Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Terorismul nu este un fenomen nou în Europa. Acesta reprezintă o amenințare la adresa securității noastre, la adresa valorilor societăților noastre democratice și la adresa drepturilor și libertăților cetățenilor europeni. Între 2009 și 2013, în statele membre ale UE au avut loc 1010 atacuri eșuate, contracarate sau finalizate, soldate cu 38 de decese. În plus, mai mulți cetățeni europeni au fost răpiți sau uciși de grupări teroriste în întreaga lume. De asemenea, fenomenul luptătorilor din Europa care călătoresc în diferite locuri pentru jihad și amenințarea la adresa securității pe care o pot reprezenta în UE atunci când se repatriază sunt susceptibile să continue și în anii viitori.

Întrucât aceste amenințări nu țin seama de frontiere, ele trebuie abordate atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Strategia UE

Strategia UE de combatere a terorismului vizează combaterea terorismului la nivel mondial, cu respectarea drepturilor omului, și creșterea siguranței în Europa, asigurând cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție.

Statele membre ale Uniunii Europene sunt angajate pe deplin să lupte împreună împotriva terorismului și să asigure cetățenilor săi un nivel cât mai ridicat de protecție. În acest sens, Consiliul a adoptat în 2005 strategia UE de combatere a terorismului. Strategia se axează pe patru piloni principali: prevenirea, protecția, urmărirea și răspunsul. Prin intermediul celor patru piloni, strategia recunoaște importanța cooperării cu țările terțe și cu instituțiile internaționale.

Prevenirea

Una dintre prioritățile UE în domeniul combaterii terorismului este identificarea și abordarea factorilor care contribuie la radicalizare și a proceselor de recrutare a persoanelor care comit acte de terorism. În acest sens, Consiliul a adoptat o strategie UE pentru combaterea radicalizării și a recrutării în scopuri teroriste. Având în vedere evoluțiile recente, precum fenomenul persoanelor care acționează singure și al luptătorilor străini sau potențialul tot mai mare de mobilizare și de comunicare al mijloacelor de comunicare sociale, Consiliul a adoptat o versiune revizuită a acestei strategii în iunie 2014.

Protecția

A doua prioritate a strategiei UE de combatere a terorismului este protecția cetățenilor și a infrastructurii și reducerea vulnerabilității la atacuri. Aceasta cuprinde protejarea frontierelor externe, îmbunătățirea securității transporturilor, protejarea țintelor strategice și reducerea vulnerabilității infrastructurilor critice. În acest domeniu, UE lucrează în prezent la elaborarea unor acte legislative prin care se reglementează utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) în scopul asigurării respectării legii.

Urmărirea

UE depune eforturi în vederea combaterii capacității de planificare și de organizare a organizațiilor teroriste și a aducerii acestora în fața justiției. Pentru a realiza aceste obiective, UE și-a îndreptat atenția asupra mai multor aspecte: consolidarea capacităților naționale, îmbunătățirea cooperării practice și a schimbului de informații între autoritățile polițienești și judiciare (în special prin intermediul Europol și Eurojust), abordarea chestiunii finanțării terorismului și dejucarea mijloacelor de organizare a atacurilor și de comunicare ale organizațiilor teroriste.

Răspunsul

Cel de al patrulea obiectiv al strategiei UE de combatere a terorismului este pregătirea, în spiritul solidarității, în vederea gestionării și a reducerii la minim a consecințelor unui atac terorist. Acest lucru se realizează prin îmbunătățirea capacității de a gestiona urmările, coordonarea răspunsului și nevoile victimelor. Printre prioritățile din acest domeniu se numără elaborarea unor modalități ale UE de coordonare a situațiilor de criză, revizuirea mecanismului de protecție civilă, dezvoltarea procedurilor de evaluare a riscului sau schimbul de bune practici privind asistența acordată victimelor terorismului.

Cooperarea internațională

Securitatea Uniunii Europene este strâns legată de evoluțiile din alte țări, în special din țările învecinate, prin urmare strategia UE de combatere a terorismului trebuie să se desfășoare la nivel mondial.

În ceea ce privește relațiile dintre UE și țările terțe, programul de combatere a terorismului se concretizează în diferite moduri, precum dialogurile politice la nivel înalt, adoptarea unor clauze și acorduri de cooperare sau proiecte specifice de asistență acordată unor țări strategice.

Cooperarea cu SUA reprezintă o componentă fundamentală a strategiei UE. În ultimii ani au fost încheiate acorduri de cooperare în domenii precum finanțarea terorismului, transporturile și frontierele, asistența judiciară reciprocă sau extrădarea. Autoritățile SUA colaborează tot mai strâns cu Europol și Eurojust.

O altă componentă importantă a dimensiunii externe a luptei împotriva terorismului este colaborarea îndeaproape cu alte organizații internaționale și regionale, inclusiv cu ONU, în vederea consolidării unui consens internațional și promovării standardelor internaționale de luptă împotriva terorismului.