Obiective principale:

  • contribuirea la asigurarea convergenței și a stabilității în UE 
  • contribuirea la asigurarea unor finanțe publice solide
  • favorizarea creșterii economice 
  • prevenirea dezechilibrelor macroeconomice excesive în UE
  • punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020

Semestrul european reprezintă un ciclu de coordonare a politicilor economice și bugetare în cadrul UE. Face parte din cadrul de guvernanță economică al Uniunii Europene.

Semestrul european se concentrează asupra perioadei de 6 luni de la începutul fiecărui an, de unde și numele său – „semestru”.

În timpul semestrului european, statele membre își aliniază politicile bugetare și economice la obiectivele și normele convenite la nivelul UE. 

Ce politici se coordonează pe parcursul semestrului european?

Semestrul european acoperă 3 blocuri de coordonare a politicilor economice:

  • reformele structurale, concentrate pe promovarea creșterii economice și a ocupării forței de muncă în conformitate cu Strategia Europa 2020
  • politicile bugetare, pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice  în conformitate cu Pactul de stabilitate și de creștere
  • prevenirea dezechilibrelor macroeconomice excesive

De ce s-a creat semestrul european?

Recenta criză economică a demonstrat necesitatea unei guvernanțe economice mai puternice și a unei mai bune coordonări a politicilor între statele membre ale UE.

Într-o uniune de economii cu grad înalt de integrare, coordonarea consolidată a politicilor poate ajuta la prevenirea discrepanțelor și contribuie la sprijinirea convergenței și a stabilității în întreaga UE și în statele membre ale acesteia.

Procedurile de coordonare a politicii economice care existau până în 2010 se derulau independent unele de altele.

Prin urmare, statele membre au considerat necesar să sincronizeze calendarele acestor proceduri pentru a simplifica procesul și pentru a alinia mai bine obiectivele politicilor naționale bugetare, de creștere economică și de ocupare a forței de muncă, ținând cont, în același timp, de obiectivele pe care le-au stabilit la nivelul UE.

În plus, a existat necesitatea extinderii domeniilor de supraveghere și de coordonare la politici macroeconomice mai vaste.

Din aceste motive și ca parte a unei reforme mai extinse a guvernanței economice a UE, în 2010 Consiliul European a decis să instituie semestrul european. Temeiul juridic pentru acest proces este așa-numitul „pachet de șase” - 6 acte legislative care au reformat Pactul de stabilitate și de creștere. Primul semestru european s-a desfășurat în 2011.