Brexit

 

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat în mod oficial Consiliului European intenția sa de a părăsi UE.

Documente-cheie pentru negocierile privind Brexitul

2017

31 august

A treia rundă de negocieri

Cea de a treia rundă de negocieri privind Brexitul a început la 28 august 2017 la Bruxelles. Michel Barnier, negociatorul-șef al UE, și David Davis, ministrul britanic pentru ieșirea din Uniunea Europeană, au deschis negocierile. Pe parcursul acestei runde, au continuat lucrările cu privire la principalele chestiuni care vizează o retragere ordonată a Regatului Unit:

 • în ceea ce privește drepturile cetățenilor, negociatorii UE și Regatului Unit au continuat să examineze și să compare pozițiile lor respective, în special unele chestiuni care nu fuseseră încă abordate în rundele precedente, cum ar fi calificările profesionale și drepturile economice. Rezultatul acestor discuții se reflectă într-un document comparativ actualizat, aprobat de comun acord de către părți în cadrul rundei de negociere
 • în ceea ce privește decontul financiar, ambele părți au continuat discuțiile inițiate în rundele precedente, în special comparând analizele juridice ale fiecărei părți privind obligațiile Regatului Unit față de UE

 • au avut loc discuții privind aspectele legate de Irlanda și de guvernanța generală a acordului de retragere

 • negociatorii au discutat, de asemenea, alte aspecte legate de separare (Euratom, mărfuri introduse pe piață, proceduri ale Uniunii în curs de desfășurare, cooperarea judiciară în materie civilă și penală)

 

20 iulie

A doua rundă de negocieri dintre UE și Regatul Unit

La 20 iulie 2017, Michel Barnier, negociatorul-șef al UE, și David Davis, ministrul pentru ieșirea din Uniunea Europeană, au încheiat cea de a doua rundă de negocieri privind Brexitul. Obiectivul acestei runde, care a durat patru zile și a avut loc la Bruxelles, a fost acela de a prezenta pozițiile respectivelor părți.

În urma rundei de negocieri, a fost publicată o notă în care se identifică punctele de acord și dezacord în ceea ce privește chestiunea drepturilor cetățenilor.

22 iunie

Consiliul European (articolul 50)

La 22 iunie, Consiliul European (articolul 50), în formatul UE 27, a analizat cele mai recente evoluții în ceea ce privește negocierile desfășurate în urma notificării transmise de Regatul Unit în temeiul articolului 50 din TUE.

În marja acestei reuniuni, liderii UE 27 au aprobat procedura de transfer al agențiilor UE situate în prezent în Regatul Unit.

20 iunie

Consiliul Afaceri Generale (art. 50)

Consiliul, în​formula UE 27, a fost informat de către Comisie cu privire la prima rundă de negocieri privind Brexitul cu Regatul Unit. Miniștrii au discutat despre situația actuală a discuțiilor privind Brexitul și despre calea de urmat.

În marja reuniunii Consiliului, miniștrii, în​formula UE 27, au discutat despre procedura de decizie cu privire la mutarea celor două agenții UE care își au sediul în Regatul Unit.

Se preconizează că liderii UE27 vor aproba procedura în marja Consiliului European (art. 50) din 22 iunie 2017.

Această procedură ar implica:

 • o cerere de oferte din partea statelor membre
 • o evaluare de către Comisie, bazată pe criterii obiective
 • o decizie finală luată de către cele 27 de state membre prin vot, în toamna anului 2017

19 iunie

Începerea negocierilor dintre UE și Regatul Unit

La 19 iunie 2017, Michel Barnier, negociatorul-șef al UE, și David Davis, secretarul de stat pentru ieșirea din Uniunea Europeană, au lansat prima rundă a negocierilor privind Brexitul. Acest eveniment de o zi a avut loc la Bruxelles.

În afară de structura negocierilor și de viitoarele chestiuni, deschiderea negocierilor s-a axat pe:

 • aspecte legate de drepturile cetățenilor
 • înțelegerea financiară
 • frontiera Irlandei de Nord
 • alte aspecte legate de separare

Alături de reprezentanții Comisiei Europene, reprezentanții președintelui Consiliului European au fost prezenți și au participat la negocieri cu rol de sprijin. Negociatorul UE va raporta sistematic Consiliului European, Consiliului și grupurilor sale de pregătire.

