Răspunsul la fenomenul luptătorilor teroriști străini și la recentele atacuri teroriste din Europa

Istoric: fenomenul luptătorilor teroriști străini și recentele atacuri teroriste din Europa

22/06/2017

Liderii UE își reafirmă angajamentul de a coopera la nivelul UE

09/06/2017

Consiliul actualizează orientările pentru combaterea radicalizării și a recrutării în scopuri teroriste

27/03/2017

Concluziile Consiliului privind planul de acțiune al Comisiei privind fraudarea documentelor de călătorie

07/03/2017

Consiliul adoptă directiva privind combaterea terorismului

07/03/2017

Consiliul adoptă reglementări de consolidare a verificărilor la frontierele externe

Amenințarea reprezentată de europenii care sunt radicalizați, dintre care mulți călătoresc inclusiv în străinătate pentru a lupta, este susceptibilă să persiste în următorii ani. Un răspuns eficace la aceste chestiuni necesită o abordare cuprinzătoare și un angajament pe termen lung.

Responsabilitatea primară în ceea ce privește combaterea terorismului revine statelor membre. Cu toate acestea, UE poate și ar trebui să joace un rol de susținere, care să ajute în ceea ce privește reacția la natura transnațională a amenințării.

Rolul Consiliului

De la începutul anului 2013, chestiunea radicalizării și cea a luptătorilor teroriști străini se află constant pe ordinea de zi a Consiliului UE și a Consiliului European. Ambele instituții au elaborat un răspuns cuprinzător, care include linii de acțiune atât interne, cât și externe.

După atacurile teroriste de la Paris din ianuarie 2015, Uniunea Europeană a decis să își consolideze răspunsul și să accelereze punerea în aplicare a măsurilor convenite. La 12 februarie, liderii UE au organizat o dezbatere privind calea de urmat și au convenit asupra unei declarații care să ghideze acțiunile UE și ale statelor membre în lunile următoare. Această declarație a solicitat luarea unor măsuri specifice, care să se concentreze pe trei domenii de acțiune:

  • garantarea securității cetățenilor
  • prevenirea radicalizării și ocrotirea valorilor
  • cooperarea cu partenerii internaționali

Declarația liderilor UE s-a bazat pe acțiunile întreprinse de miniștrii afacerilor interne, ai justiției, ai economiei și ai afacerilor externe în cursul lunilor precedente.

În decembrie 2015, șefii de stat și de guvern ai UE au constatat că punerea în aplicare pe deplin a măsurilor definite în declarația respectivă reprezintă în continuare o prioritate.

Etape-cheie pentru sporirea securității UE

Controale îmbunătățite ale armelor de foc

La 25 aprilie 2017, Consiliul a adoptat o directivă privind controlul achiziționării și deținerii de arme. Directiva urmărește să îmbunătățească legislația existentă în urma recentelor atacuri teroriste din Europa.

Directiva cuprinde măsuri menite să consolideze trasabilitatea armelor de foc și să prevină reactivarea sau conversia armelor de foc. De asemenea, în directivă există reguli mai stricte pentru achiziționarea și deținerea celor mai periculoase arme de foc.

Infografic - Pentru o Europă mai sigură: schimbul de informații

Pentru o Europă mai sigură: schimbul de informații

Incriminarea infracțiunilor de terorism

La 7 martie 2017, Consiliul a adoptat o directivă privind combaterea terorismului. Noile norme consolidează cadrul juridic al UE în vederea prevenirii atacurilor teroriste și a combaterii fenomenului luptătorilor teroriști străini. Directiva incriminează acte precum urmarea de antrenamente sau deplasarea în scopuri teroriste, precum și organizarea sau facilitarea unor astfel de deplasări.

Verificări consolidate la frontierele externe

La 7 martie 2017, Consiliul a adoptat, de asemenea, un regulament de modificare a Codului frontierelor Schengen pentru a consolida verificările prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe. Modificarea obligă statele membre să efectueze verificări sistematice prin consultarea bazelor de date relevante cu privire la toate persoanele la trecerea frontierelor externe.

Noul comisar pentru uniunea securității

La 19 septembrie 2016, Julian King a fost numit în calitatea de nou comisar pentru uniunea securității de către Consiliu, de comun acord cu președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker. Prin acest nou portofoliu, comisarul va sprijini punerea în aplicare a agendei europene privind securitatea.

Infografic - Către o Europă mai sigură: conectarea bazelor de date

Către o Europă mai sigură: conectarea bazelor de date

Schimbul îmbunătățit de informații

În concluziile sale, Consiliul European din 18 decembrie 2015 a făcut apel la îmbunătățirea de urgență a interoperabilității sistemelor informatice. La 10 iunie 2016, miniștrii au aprobat o foaie de parcurs pentru îmbunătățirea schimbului de informații și a gestionării informațiilor, inclusiv a soluțiilor de interoperabilitate.

La 9 iunie 2017, Consiliul a adoptat concluzii privind îmbunătățirea schimbului de informații și asigurarea interoperabilității sistemelor de informații ale UE. Aceste concluzii urmează raportului final al grupului de experți la nivel înalt privind sistemele de informații și interoperabilitatea, instituit de Comisie în 2016.

Centrul european de combatere a terorismului

În ianuarie 2016, Centrul european de combatere a terorismului (CECT) a fost lansat în urma unei decizii din partea Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 20 noiembrie 2015. Acesta este o platformă prin care statele membre pot intensifica schimbul de informații și cooperarea operațională în ceea ce privește monitorizarea și investigarea luptătorilor teroriști străini și a traficului ilicit de arme de foc și a finanțării terorismului.

Combaterea radicalizării online

În martie 2015, Consiliul a mandatat Europolul să creeze o unitate specializată pentru combaterea propagandei teroriste pe internet. Unitatea UE de semnalare a conținutului online (EU IRU) a fost înființată în iulie 2015. Aceasta își propune să identifice online conținuturile teroriste și extremiste violente și să informeze statele membre cu privire la această chestiune, printre altele.

În cadrul Consiliului European din iunie 2017, liderii UE au invitat industria de sector să sprijine combaterea terorismului și a criminalității online. Liderii așteaptă din partea industriei de sector să instituie un forum al industriei de sector și să îmbunătățească detectarea automată și eliminarea conținutului legat de terorism. Acest lucru ar trebui completat prin măsuri legislative relevante la nivelul UE, dacă este necesar.

Cooperarea consolidată cu țările terțe

În februarie 2015, Consiliul a decis să intensifice acțiunile externe de combatere a terorismului, în special în Mediterana, Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Golf și Sahel:

  • cooperarea cu principalii parteneri va fi consolidată
  • se vor lansa noi proiecte pentru a sprijini consolidarea capacităților
  • se vor intensifica măsurile de combatere a radicalizării și a extremismului violent

Consiliul a adoptat, în octombrie 2014, strategia UE privind combaterea terorismului/luptătorii străini, cu accent pe Siria și Irak. Această strategie definește o serie de domenii prioritare, inclusiv îmbunătățirea cooperării cu țările terțe în vederea identificării rețelelor de recrutare și a luptătorilor străini.