Bugetul UE pentru 2017

La 28 noiembrie, Consiliul și-a dat acordul final pentru bugetul UE pentru exercițiul 2017, aprobând acordul obținut cu Parlamentul European la 17 noiembrie. Bugetul UE pentru 2017 a fost adoptat la 1 decembrie 2016, dată la care Parlamentul European și-a confirmat acordul.

Bugetul UE pentru 2017 stabilește nivelul total al angajamentelor la 157,86 miliarde EUR, iar pe cel al plăților la 134,49 miliarde EUR.

157,86miliarde EUR pentru angajamente
134,49miliarde EUR pentru plăți

 

Bugetul UE pentru 2017 lasă o marjă de manevră în cuantum de 1,1 miliarde EUR pentru a putea reacționa în cazul unor nevoi neprevăzute. Plățile sunt stabilite la un nivel cu 1,6 % sub cel stabilit în cadrul bugetului UE pentru 2016, în urma unei alinieri la necesitățile reale.

Abordarea crizei migrației și a refugiaților

Un cuantum de aproape 6 miliarde EUR în angajamente, adică cu aproximativ 11,3 % mai mult decât în 2016, va fi disponibil pentru a aborda presiunea migrației și pentru a permite cetățenilor europeni să trăiască în condiții de mai mare siguranță. Fondurile vor fi utilizate pentru:

  • a ajuta statele membre să relocheze refugiați
  • crearea de centre de primire
  • integrarea persoanelor care au dreptul de a rămâne și returnarea celor care nu au acest drept
  • îmbunătățirea protecției frontierelor
  • intensificarea activităților de prevenire a criminalității și de combatere a terorismului
  • protejarea infrastructurilor importante

Cercetare și dezvoltare

21,3 miliarde EUR în angajamente s-au mobilizat pentru stimularea creșterii economice și crearea de noi locuri de muncă - o creștere cu aproximativ 12 % față de 2016. Această parte a bugetului acoperă instrumente precum Erasmus+, care crește cu 19 % până la 2,1 miliarde EUR și Fondul european pentru investiții strategice, care crește cu 25 % până la 2,7 miliarde EUR.

Mai mulți bani pentru tineri

Pe lângă creșterea semnificativă pentru Erasmus+, bugetul UE pentru 2017 acoperă, de asemenea, o serie de alte măsuri, în special în beneficiul tinerilor. Printre acestea se numără inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” pentru care este disponibil un cuantum suplimentar de 500 milioane EUR pentru a-i ajuta pe tineri să își găsească un loc de muncă. Bugetul UE pentru 2017 permite, de asemenea, Comisiei să lanseze o inițiativă pentru a-i ajuta pe tineri să călătorească și să descopere alte țări europene.

Agricultură

Bugetul UE pentru 2017 include, de asemenea, pachetul de asistență în cuantum de 500 milioane EUR anunțat în luna iulie pentru a sprijini fermierii din sectorul laptelui și alți crescători de animale.

 

Un rezumat al bugetului UE pentru 2017:

Credite pe rubricimiliarde EUR
angajamenteplăți

1. Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii:

a) Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

b) Coeziune economică, socială și teritorială

74,899

21,312

53,587

56,522

19,321

37,201

2. Creștere durabilă58,58454,914
3. Securitate și cetățenie4,2843,787
4. Europa globală10,1629,483
5. Cheltuieli administrative (pentru toate instituțiile UE)9,3959,395
Instrumente speciale:534390
Total credite           157,858134,490