22 mai

Consiliul Afaceri Generale (articolul 50)

La 22 mai, Consiliul, reunit într-un format UE27, a adoptat o decizie privind autorizarea începerii negocierilor privind Brexitul cu Regatul Unit. De asemenea, decizia a desemnat Comisia Europeană drept negociator al UE.

Consiliul a adoptat, de asemenea, directive de negociere (un mandat pentru Comisie), destinate primei etape a negocierilor.

De asemenea, acesta a adoptat o decizie privind instituirea unui grup de lucru ad-hoc care va oferi asistență Consiliului și Coreperului în chestiuni legate de retragerea Regatului Unit din Uniune.

17 mai

Ambasadorii UE27 aprobă principiile de transparență

Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper), reunit în format UE-27, a aprobat principiile directoare pentru transparență în negocierile legate de Brexit. Aceste principii vor facilita controlul public efectiv al viitoarelor negocieri fără precedent.

Toate documentele de negociere pe care negociatorul UE (Comisia) le împărtășește Consiliului, Parlamentului European și Regatului Unit vor fi puse la dispoziția publicului, în limitele dreptului UE.

Normele privind transparența și accesul public la documente se vor aplica tuturor documentelor în contextul negocierilor legate de Brexit.

3 mai

Comisia Europeană recomandă un proiect de directive de negociere

Comisia a prezentat Consiliului (la nivelul Coreperului) o recomandare de decizie a Consiliului privind negocierile referitoare la Brexit. Aceasta cuprinde un proiect de directive de negociere (un mandat detaliat pentru Comisie).

Pe baza acestei recomandări, la 22 mai 2017, Consiliul Afaceri Generale ar trebui să autorizeze deschiderea negocierilor, să desemneze Comisia în calitate de negociator al UE și să adopte directivele de negociere.

29 aprilie

Consiliul European special (articolul 50)

La 29 aprilie, liderii UE27 s-au întâlnit cu ocazia primului summit desfășurat după declanșarea oficială a articolului 50 de către Regatul Unit. Aceștia au adoptat în unanimitate orientări privind discuțiile viitoare legate de Brexit. Orientările vor defini cadrul negocierilor și vor stabili pozițiile și principiile generale ale UE.

27 aprilie

Consiliul Afaceri Generale (articolul 50)

Consiliul, în formula UE 27, a finalizat pregătirile pentru Consiliul European special (articolul 50) din 29 aprilie 2017, dezbătând proiectul de orientări pentru negocierile privind Brexitul.

6 aprilie

Președintele Donald Tusk se întâlnește cu prim-ministrul Theresa May la Londra

Președintele Consiliului European s-a întâlnit cu prim-ministrul Regatului Unit la o săptămână după notificarea oficială în temeiul articolului 50.

„Mă întâlnesc cu Theresa May pentru a asigura începerea cu bine a discuțiilor privind Brexitul. Am fost de acord amândoi să ținem legătura în permanență pe parcursul întregului proces.”

Președintele Donald Tusk

31 martie

Proiectul de orientări pentru negocieri este trimis liderilor

Proiectul de orientări a fost publicat la 31 martie 2017. Președintele Tusk a schițat principalele elemente ale propunerii în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o în ziua respectivă în Malta.

„UE27 nu urmărește și nu va urmări o abordare punitivă. Brexitul în sine este deja suficient de punitiv. După mai mult de patruzeci de ani de unitate, suntem datori unii față de ceilalți să facem tot posibilul pentru ca acest divorț să decurgă cât mai ușor cu putință.”

Președintele Donald Tusk 

Consiliul European special (articolul 50), în formula UE 27, se va reuni la 29 aprilie 2017 pentru a conveni asupra textului final al orientărilor.

29 martie

UK declanșează în mod oficial articolul 50 pentru a părăsi UE

Regatul Unit a notificat în mod oficial Consiliului European intenția sa de a părăsi UE.

Consiliul European a adoptat o declarație privind notificarea din partea Regatului Unit.

