Obiective principale:

 • de a mobiliza investiții suplimentare de 315 miliarde EUR până în 2018
 • de a se asigura că investițiile satisfac nevoile economiei reale
 • de a îmbunătăți mediul de investiții

Planul de investiții pentru Europa urmărește mobilizarea a cel puțin 315 miliarde EUR în investiții private și publice până în 2018. Obiectivele acestuia sunt:

 • stimularea investițiilor
 • creșterea competitivității
 • sprijinirea creșterii economice pe termen lung în UE

Planul a fost propus de Comisia Europeană în noiembrie 2014, în urma solicitării Consiliului European din iunie 2014 privind abordarea nivelurilor scăzute ale investițiilor din UE în scopul de a stimula creșterea economică și ocuparea forței de muncă.

Planul de investiții pentru Europa: trei piloni

Planul de investiții pentru Europa cuprinde trei elemente principale:

 • un Fond european pentru investiții strategice
 • asigurarea faptului că finanțarea investițiilor ajunge la economia reală
 • îmbunătățirea mediului de investiții

1. Fondul european pentru investiții strategice

Fondul a fost instituit în 2015 sub forma unui cont gestionat în cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI). Acesta utilizează fonduri publice pentru a mobiliza investiții private suplimentare și oferă protecția creditării pentru finanțarea acordată de BEI și de Fondul european de investiții (FEI).

Una dintre funcțiile fondului este să preia o parte din riscul suportat de BEI, care va fi, prin urmare, în măsură să investească în proiecte cu nivel de risc mai înalt. Se preconizează că participarea BEI va atrage investiții private pentru astfel de proiecte.

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) se axează pe investiții într-o gamă largă de sectoare, inclusiv infrastructura, energia, cercetarea și inovarea, educația și comunicațiile în bandă largă. De asemenea, fondul este pregătit să sprijine întreprinderile mici și mijlocii (în principal prin intermediul Fondului european de investiții).

În prezent, fondul constă într-o garanție de 16 miliarde EUR de la bugetul UE și un cuantum de 5 miliarde EUR de la Banca Europeană de Investiții.

Se preconizează că fondul – cele 21 de miliarde EUR – va genera un efect multiplicator global de 1:15 și, prin urmare, va genera investiții totale de până la 315 miliarde EUR. Aceasta înseamnă că se așteaptă ca 1 EUR din fondurile publice utilizate de fond să genereze 12 EUR din partea investitorilor privați și 3 EUR din partea BEI. Efectul multiplicator exact este diferit de la un proiect la altul.

Noua propunere privind FEIS

În decembrie 2016, Consiliul a convenit asupra poziției sale de negociere cu privire la o nouă propunere de regulament care prelungește termenul fondului până la 31 decembrie 2020 și aduce un număr de îmbunătățiri de ordin tehnic fondului și Platformei europene de consiliere în materie de investiții.

Alături de prelungirea termenului fondului, printre principalele modificări aduse FEIS convenite de Consiliu se numără:

 • o creștere a obiectivului de investiții la 500 de miliarde EUR
 • o creștere a garanției bugetare a UE la 26 de miliarde EUR (din care 16 miliarde EUR vor fi disponibili pentru cereri de executare a garanției până la jumătatea lui 2018)
 • o creștere a contribuției Băncii Europene de Investiții la 7,5 miliarde EUR (de la 5 miliarde EUR în momentul actual)

În plus, îmbunătățirile sunt menite să asigure faptul că sprijinul acordat prin intermediul fondului acoperă cât mai multe țări UE cu putință și că fondul finanțează o gamă mai largă de sectoare decât până în prezent, cum ar fi agricultura, silvicultura, pescuitul și alte părți ale bioeconomiei, precum și acțiuni legate de schimbările climatice.

Acesta ar urma să acopere, de asemenea, sectoarele care pot beneficia de sprijinul BEI în regiunile de tranziție mai puțin dezvoltate. Printre îmbunătățiri se numără și dispoziții în materie de transparență.

Consiliul va începe discuțiile cu Parlamentul European cu privire la versiunea finală a proiectului de regulament atunci când Parlamentul va conveni asupra poziției sale de negociere.

2. Asigurarea faptului că finanțarea investițiilor ajunge la economia reală

Portalul european pentru proiecte de investiții și Platforma europeană de consiliere în materie de investiții au fost instituite pentru a ajuta finanțarea investițiilor să ajungă la economia reală.

Platforma oferă asistență și sprijin tehnic. Aceasta reunește actualele programe de asistență tehnică ale BEI și oferă servicii de consultanță suplimentare pentru cazurile care nu sunt acoperite de programele existente.

Portalul pentru proiecte va ajuta potențialii investitori să găsească informații în legătură cu fiecare proiect și oportunități de investiții.

În decembrie 2016, Consiliul a convenit asupra poziției sale de negociere cu privire la o propunere menită să aducă îmbunătățiri de ordin tehnic Platformei europene de consiliere în materie de investiții.

