Terorismul amenințăsecuritatea noastră, valorile societăților noastre democratice și drepturile și libertățile cetățenilor europeni.

Combaterea terorismului reprezintă o prioritate majoră pentru UE și statele sale membre, precum și pentru partenerii săi internaționali.

142atacuri teroriste eșuate, contracarate sau finalizate în 2016
1002persoane arestate pentru infracțiuni de terorism în 2016

Lista organizațiilor teroriste a UE

În urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, UE a stabilit o listă a persoanelor, grupurilor și entităților care au fost implicate în acte de terorism și care fac obiectul unor măsuri restrictive.

Răspunsul la fenomenul luptătorilor străini

UE a adoptat o abordare cuprinzătoare pentru a trata problema luptătorilor străini.

Printre acțiunile recente în acest domeniu se numără:

 • norme consolidate de prevenire a noilor forme de terorism
 • verificări consolidate la frontierele externe
 • controale îmbunătățite pentru armele de foc
 • crearea unui organism dedicat reducerii propagandei teroriste online

Coordonatorul pentru lupta împotriva terorismului

Gilles de Kerchove este coordonatorul UE pentru lupta împotriva terorismului din 2007.

Este responsabil de:

 • coordonarea lucrărilor Consiliului UE în domeniul combaterii terorismului
 • monitorizarea punerii în aplicare a strategiei UE de combatere a terorismului
 • asigurarea faptului că UE joacă un rol activ în lupta împotriva terorismului

Strategia UE de combatere a terorismului

În 2005, Consiliul a adoptat Strategia UE de combatere a terorismului pentru combaterea terorismului la nivel mondial și îmbunătățirea securității în Europa.

Strategia se axează pe patru piloni:

 • prevenire
 • protecție
 • urmărire
 • răspuns

Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

În mai 2015, Consiliul și Parlamentul European au adoptat noi norme de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului.

În iulie 2016, Comisia Europeană a prezentat o propunere de modificare a normelor actuale pentru a consolida în continuare combaterea finanțării terorismului. Consiliul și Parlamentul examinează în prezent propunerea respectivă.

Datele din registrul cu numele pasagerilor

La 21 aprilie 2016, Consiliul a adoptat o directivă pentru a armoniza utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) în UE.

Directiva prevede că datele PNR pot fi folosite numai în scopul prevenirii, depistării, investigării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave.