Piața unică digitală pentru Europa

Ce este strategia privind piața unică digitală?

Strategia este planul UE de a crea o piață unică digitală liberă și sigură în cadrul căreia oamenii să poată face cumpărături online în străinătate, iar întreprinderile să poată vinde în întreaga UE, indiferent de locul unde își au sediul pe teritoriul acesteia. Strategia caută să extindă economia digitală a UE pentru a oferi consumatorilor servicii mai bune la prețuri mai avantajoase și pentru a contribui la dezvoltarea întreprinderilor.

Strategia, publicată de Comisie la 6 mai 2015, are trei obiective:

 • facilitarea accesului consumatorilor și întreprinderilor la produse și servicii online în întreaga Europă
 • îmbunătățirea condițiilor pentru creșterea și dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale
 • stimularea creșterii economiei digitale europene

De ce este necesară?

Cetățenii europeni se confruntă cu obstacole atunci când utilizează servicii și instrumente online. Piețele digitale rămân în mare parte piețe naționale: doar 15% dintre cetățeni fac cumpărături online în altă țară a UE și doar 7% dintre întreprinderile mici și mijlocii realizează vânzări în altă țară a UE.

Persistența barierelor de reglementare și a fragmentării pieței îi privează pe cetățeni de bunuri și servicii și încetinește creșterea economică a întreprinderilor.

Potrivit Comisiei, o piață unică digitală pe deplin funcțională ar putea adăuga anual 415 miliarde EUR la economia UE. Pentru a valorifica acest potențial, UE planifică reforme aprofundate în domenii variate, de la un nou cadru privind drepturile de autor până la livrarea coletelor și telecomunicații.

În detaliu

O piață unică digitală pentru Europa – COM (2015) 192

Strategia Comisiei pentru piața unică digitală cuprinde o serie de măsuri legislative și nelegislative care urmează să fie prezentate în 2015 și 2016. Acestea sunt structurate în jurul a trei „piloni”:

 • ameliorarea accesului la produsele și serviciile online
 • îmbunătățirea condițiilor pentru creșterea și dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale
 • stimularea creșterii economiei digitale europene

1. Ameliorarea accesului la produsele și serviciile online

Reformarea normelor privind vânzările online transfrontaliere

Aceasta include o propunere a Comisiei de armonizare a normelor UE privind achizițiile de conținut digital, cum ar fi aplicațiile sau cărțile electronice, drepturile UE privind vânzările online transfrontaliere de bunuri fizice, precum și îmbunătățirea drepturilor consumatorilor.

Îmbunătățirea livrării transfrontaliere de colete

Aceasta va presupune măsuri menite să îmbunătățească transparența prețurilor și supravegherea reglementară a pieței transfrontaliere a livrării de colete.

Stoparea practicii de „blocare geografică”

Comisia a propus un proiect de regulament care să pună capăt așa-numitei practici de „blocare geografică” – refuzarea accesului la site-uri din altă țară a UE sau aplicarea unor prețuri diferite în funcție de locul unde se află clientul.

Reformarea legislației europene privind drepturile de autor

Comisia va propune măsuri prin care să se asigure că serviciile de conținut, cum ar fi serviciile video, pot fi utilizate la nivel transfrontalier. Acest lucru ar însemna că persoanele care au achiziționat un film sau muzică la domiciliu pot beneficia de acestea atunci când călătoresc în Europa. De asemenea, Comisia își va intensifica eforturile de combatere a încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală.

Reducerea birocrației în domeniul TVA-ului

Aceasta include măsuri care să permită vânzătorilor de bunuri fizice să beneficieze de înregistrarea și plata electronică unică, precum și introducerea unui nivel comun de TVA pentru a ajuta întreprinderile nou-înființate să pătrundă în mediul online.

2. Îmbunătățirea condițiilor pentru creșterea și dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale

Reformarea normelor UE în domeniul telecomunicațiilor

Aceasta include măsuri pe care Comisia le va propune în vederea:

 • facilitării coordonării și gestionării spectrului de frecvențe
 • încurajării investițiilor în infrastructura de bandă largă de mare viteză
 • îmbunătățirii cadrului instituțional de reglementare

Revizuirea normelor privind serviciile mass-media audiovizuale

Aceasta va include o revizuire a Directivei serviciilor mass-media audiovizuale, a măsurilor pentru promovarea producțiilor europene și a normelor privind protecția minorilor și publicitatea.

Evaluarea rolului platformelor online

Aceasta va implica o evaluare efectuată de Comisie privind lipsa de transparență a rezultatelor căutării, utilizarea de către platformele online a informațiilor pe care le colectează, relațiile dintre platforme și furnizori, precum și restricțiile privind posibilitatea utilizatorilor de a trece de la o platformă la alta.

