Declarația și Foaia de parcurs de la Bratislava

Consiliul European

Declarația de la Bratislava

Ne întâlnim astăzi la Bratislava într-un moment critic pentru proiectul nostru european. Summitul de la Bratislava al celor 27 de state membre a fost organizat pentru a diagnostica împreună starea actuală a Uniunii Europene și pentru a discuta despre viitorul nostru comun. Am convenit cu toții asupra următoarelor principii generale.

Cu toate că o țară a decis să plece, UE rămâne indispensabilă pentru noi ceilalți. După războaie și diviziuni profunde pe continentul nostru, UE a asigurat pacea și democrația și a permis țărilor noastre să prospere. Multe țări și regiuni din restul lumii încă nu au reușit să aibă astfel de realizări. Suntem hotărâți să transformăm UE cu 27 de state membre într-un succes, având la bază această istorie comună.

UE nu este perfectă, dar este cel mai bun instrument pe care îl avem pentru a aborda noile provocări cu care ne confruntăm. Avem nevoie de UE pentru a garanta nu numai pacea și democrația, ci și securitatea cetățenilor noștri. Avem nevoie de UE pentru a servi mai bine necesităților și dorințelor acestora de a trăi, a studia, a lucra, a circula și a prospera liber pe întreg continentul nostru și de a beneficia de bogatul patrimoniu cultural european.

Trebuie să îmbunătățim comunicarea între noi - între statele membre, cu instituțiile UE, dar mai ales cu cetățenii noștri. Ar trebui să inducem mai multă claritate deciziilor noastre. Să utilizăm un limbaj clar și onest. Să ne axăm pe așteptările cetățenilor și să avem curajul de a contesta soluțiile simpliste ale forțelor politice extreme sau populiste.

La Bratislava, ne-am angajat să oferim cetățenilor noștri în lunile următoare o viziune a unei UE atractive în care să poată avea încredere și pe care să o poată susține. Suntem încredințați că avem voința și capacitatea de a o realiza.

Am salutat discursul privind starea Uniunii al președintelui Comisiei. Am purtat o dezbatere amplă referitoare la prioritățile-cheie din lunile care vor urma. Pe această bază, președintele Consiliului European, Președinția Consiliului și Comisia au propus următorul program de lucru („Foaia de parcurs de la Bratislavaˮ):

Foaia de parcurs de la Bratislava

I. Diagnosticul general și obiectivele

 • Deciși să facem din UE cu 27 de state membre un succes
 • Avem în față numeroase provocări comune: oamenii sunt preocupați de ceea ce li se pare o pierdere a controlului și de temeri legate de migrație, terorism și insecuritate economică și socială. Este necesar să abordăm aceste chestiuni cu prioritate în lunile următoare
 • Împreună, UE27 deține mijloacele pentru a aborda aceste provocări. Suntem deciși să găsim soluții comune și în ceea ce privește chestiunile care ne despart; aici și acum prioritatea este de a arăta că suntem uniți și de a asigura controlul politic asupra evoluțiilor curente, pentru a construi viitorul nostru comun
 • Trebuie să fim clari în legătură cu ceea ce poate face UE și cu ceea ce le revine statelor membre, pentru a ne asigura că ne putem îndeplini promisiunile

II. Migrația și frontierele externe

Obiectiv

 • Să nu permitem niciodată revenirea la fluxurile necontrolate de anul trecut și să reducem în continuare numărul migranților în situație neregulamentară
 • Să asigurăm controlul deplin al frontierelor noastre externe și să revenim la Schengen
 • Să extindem consensul UE în privința politicii pe termen lung privind migrația și să aplicăm principiile responsabilității și solidarității