Regretăm că Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, dar suntem pregătiți pentru procesul pe care va trebui să îl urmăm. [...] În aceste negocieri, Uniunea va acționa în mod unitar și își va apăra interesele. Prima noastră prioritate va fi de a reduce la minimum incertitudinea provocată de decizia Regatului Unit pentru cetățenii noștri, întreprinderile noastre și statele noastre membre.

Consiliul European, 29 martie 2017

21 martie

Președintele Tusk convoacă un Consiliu European privind Brexitul pentru 29 aprilie 2017

Consiliul European special, în formula UE27, va adopta orientările pentru discuțiile privind Brexitul. „Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca procesul de divorț să fie cât mai puțin dureros pentru UE”, a declarat președintele Tusk.

Președintele Tusk a convocat această reuniune ca răspuns la anunțul făcut de Londra cu privire la intenția sa de a declanșa aplicarea articolului 50 la 29 martie 2017.

2016

15 decembrie

Procedura de negociere

Infografic - Procesul Brexitului

Infografic privind procesul Brexitului

În cadrul reuniunii lor informale din decembrie 2016, cei 27 de lideri și președinții Consiliului European și Comisiei Europene au formulat o declarație în care au afirmat că sunt pregătiți să demareze negocierile cu Regatul Unit de îndată ce Regatul Unit își va transmite notificarea în temeiul articolului 50.

Aceștia au convenit, de asemenea, cu privire la următoarea procedură pentru viitoarele discuții privind Brexit:

 1. Regatul Unit solicită aplicarea articolului 50 prin notificarea adresată Consiliului European cu privire la intenția sa de a părăsi Uniunea.
 2. Cei 27 de lideri ai UE adoptă „orientări”, care includ principii și poziții generale pentru negocieri. Aceștia vor actualiza orientările pe durata negocierilor, în funcție de necesități.
 3. În urma unei recomandări din partea Comisiei, Consiliul Afaceri Generale autorizează deschiderea negocierilor.
 4. Consiliul adoptă directive de negociere privind conținutul și mecanismele instituționale detaliate. Acestea pot fi modificate și completate pe întreaga durată a negocierilor.
 5. Consiliul va numi Comisia drept negociator din partea Uniunii care va negocia în numele celor 27. Comisia l-a numit pe Michel Barnier în calitatea de negociator-șef. Comisia va raporta liderilor și Consiliului pe tot parcursul negocierilor și va informa, totodată, Parlamentul European „îndeaproape și cu regularitate”.
 6. Consiliul, împreună cu grupurile sale de pregătire vor asigura faptul că negocierile se desfășoară în conformitate cu orientările furnizate de UE 27. Acesta va oferi orientări Comisiei.

„Am adoptat structura organizațională, conform căreia Consiliul European păstrează controlul politic asupra procesului, iar Comisia este negociatorul Uniunii”, a declarat președintele Tusk după reuniune.

29 noiembrie

Tusk răspunde preocupărilor exprimate de membrii Parlamentului britanic cu privire la statutul cetățenilor UE și ai Regatului Unit

Președintele Donald Tusk le-a răspuns membrilor Parlamentului britanic cu privire la preocupările exprimate de aceștia în legătură cu statutul cetățenilor UE în Regatul Unit și al cetățenilor Regatului Unit care trăiesc și muncesc în Europa.

„În scrisoarea dvs. mi-ați cerut să soluționez această chestiune «o dată pentru totdeauna» cu ocazia Consiliului European din decembrie. Aceasta ar însemna de fapt ca negocierile să înceapă deja în decembrie. UE este pregătită pentru acest lucru, care însă nu se poate întâmpla decât după invocarea articolului 50. (...) decizia cu privire la invocarea articolului 50 aparține exclusiv Regatului Unit și o respectăm în întregime.”

„La fel ca dvs., doresc să evit situația în care cetățenii ar deveni «monedă de schimb» în procesul de negociere. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, vom avea nevoie de soluții precise și cuprinzătoare, care, pe lângă cuvinte frumoase, le vor oferi cetățenilor garanții reale de securitate.”

13 octombrie

„Brexit dur” sau „niciun Brexit”, afirmă Tusk

„Singura alternativă reală la un «Brexit dur» este «niciun Brexit». Chiar dacă în prezent aproape nimeni nu mai crede într-o astfel de posibilitate”, a declarat Donald Tusk, președintele Consiliului European, în discursul ținut la Centrul European de Politici de la Bruxelles.

