene în domeniul gestionării crizelor și pentru a susține PESA.

2003

12-13 decembrie

Adoptarea Strategiei europene de securitate

Summitul de la Bruxelles adoptă o Strategie europeană de securitate. Scopul documentului este de a realiza o Europă sigură într-o lume mai bună, de a identifica amenințările cu care se confruntă UE, de a defini obiectivele sale strategice și de a stabili implicațiile politice pentru Europa.

2002

16 decembrie

Semnarea Berlin Plus

Este semnat acordul „Berlin Plus”, ceea ce permite utilizarea structurilor, mecanismelor și mijloacelor NATO pentru desfășurarea misiunilor PESA.

1999

3-4 iunie

Lansarea politicii europene de securitate și de apărare (PESA)

În cadrul Consiliului European de la Köln, UE15 decide să consolideze politica externă și de securitate comună.

1991

9-10 decembrie

Se pun bazele unei politici externe și de securitate comune

Consiliul European de la Maastricht pune bazele unei uniuni politice, prin crearea unei politici externe și de securitate comune (PESC) și începuturile unei politici de apărare comune, drept al doilea pilon al Tratatului de la Maastricht.

Textul este semnat în februarie 1992 și intră în vigoare în noiembrie 1993.