Propunerea urmărește să aducă înlesniri Platformei europene de consiliere în materie de investiții în vederea furnizării de servicii de asistență tehnică mai bine direcționate la nivel local pe teritoriul UE. Propunerea urmărește, de asemenea, facilitarea combinării finanțării FEIS cu sprijin oferit de alte surse de finanțare din partea UE, inclusiv fondurile structurale și de investiții europene.

Uniunea piețelor de capital

Inițiativa privind uniunea piețelor de capital urmărește consolidarea integrării piețelor de capital din statele membre ale UE

3. Îmbunătățirea mediului de investiții

Scopul este de a stimula investițiile prin îmbunătățirea mediului de afaceri și facilitarea accesului la finanțare, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Obiectivul general este de a înlătura obstacolele din calea investițiilor și de a crea o reglementare mai simplă, mai bună și mai previzibilă în UE, în special în sectoare de infrastructură, în care investițiile se desfășoară pe o perioadă de mai mulți ani sau de mai multe decenii.

Pentru a contribui la îmbunătățirea condițiilor de finanțare în UE, planul prevede crearea unei uniuni a piețelor de capital pentru a reduce fragmentarea de pe piețele financiare și a spori aprovizionarea cu capital a întreprinderilor și a proiectelor de investiții.

În decembrie 2016, Consiliul a adoptat concluzii referitoare la o serie de aspecte care afectează investițiile în UE, identificate de Comitetul pentru politică economică. Concluziile ar trebui să se reflecte în recomandările către statele membre din cadrul semestrului european, procesul UE de monitorizare a politicilor.

La nivelul Consiliului

6 decembrie 2016: Consiliul și-a adoptat poziția de negociere cu privire la noua propunere privind FEIS, care urmează să prelungească durata de viață a fondului până în 2020 și să majoreze obiectivul de investiții al fondului la 500 de miliarde EUR, garanția bugetară a UE la 26 de miliarde EUR și contribuția BEI la 7,5 miliarde EUR. Acordul permite Președinției Consiliului să negocieze legea finală cu Parlamentul European, de îndată ce acesta din urmă își va adopta poziția de negociere.

20-21 octombrie 2016: Consiliul European a invitat Consiliul să ajungă la un acord asupra poziției sale de negociere cu privire la noua propunere privind FEIS în decembrie 2016, luând în considerare evaluarea externă independentă preconizată pentru luna noiembrie.

Septembrie 2016: Consiliul a început să lucreze la propunerea Comisiei de regulament pentru prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice, precum și pentru aducerea de îmbunătățiri de ordin tehnic fondului și Platformei europene de consiliere în materie de investiții.

12 iulie 2016: Consiliul a trecut în revistă lucrările efectuate cu privire la eliminarea obstacolelor din calea investițiilor - cel de al treilea pilon al Planului de investiții pentru Europa. Comitetul economic și financiar (CEF) a identificat trei domenii în care ar putea fi luate măsuri de către statele membre: cadrele de insolvență, accesul la finanțare și sinergiile transfrontaliere, în special în ceea ce privește industriile de rețea. Consiliul a invitat CEF să își continue lucrările pe această temă și o va discuta din nou în cadrul unei reuniuni viitoare.

25 iunie 2015: Consiliul a adoptat Regulamentul privind Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), în urma aprobării de către Parlamentul European la 24 iunie. Regulamentul privind FEIS a intrat în vigoare la începutul lunii iulie 2015.

28 mai 2015: Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu referitor la proiectul de regulament privind FEIS.

23 aprilie 2015: Consiliul și Parlamentul European au început negocieri referitoare la versiunea finală a regulamentului privind FEIS.

10 martie 2015: Consiliul și-a adoptat poziția de negociere (abordarea generală) cu privire la proiectul de regulament.

19 ianuarie 2015: Consiliul a demarat lucrările cu privire la propunerea Comisiei de regulament privind FEIS, prezentată la începutul lunii respective.

18 decembrie 2014: Consiliul European și-a exprimat sprijinul pentru Planul de investiții pentru Europa.

Stabilirea agendei politice a UE

În iunie 2014, Consiliul European a adoptat o „agendă strategică” privind cinci domenii prioritare de acțiune ale UE

De ce este nevoie de mai multe investiții?

Timp de mai mulți ani, nivelul investițiilor din UE a fost semnificativ mai mic decât nivelurile înregistrate în 2007, în perioada anterioară crizei.

Nivelul scăzut al investițiilor este considerat a fi unul dintre motivele pentru care redresarea economică din UE, în special din zona euro, a fost lentă. În plus, nivelul persistent slab al investițiilor poate avea un impact negativ asupra creșterii economice pe termen lung și asupra competitivității.

Context

Stimularea investițiilor reprezintă unul dintre domeniile prioritare strategice ale Europei pentru perioada 2014-2019, astfel cum se prevede în Agenda strategică pentru UE. Aceasta este, în același timp, una dintre prioritățile de politică economică ale UE, alături de reformele structurale și de responsabilitatea bugetară.