De asemenea, se vor analiza modalități de abordare a conținutului ilegal de pe internet.

Creșterea încrederii în ceea ce privește gestionarea datelor cu caracter personal în cadrul serviciilor digitale

Aceasta include o eventuală revizuire a Directivei asupra confidențialității și comunicațiilor electronice, care se aplică în prezent numai companiilor de telecomunicații tradiționale și nu include alți furnizori de servicii digitale. Revizuirea va fi efectuată de către Comisie după intrarea în vigoare a noilor norme ale UE privind protecția datelor.

Aceasta va include, de asemenea, crearea unui parteneriat public-privat privind securitatea cibernetică.

3. Stimularea creșterii economiei digitale europene

Construirea unei economii bazate pe date

Comisia va prezenta:

 • o inițiativă privind „libera circulație a datelor” în UE menită să elimine obstacolele care nu sunt legate de protecția datelor cu caracter personal din calea liberei circulații a datelor în întreaga UE
 • o inițiativă europeană pentru cloud, incluzând certificarea serviciilor de cloud

Definirea priorităților privind standardele și interoperabilitatea

Aceasta se va concentra pe domenii considerate ca fiind esențiale pentru piața unică digitală, cum ar fi e-sănătatea, planificarea călătoriilor, transportul de marfă informatizat sau contorizarea inteligentă a energiei.

Crearea unei piețe unice digitale favorabile incluziunii

Aceasta va include măsuri menite să stimuleze competențele digitale ale cetățenilor, pe care Comisia le va include în viitoarele inițiative privind competențele și formarea.

Aceasta va include, de asemenea, un nou plan de acțiune privind guvernarea electronică pentru perioada 2016-2020. În acest context, Comisia:

 • va lansa un proiect-pilot pentru a testa principiul „o singură dată” care asigură faptul că administrațiile publice fac schimb de anumite date la nivel intern, astfel încât să nu trebuiască să solicite din nou aceste date atunci când au nevoie sa le reutilizeze
 • va căuta să interconecteze registrele întreprinderilor din întreaga UE
 • va urmări să creeze un „portal digital unic” prin integrarea diferitelor portaluri și servicii europene existente

La nivelul Consiliului European

În cadrul reuniunii din octombrie 2013, liderii UE au solicitat crearea unei piețe unice digitale favorabile consumatorilor și întreprinderilor. Liderii UE au afirmat că o astfel de piață este vitală pentru creşterea economică şi pentru competitivitatea Europei într-o lume globalizată.

În cadrul reuniunii din iunie 2014, Consiliul European a reiterat faptul că finalizarea pieței unice digitale în 2015 este una dintre prioritățile UE.

Cu ocazia reuniunii sale din 18 decembrie 2014, Consiliul European a solicitat Comisiei să prezinte o comunicare ambițioasă privind piața unică digitală înainte de reuniunea Consiliului European din iunie 2015.

În cadrul reuniunii din 25-26 iunie 2015, liderii UE au sprijinit strategia și au afirmat că aceasta ar trebui să fie utilizată pentru a promova creșterea economică favorabilă incluziunii în toate regiunile UE. Aceștia au solicitat măsuri de combatere a fragmentării pieței, de consolidare a infrastructurii digitale necesare și de promovare a digitizării industriei europene. Liderii UE au solicitat, de asemenea, o adoptare rapidă a noilor norme privind telecomunicațiile, securitatea cibernetică și protecția datelor.

La nivelul Consiliului

Miniștrii culturii au avut un prim schimb de opinii cu privire la aspectele audiovizuale ale strategiei în perioada 18-19 mai 2015. Aceștia au susținut portabilitatea transfrontalieră a conținutului, lupta împotriva conținutului ilegal și necesitatea de a găsi echilibrul potrivit în ceea ce privește drepturile de autor. De asemenea, miniștrii au afirmat că principiul teritorialității este important pentru crearea de conținut, ceea ce înseamnă că blocarea geografică ar trebui redusă, dar ar putea fi justificată uneori.

Miniștrii au convenit că actuala Directivă a serviciilor mass-media audiovizuale ar trebui să fie adaptată la schimbările tehnologice. Această revizuire ar trebui:

 • să garanteze libertatea mass-mediei și promovarea diversității culturale
 • să mențină principiul țării de origine (fiecare furnizor de servicii mass-media audiovizuale se află sub jurisdicția unui singur stat membru)
 • să simplifice procedura pe care statele membre o urmează atunci când sunt vizate de conținut inacceptabil provenind dintr-un alt stat membru

Miniștrii competitivității au purtat un prim schimb de opinii privind strategia în cadrul Consiliului din perioada 28-29 mai 2015. Aceștia au convenit asupra faptului că strategia acoperă aspectele cele mai importante pentru dezvoltarea pieței unice digitale. Miniștrii au subliniat importanța creării unor norme privind drepturile de autor care să fie adecvate scopului, a actualizării normelor referitoare la comerțul electronic, a creșterii încrederii, sensibilizării și protecției consumatorilor și au insistat asupra necesității unor acțiuni de consolidare a competențelor digitale și a normelor privind protecția datelor.

