Reglementările comerciale ale UE

Infografic - Instrumentele de apărare comercială ale UE

UE lucrează la prima revizuire fundamentală din 1995 până în prezent a instrumentelor sale de apărare comercială

Uniunea Europeană dorește să garanteze că toate produsele importate se vând în UE la un preț corect și echitabil. Din acest motiv își revizuiește fundamental instrumentele de apărare comercială (IAC-urile) pentru prima dată după mai bine de 20 de ani.

Reglementările comerciale sub forma IAC-urilor protejează producătorii UE împotriva prejudiciilor și combat concurența neloială din partea societăților străine, de exemplu sub forma dumpingului și a subvenționării.

Statele membre urmăresc să se asigure că instrumentele de apărare comercială ale UE sunt în măsură să facă față noilor provocări ale evoluției peisajului economic. Obiectivul final este triplu:

  • protejarea locurilor de muncă europene
  • asigurarea unei concurențe loiale pe piețe deschise
  • păstrarea liberului schimb

În cele mai recente evoluții legislative, în octombrie 2017, Consiliul și Parlamentul European au convenit asupra unei noi metodologii antidumping.

Modernizarea instrumentelor de apărare comercială ale UE

Metodologia antidumping

La 3 octombrie 2017, Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord politic prin care se vor introduce noi norme de consolidare a capacității UE de protejare a propriilor producători împotriva practicilor comerciale neloiale.

Noua metodologie antidumping vizează detectarea și remedierea cazurilor în care prețurile produselor importate sunt reduse artificial ca urmare a intervenției statului. Aceasta vine în conformitate cu o propunere prezentată de Comisia Europeană în noiembrie 2016 în paralel cu revizuirea mai amplă a instrumentelor de apărare comercială ale UE.

Modificările preconizate vor include:

  • înlăturarea fostei diferențieri între economiile de piață și economiile planificate la calcularea dumpingului
  • demonstrarea „denaturărilor majore ale pieței” între prețul de vânzare al unui produs și costul său de producție
  • luarea în considerare a standardelor sociale și de mediu atunci când se identifică situații de dumping

Denaturările pieței vor fi determinate pe baza unor criterii precum politicile și influența statului, prezența extinsă a întreprinderilor deținute de stat, discriminarea în favoarea întreprinderilor locale și lipsa de independență a sectorului financiar.

Noile norme sunt formulate într-un limbaj neutru în raport cu o țară sau alta și în deplină conformitate cu obligațiile UE în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Acestea se vor aplica doar cazurilor deschise după intrarea în vigoare a legislației.

Examinarea investițiilor străine directe

La 13 septembrie, Comisia Europeană a propus un cadru pentru examinarea investițiilor străine directe (ISD-uri). Regulamentul aferent ar asigura transparență și credibilitate pentru investitori și pentru guvernele naționale.

În conformitate cu propunerea Comisiei, noul cadru juridic ar menține interesele majore ale UE. Acesta ar include:

  • examinarea ISD-urilor de către statele membre - cu obligații de transparență și de egalitate de tratament
  • un mecanism de cooperare între statele membre și Comisie - acesta ar putea fi activat atunci când o anumită ISD în unul sau mai multe state membre poate afecta securitatea sau ordinea publică a unui alt stat membru
  • examinarea ISD-urilor de către Comisie - pentru cazurile în care investițiile străine directe în statele membre ar putea afecta proiecte mai ample ale UE în domenii precum cercetarea, transporturile și energia

Regulamentul propus va necesita un acord între Consiliu și Parlamentul European în cadrul procedurii legislative ordinare.

Consiliul European a cerut o acțiune „fermă”

La Consiliul European din octombrie 2016, liderii UE au reiterat ideea că practicile comerciale neloiale trebuie combătute eficient și ferm.

Propunere de revizuire cuprinzătoare a IAC-urilor

În aprilie 2013, Comisia Europeană a propus o revizuire amplă a instrumentelor de apărare comercială ale UE (IAC-uri).

Scopul modificărilor propuse este de a face ca apărarea comercială a UE să funcționeze mai bine pentru toate părțile interesate, inclusiv pentru producătorii și importatorii din UE.

Instrumentele antidumping și antisubvenții vor fi mai eficiente și mai bine concepute pentru a proteja producătorii UE împotriva practicilor neloiale ale întreprinderilor străine și împotriva oricărui risc de retorsiune. În același timp, importatorii se vor bucura de o previzibilitate mai mare în ceea ce privește schimbarea nivelurilor taxelor, ceea ce va facilita planificarea activității lor economice. Întregul sistem va deveni mai transparent și mai ușor de utilizat.