El a afirmat că sarcina principală în cursul negocierilor de retragere va fi aceea de a proteja interesele UE și interesele fiecăreia dintre cele 27 de țări. El a mai subliniat faptul că accesul la piața unică europeană impune acceptarea celor patru libertăți ale UE: libera circulație a persoanelor, bunurilor, capitalului și serviciilor.

2 octombrie

Regatul Unit va începe procesul oficial de negociere a retragerii din UE până la sfârșitul lunii martie 2017, a declarat prim-ministrul britanic, Theresa May, la 2 octombrie în cadrul conferinței de la Birmingham.

Președintele Donald Tusk a salutat imediat această declarație. „Aduce o claritate binevenită în ceea ce privește inițierea discuțiilor referitoare la Brexit. Odată declanșată aplicarea articolului 50, UE-27 se va angaja în apărarea intereselor sale”, a scris acesta pe Twitter.

8 septembrie

Donald Tusk, președintele Consiliului European, s-a deplasat la Londra pentru un schimb de opinii cu premierul Regatului Unit, dna Theresa May.

„I-am spus dnei prim-ministru May că sunt convins că este în interesul tuturor ca negocierile să înceapă în curând, pentru a reduce și, în cele din urmă, pentru a pune capăt incertitudinii”, a declarat acesta după întâlnire.

29 iunie

Reuniunea neoficială a celor 27 de șefi de stat sau de guvern ai UE

„Suntem hotărâți să rămânem uniți și să lucrăm în cadrul UE pentru a aborda provocările secolului XXI și pentru a găsi soluții în interesul națiunilor și popoarelor noastre”, au afirmat cei 27 de lideri în declarația lor comună după reuniunea neoficială din 29 iunie. Ei au solicitat, de asemenea, guvernului Regatului Unit să notifice cât mai rapid posibil Consiliului European intenția sa de a se retrage din UE.

Cei 27 de lideri se vor întâlni din nou în septembrie 2016 pentru a continua dezbaterile privind viitorul UE.

28 iunie

Consiliul European, 28 iunie 2016

Consiliul European s-a concentrat asupra rezultatului referendumului din Regatul Unit. Prim-ministrul David Cameron a explicat situația din Regatul Unit în urma referendumului. Apoi, a avut loc un prim schimb de opinii.

„Liderii înțeleg că acum este nevoie de o perioadă de timp pentru a lăsa lucrurile să se așeze în Regatul Unit. Însă ei se așteaptă totodată ca Regatul Unit să își precizeze intențiile cât mai curând posibil”, a declarat președintele Tusk în cadrul conferinței de presă care a urmat reuniunii.

24 iunie

Declarația de presă a președintelui Donald Tusk cu privire la rezultatul referendumului din Regatul Unit

„Suntem pregătiți pentru acest scenariu negativ. Nu va exista un vid legislativ”, a afirmat președintele Donald Tusk în urma rezultatelor oficiale ale referendumului din Regatul Unit.

24 iunie

Declarația comună a liderilor UE și a președinției neerlandeze privind rezultatul referendumului din Regatul Unit

„În cadrul unui proces liber și democratic, poporul britanic și-a exprimat dorința de a ieși din Uniunea Europeană. Regretăm această decizie, însă o respectăm”, au declarat președintele Tusk, președintele Juncker, președintele Schulz și prim-ministrul neerlandez, Rutte, în declarația lor comună.

„Așa cum s-a stabilit, documentul intitulat, «O nouă înțelegere pentru Regatul Unit în cadrul Uniunii Europene», convenit în cadrul Consiliului European din 18-19 februarie 2016, nu va mai intra în vigoare și nu va mai exista. Nu va exista o renegociere”, au adăugat aceștia.

23 iunie

Referendumul din Regatul Unit

La 23 iunie 2016, cetățenii britanici au votat în favoarea ieșirii din Uniunea Europeană. Scrutinul s-a desfășurat în urma unor negocieri intense pe tema unui acord care să consolideze statutul special al Regatului Unit în cadrul UE.