6 valuri de extindere a UE, încununate de succes

 • 2013: Croația
 • 2007: Bulgaria și România
 • 2004: Republica Cehă, Cipru, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia
 • 1995: Austria, Finlanda și Suedia
 • 1986: Portugalia și Spania
 • 1981: Grecia
 • 1973: Danemarca, Irlanda și Regatul Unit

Extinderea reprezintă procesul prin care o țară aderă la Uniunea Europeană.

Cum funcționează procesul de extindere a UE?

Orice țară europeană care respectă valorile UE menționate în Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și care se angajează să promoveze aceste valori poate solicita să devină membră a UE.

Criteriile de aderare

Primul pas este îndeplinirea de către țara în cauză a criteriilor de aderare. Aceste criterii au fost definite în cadrul unei reuniuni a Consiliului European, la Copenhaga în 1993, fiind adesea numite „criteriile de la Copenhaga”.

Criteriile de la Copenhaga stabilesc o serie de condiții democratice, economice și politice pentru țările care doresc să adere la UE:

 • instituții stabile, care să garanteze democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților
 • o economie de piață funcțională, precum și capacitatea de a face față concurenței și forțelor pieței în UE
 • capacitatea de a-și asuma și de a implementa în mod eficace obligațiile aferente statutului de stat membru, inclusiv adeziunea la obiectivele uniunii politice, economice și monetare

La rândul său, UE trebuie să aibă capacitatea de a integra noi membri.

Beneficiile extinderii UE

 • prosperitate crescută pentru toate statele membre: de 3 ori mai multe schimburi comerciale între vechile și noile state membre, de 5 ori mai multe între noile state membre
  • o mai mare stabilitate în Europa
  • un rol mai important al UE pe scena mondială

  Negocieri de aderare inițiate

  Serbia - ianuarie 2014
  Muntenegru - iunie 2012
  Turcia - octombrie 2005

  Țări candidate

  Albania - iunie 2014
  fosta Republică iugoslavă a Macedoniei - decembrie 2005

  Țări potențial candidate

  Bosnia și Herțegovina - cerere depusă în februarie 2016
  Kosovo*

  * Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 (1999), precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

  Strategia de extindere

  Consensul reînnoit privind extinderea, convenit în cadrul reuniunii Consiliului European din decembrie 2006, continuă să ghideze politica UE în materie de extindere. Liderii UE au convenit să urmeze o strategie bazată pe:

  • consolidarea angajamentelor UE în ceea ce privește negocierile de aderare în curs
  • o condiționalitate echitabilă și riguroasă în toate etapele negocierilor cu țările candidate
  • transparență sporită și o mai bună comunicare, pentru asigurarea unui sprijin public larg și susținut
  • capacitatea UE de a integra noi membri

  Balcanii de Vest

  La reuniunea sa de la Salonic din 19-20 iunie 2003, Consiliul European și-a afirmat hotărârea de a sprijini deplin perspectiva europeană a țărilor din Balcanii de Vest.

  Într-o reuniune a Consiliului European din decembrie 2006, liderii UE au confirmat că viitorul Balcanilor de Vest este în Uniunea Europeană.

  Țările din Balcanii de Vest vor deveni parte integrantă a UE odată ce vor îndeplini în mod integral o serie de condiții:

  • criteriile de aderare
  • condițiile stabilite în procesul de stabilizare și de asociere (PSA)

  La nivelul Consiliului

  Formațiunea Afaceri Generale a Consiliului (CAG) stabilește și supraveghează procesul de extindere a UE și negocierile de aderare. Atunci când o țară își depune cererea de aderare la UE, Consiliul invită Comisia Europeană să formuleze un aviz cu privire la cererea în cauză.

  Deciziile CAG deschid o procedură de evaluare tehnică în urma căreia se stabilesc următoarele:

  • dacă țara în cauză îndeplinește toate criteriile necesare pentru a fi evaluată în calitate de țară oficial candidată la aderarea la UE
  • dacă negocierile oficiale de aderare pot fi deschise și dacă pot fi finalizate în mod pozitiv
  • dacă țara candidată poate adera la UE

  Toate deciziile luate la nivelul CAG pentru evaluarea progreselor țărilor candidate necesită acordul unanim al celor 28 de state membre ale UE

  În luna decembrie a fiecărui an, CAG trece în revistă procesul de extindere. Discuțiile purtate și eventualele decizii se bazează pe strategia anuală a Comisiei în materie de extindere și pe rapoartele individuale privind progresele fiecărei țări vizate de procesul de extindere. Aceste documente sunt publicate, de obicei, în luna octombrie.

  Cele mai recente decizii

  2016

  La 13 decembrie 2016, Consiliul Afaceri Generale a purtat discuții privind extinderea și procesul de stabilizare și de asociere, în urma cărora Președinția a constatat că nu există un consens care să permită adoptarea de concluzii ale Consiliului pe această temă. Prin urmare, Președinția a întocmit un set de concluzii care s-au bucurat, pe parcursul discuțiilor, de sprijinul unei majorități covârșitoare a delegațiilor.

  2015

  La 15 decembrie 2015, Consiliul a adoptat concluzii privind:

  • politica de extindere a UE vizând Turcia, Muntenegru și Serbia
  • procesul de stabilizare și de asociere UE-Balcanii de Vest vizând fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Albania, Bosnia și Herțegovina, precum și Kosovo

  Concluziile reafirmă angajamentul Consiliului față de procesul de extindere și față de perspectiva europeană a țărilor din Balcanii de Vest.