UE face eforturi pentru a spori mobilitatea echitabilă a forței de muncă în Europa prin eliminarea barierelor care o frânează.

UE sprijină mobilitatea prin facilitarea întâlnirii dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorii din Europa, oriunde s-ar afla aceștia. De asemenea, urmărește să se asigure că nu se abuzează de situația lucrătorilor mobili din UE și să contribuie la coordonarea acțiunii de combatere a muncii nedeclarate.

Mobilitatea forței de muncă în cadrul UE

  • 6,9 milioane de cetățeni ai UE locuiesc și muncesc în străinătate într-o altă țară a UE
  • există peste 1,1 milioane de lucrători transfrontalieri sau frontalieri, și anume resortisanți ai UE care muncesc într-o altă țară a UE decât cea în care sunt stabiliți

Domeniul de aplicare al politicii

1. Reforma EURES, rețeaua de servicii europene pentru ocuparea forței de muncă

Reforma vizează să sporească numărul de locuri de muncă disponibile pe portalul internet EURES și să faciliteze găsirea acestora. De asemenea, își propune să îmbunătățească asistența pentru căutarea unui loc de muncă și recrutare în întreaga Europă și să asigure corelarea optimă între angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

În urma unui acord cu Parlamentul European, Comitetul Reprezentanților Permanenți a aprobat noile norme la 2 decembrie 2015.

2. Crearea unei platforme europene pentru combaterea muncii nedeclarate

Reunind Comisia și autoritățile naționale responsabile cu combaterea muncii nedeclarate, noua platformă va permite realizarea unui schimb de informații și de bune practici. În timp, platforma va promova formarea pentru personalul din diverse țări și inspecțiile transfrontaliere comune.

Decizia privind instituirea platformei a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 11 martie 2016. Platforma a fost lansată oficial în mai 2016.

3. O mai bună executare a normelor UE privind detașarea lucrătorilor

Directiva privind asigurarea respectării legislației referitoare la detașarea lucrătorilor are ca obiective să consolideze drepturile lucrătorilor detașați, să faciliteze prestarea transfrontalieră de servicii și să combată dumpingul social. Scopul său este să îmbunătățească aplicarea normelor existente, fără să le modifice.

Directiva a fost adoptată de Consiliu la 13 mai 2014. În urma adoptării, directiva a intrat în vigoare. Statele membre au ca termen 18 iunie 2016 să transpună directiva în legislația lor națională.