Măsuri concrete

a) angajament deplin față de punerea în aplicare a declarației UE-Turcia, precum și sprijinirea în continuare a țărilor din Balcanii de Vest

b) angajament astăzi din partea mai multor state membre de a oferi asistență imediată pentru consolidarea protecției frontierei Bulgariei cu Turcia și de a continua să sprijine alte state aflate în prima linie

c) înainte de sfârșitul anului, capacitate deplină de reacție rapidă pentru poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, pentru care există acum legislație

d) pacturi privind migrația pentru cooperare și dialog cu țări terțe care să conducă la reducerea fluxurilor de migrație ilegală și la creșterea ratelor de returnare, care urmează să fie evaluate de Consiliul European din decembrie

e) continuarea eforturilor de extindere a consensului UE în ceea ce privește politica pe termen lung privind migrația, inclusiv asupra modului în care să se aplice pe viitor principiile responsabilității și solidarității

III. Securitate internă și externă

Securitate internă

Obiectiv

 • Să întreprindem tot ce este necesar pentru sprijinirea statelor membre în asigurarea securității interne și în combaterea terorismului

Măsuri concrete

a) intensificarea cooperării și a schimbului de informații între serviciile de securitate ale statelor membre

b) adoptarea măsurilor necesare pentru a se asigura că toate persoanele, inclusiv resortisanții statelor membre ale UE, care traversează frontierele externe ale Uniunii vor fi verificați în bazele de date relevante, care trebuie să fie interconectate

c) începerea instituirii unui sistem de informații și autorizare privind călătoriile (ETIAS) pentru a permite verificarea în avans și, dacă este necesar, pentru a interzice intrarea călătorilor exonerați de obligația de a deține viză

d) un efort sistematic împotriva radicalizării, inclusiv prin expulzări și interdicții de intrare atunci când sunt justificate, precum și sprijin din partea UE pentru acțiunile de prevenție ale statelor membre

Securitate externă și apărare

Obiectiv

 • Într-un mediu geopolitic dificil, consolidarea cooperării UE în privința securității externe și a apărării

Măsuri concrete

a) Consiliul European din decembrie urmează să decidă asupra unui plan concret de punere în aplicare în privința securității și apărării și asupra modului de a utiliza mai bine opțiunile din tratate, în special în privința capabilităților

b) începerea imediată a punerii în aplicare a declarației comune cu NATO

IV. Dezvoltare economică și socială, tineret

Obiectiv

 • Crearea unui viitor economic promițător pentru toți, salvgardarea modului nostru de viață și asigurarea unor oportunități mai bune pentru tineret

Măsuri concrete

a) în decembrie: decizie asupra extinderii Fondului european pentru investiții strategice ținând cont de evaluare

b) Consiliul European din primăvara 2017: evaluarea progreselor înregistrate în privința aplicării diferitelor strategii legate de piața unică (inclusiv piața unică digitală, uniunea piețelor de capital, uniunea energetică)

c) Consiliul European din octombrie urmează să abordeze modul în care să se asigure o politică comercială solidă care profită de beneficiile piețelor deschise, ținând cont, în același timp, de preocupările cetățenilor

d) în decembrie - decizii asupra sprijinului UE pentru statele membre în combaterea șomajului în rândul tinerilor și asupra programelor îmbunătățite ale UE dedicate tineretului

V. Ce avem de făcut

 • Să ne ținem de promisiuni: să consolidăm mecanismul de evaluare a punerii în aplicare a deciziilor adoptate. Cooperare loială și comunicare între statele membre și instituții
 • Bratislava este începutul unui proces. Următoarele reuniuni formale ale Consiliului European vor permite acțiuni ulterioare concrete pe temele menționate aici. Șefii de stat sau de guvern ai celor 27 se vor întâlni informal la începutul anului 2017 la Valletta. Sărbătorirea în martie 2017 a celei de a 60-a aniversări a Tratatelor de la Roma va constitui un prilej de întâlnire a șefilor de stat sau de guvern la Roma și va fi ocazia de a concluziona procesul lansat la Bratislava și de a stabili orientări pentru viitorul nostru comun împreună.