Cooperarea UE în materie de securitate și apărare

Consiliul UE

Cu ocazia summitului de la Bratislava din septembrie 2016, cei 27 de lideri din UE au decis să dea un nou impuls apărării și securității externe europene: într-un mediu geopolitic dificil, cooperarea UE în domeniul apărării și securității externe va fi consolidată.

Aceștia au stabilit drept obiectiv ca Consiliul European din decembrie să decidă asupra unui plan concret de punere în aplicare în materie de securitate și apărare și asupra modului de a utiliza mai bine opțiunile din tratate, în special în privința capabilităților, și au decis să înceapă imediat punerea în aplicare a declarației comune cu NATO.

Răspunzând acestui angajament, Consiliul European va discuta în cadrul reuniunii sale din decembrie despre un pachet de securitate și apărare, constituit din trei elemente:

  • planul de punere în aplicare a Strategiei globale a UE în materie de securitate și apărare și Concluziile Consiliului privind punerea în aplicare a Strategiei globale a UE în materie de securitate și apărare
  • o serie de propuneri vizând sporirea cooperării dintre UE și NATO, punând în aplicare Declarația comună a președintelui Consiliului European, Donald Tusk, a președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și a secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, în cele 7 domenii ale sale
  • planul de acțiune european în domeniul apărării propus de Comisia Europeană, pentru sporirea cercetării și a capabilităților, precum și a competitivității prin intermediul unei piețe interne care să fie mai funcțională

2017

24 martie 2017

Cooperarea UE-NATO: reuniune informală între Comitetul politic și de securitate și Consiliul Nord-Atlantic

Comitetul Politic și de Securitate (COPS) și Consiliul Nord-Atlantic (NAC) s-au reunit pentru a discuta despre cooperarea UE-NATO, în special despre punerea în aplicare a declarației comune semnate de președintele Consiliului European, președintele Comisiei Europene și secretarul general al NATO la Varșovia în iulie 2016, materializată în cadrul setului de propuneri comune aprobate de către consiliile ambelor organizații în decembrie 2016.

Atât ambasadorii UE, cât și cei ai NATO și-au exprimat voința fermă de a duce parteneriatul UE-NATO mai departe, cu accent pe cooperarea concretă și practică.

2016

15 decembrie

Consiliul European a subliniat necesitatea de a consolida securitatea și apărarea Europei

Consiliul European și-a reafirmat angajamentul față de Strategia de securitate internă a Uniunii Europene pentru perioada 2015-2020. Aceasta abordează consolidarea cooperării UE în privința securității externe și a apărării, și se axează pe trei priorități:

  • Strategia globală a UE în domeniul securității și apărării
  • planul de acțiune european în domeniul apărării
  • punerea în aplicare a setului comun de propuneri rezultat în urma Declarației comune UE-NATO, semnată la Varșovia în iulie 2016

6 decembrie

Set comun de propuneri pentru punerea în aplicare a Declarației comune UE-NATO

Consiliul adoptă concluzii privind punerea în aplicare a Declarației comune UE-NATO, aprobând 40 de propuneri în 7 domenii. Aceste propuneri sunt aprobate în aceeași zi de către Consiliul Nord-Atlantic.

30 noiembrie

Prezentarea planului de acțiune european în domeniul apărării de către Comisia Europeană

Fondul european al apărării și alte acțiuni urmăresc să sprijine cheltuieli mai eficiente ale statelor membre cu privire la capabilitățile de apărare comune, să consolideze securitatea cetățenilor europeni și să promoveze o bază industrială competitivă și inovatoare.

14 noiembrie

Planul de punere în aplicare în materie de securitate și apărare

Miniștrii afacerilor externe și ai apărării din UE discută despre planul de punere în aplicare în materie de securitate și apărare din cadrul Strategiei globale a UE. Aceștia stabilesc nivelul de ambiție și calea de urmat pentru dezvoltarea viitoare a politicii de securitate și apărare a UE.

8 iulie

Semnarea declarației comune UE-NATO

Cu ocazia summitului NATO de la Varșovia, președintele Consiliului European, președintele Comisiei Europene și Secretarul General al NATO semnează o declarație comună privind cooperarea UE-NATO.

Declarația urmărește să consolideze în continuare cooperarea UE-NATO într-un moment de provocări fără precedent în materie de securitate din est și din sud.

28 iunie

Prezentarea Strategiei globale a Uniunii Europene

Înaltul Reprezentant Federica Mogherini prezintă Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene liderilor UE, reuniți la Bruxelles cu ocazia summitului UE.

Înaltul Reprezentant a fost mandatat să pregătească noua strategie de către Consiliul European în iunie 2015. Strategia, intitulată „Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică”, reflectă opiniile colective exprimate în cadrul procesului și oferă o viziune strategică pentru rolul UE la nivel mondial. În aceste momente dificile, atât pentru Europa, cât și la nivel mondial, strategia evidențiază un teren comun și prezintă o cale de urmat.

2013

20 decembrie

Stabilirea de acțiuni prioritare pentru apărare

Pentru prima dată de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul European discută despre apărare și identifică acțiuni prioritare pentru o cooperare mai strânsă:

  • sporirea eficacității, vizibilității și impactului politicii de securitate și apărare comune
  • sporirea dezvoltării capabilităților
  • consolidarea industriei de apărare europene

2009

1 decembrie

Tratatul de la Lisabona intră în vigoare. PSAC succedă PESA

Tratatul de la Lisabona, semnat în 2007, intră în vigoare, redenumind PESA drept politica de securitate și apărare comună (PSAC). Acesta prevede crearea Serviciului European de Acțiune Externă. Delegațiile Comisiei în țările din afara UE devin delegațiile UE.

2004

12 iulie

Crearea Agenției Europene de Apărare

Agenția Europeană de Apărare este instituită pentru a sprijini statele membre și Consiliul European în îmbunătățirea capabilităților de apărare europene în domeniul gestionării crizelor și pentru a susține PESA.

2003

12-13 decembrie

Adoptarea Strategiei europene de securitate

Summitul de la Bruxelles adoptă o Strategie europeană de securitate. Scopul documentului este de a realiza o Europă sigură într-o lume mai bună, de a identifica amenințările cu care se confruntă UE, de a defini obiectivele sale strategice și de a stabili implicațiile politice pentru Europa.

2002

16 decembrie

Semnarea Berlin Plus

Este semnat acordul „Berlin Plus”, ceea ce permite utilizarea structurilor, mecanismelor și mijloacelor NATO pentru desfășurarea misiunilor PESA.

1999

3-4 iunie

Lansarea politicii europene de securitate și de apărare (PESA)

În cadrul Consiliului European de la Köln, UE15 decide să consolideze politica externă și de securitate comună.

1991

9-10 decembrie

Se pun bazele unei politici externe și de securitate comune

Consiliul European de la Maastricht pune bazele unei uniuni politice, prin crearea unei politici externe și de securitate comune (PESC) și începuturile unei politici de apărare comune, drept al doilea pilon al Tratatului de la Maastricht.

Textul este semnat în februarie 1992 și intră în vigoare în noiembrie 1993.