De asemenea, aceștia au identificat o serie de acțiuni prioritare:

 • crearea unor condiții adecvate pentru întreprinderile mici și mijlocii, în special pentru întreprinderile nou-înființate
 • promovarea digitizării industriei europene
 • aplicarea și extinderea e-guvernanței în cadrul administrațiilor publice
 • creșterea investițiilor în infrastructura și rețelele digitale
 • evaluarea impactului pe care regulile de politică bugetară îl au asupra instrumentelor digitale
 • luarea în considerare a principiului „digital prin definiție” în cazul tuturor noilor acte legislative ale UE

De asemenea, miniștrii au sprijinit crearea unei agende europene privind știința deschisă, care ar permite accesul liber la publicațiile de cercetare finanțate din fonduri publice și la datele conexe. Aceștia au afirmat că cercetarea ar trebui să joace un rol mai important în cadrul strategiei pieței digitale și să contribuie la inovarea digitală.

Miniștrii telecomunicațiilor au discutat, la rândul lor, despre strategia privind piața unică digitală în cadrul unei reuniuni a Consiliului TTE din perioada 11-12 iunie 2015. Aceștia au salutat obiectivele strategiei și au reiterat importanța unei economii digitizate în promovarea creșterii economice și a ocupării forței de muncă și în stimularea competitivității UE.

Printre aspectele subliniate de miniștri s-au numărat:

 • rolul digitizării în stimularea antreprenoriatului și a dezvoltării IMM-urilor
 • necesitatea de a consolida securitatea cibernetică și de a spori încrederea în serviciile electronice
 • necesitatea îmbunătățirii infrastructurii și a accesului la internet în bandă largă pentru toți cetățenii
 • necesitatea de a spori transparența în ceea ce privește stabilirea prețurilor de livrare a coletelor pe teritoriul UE

De asemenea, miniștrii au subliniat faptul că ar trebui să existe o bună coordonare la nivel național pentru a se asigura că strategia este pusă în aplicare în mod eficient.

La 15 iunie 2015, miniștrii justiției au ajuns la o abordare generală referitoare la Regulamentul privind protecția datelor. Acest lucru a permis Consiliului și Parlamentului European să înceapă negocierile. Regulamentul va îmbunătăți protecția datelor cu caracter personal, creând totodată un context mai favorabil întreprinderilor în cadrul pieței unice digitale.

În mai 2016, Consiliul Competitivitate a convenit asupra principiilor de bază care să asigure portabilitatea serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne. Acordul a permis Consiliului să inițieze negocieri cu Parlamentul European.

De asemenea, s-au adoptat concluzii privind tehnologiile de pe piața unică digitală și modernizarea serviciilor publice.

La 28 noiembrie 2016, Consiliul Competitivitate a convenit asupra unui proiect de regulament de interzicere a blocării geografice nejustificate între statele membre. Obiectivul principal al propunerii este prevenirea discriminării consumatorilor și societăților în privința accesului la prețuri, vânzări sau condiții de plată atunci când cumpără produse și servicii într-un alt stat al UE.

După ce Parlamentul European va conveni asupra poziției sale vor începe negocierile între Consiliu, Parlamentul European și Comisie.

La 7 februarie 2017, președinția malteză a ajuns la un acord provizoriu cu reprezentanții Parlamentului European în vederea eliminării barierelor din calea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne. Ambasadorii UE au aprobat acordul la 15 februarie. După aprobarea oficială a regulamentului de către Consiliu și Parlament, noile norme vor începe să se aplice în primul semestru al anului 2018 (după nouă luni de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al UE). Astfel, consumatorii care s-au abonat sau au achiziționat servicii de conținut online în țara lor de origine vor putea să aibă acces la acestea și atunci când se află temporar în altă țară de pe teritoriul UE.

La 20 februarie 2017, Consiliul a convenit asupra unei abordări generale de consolidare a cooperării între autoritățile naționale responsabile de asigurarea aplicării legislației în materie de protecție a consumatorului. Obiectivul propunerii este de a moderniza cooperarea pentru a reduce și mai mult prejudiciul cauzat consumatorilor în cazul încălcărilor transfrontaliere ale legislației UE în materie de protecție a consumatorului.

Abordarea generală îi permite Consiliului să înceapă discuțiile cu Parlamentul European în cadrul procedurii legislative ordinare a UE.